Al doende leren

Elke gemeenschap heeft z’n eigen cultuur en vraagt om een andere bestuursstijl in een dynamische netwerksamenleving. Het gesprek hierover aangaan is een start. Om vervolgens met elkaar te leren hoe het in de nieuwe praktijk werkt: welke houding en welk gedrag horen bij de nieuwe participatiepraktijk? Leren is effectief als betrokkenen zelf ervaren wat er gebeurt als zij hun opstelling en gedragingen wijzigen. Ervaringen van anderen vormen een inspiratiebron.

  • Gist transformeert van binnenuit. 7Zebra’s doet dat ook. Gedurende een jaar begeleidden wij het IPO-bureau in hun cultuurtraject. Analyse, acties en adviezen kwamen van de werkvloer zelf. Het bewogen cultuurjaar leverde gedeelde waarden en uitgangspunten op over de manier van omgaan met elkaar en met relaties.
  • We trainen on the job. We begeleiden teams bij rijk, provincies en gemeenten om hun werk in een nieuw samenspel in te vullen. Vaak met de formule van een strippenkaart, waarmee naar behoefte uren afgenomen kunnen worden. Van BZK, IenM, provincie Zuid-Holland tot Zevenaar, Utrecht, Zeist en Hellendoorn.
  • We organiseren schoolreisjes voor professionals naar plekken waar het gebeurt. Om met eigen ogen te zien en ervaren hoe een aanpak uitwerkt in de praktijk.
  • Veranderen gaat niet vanzelf. Vaak zijn er talrijke beren op de weg die eerst weggewerkt moeten worden. Doorbraaksessies die specifiek op die obstakels zijn gericht, creëren ruimte om samen verder te komen.

berenopdeweg