Marte Kappert

Stimulator van democratisch samenspel

De positieve energie van het team en de Zebra’s streepjescode passen goed bij me. Ik geloof erin, dat de beste plannen en aanpakken ontstaan, als je iedereen die dat wil of belang heeft, de gelegenheid biedt zich uit te spreken en laat meedenken en –werken. Vanuit deze invalshoek ontstond het DemoCreatieSpel en de aanpak voor WerkplaatsGouda, ontwikkelde ik het concept achter de Utrechtse stadsgesprekken over het Energieplan en rond de coalitievorming in 2014, organiseerde ik een masterclass met David van Reybrouck en bedacht ik hulpmiddelen voor nieuwe samenwerking, zoals het Kompas voor Initiatief. In de totstandkoming van deze zinvolle ontmoetingen en vernieuwende vormen van (democratisch) samenspel, begint het bij de betrokkenheid, kennis en ervaringen van mensen.

Volgens anderen: ‘Marte is vol energie en niet bang om te DOEN’. ‘Haar creativiteit en ondernemendheid werken aanstekelijk’. ‘Marte maakt het onmogelijke mogelijk met haar onweerstaanbare mix van charme, intelligentie, sensitiviteit, daadkracht en energie!’.

Marconia is een belangrijke inspiratiebron voor mijn activiteiten in de zebrakudde. Deze tijdelijke experimenteerruimte voor stedelijke en maatschappelijke innovatie realiseer ik met een aantal creatieve ondernemers in het Merwe-Vierhavensgebied van Rotterdam.

Twitter: @martekappert en @democreatie
LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/martekappert/

Zebraprint
• bestuurskundige en communicatiewetenschapper
• vergroten van betrokkenheid bij maatschappelijke vragen
• Inzetbaar als inspirator en creatief doen-denker, procestrekker en realisator, netwerker, dagvoorzitter of moderator

 

FullSizeRender (2)