Bouwen aan een nieuwe werkpraktijk

In de nieuwe participatiepraktijk gaan professionals anders te werk. Met informele partners, vanuit buurt- of wijkteam, dichtbij bewoners, gericht op hun waardencreatie. Overheidsbreed is het nieuwe werken in zwang. De kunst is om werk en initiatieven te organiseren als gezamenlijke partners, maatschappelijke onderneming, coalitie of netwerkorganisatie. Kostenbewustzijn is noodzaak, want met structureel minder overheidsgeld moet meer voor elkaar komen. Dat vergt inzicht in geldstromen, zodat gestuurd kan worden op resultaat voor de samenleving. Bovenal vergt het een klimaat van gezamenlijkheid.

  • “Men zegt: in Zuidoost zijn veel Ghanese jongeren en hun ouders arm. Wij zeggen: in Zuidoost bouwen onze Ghanese jongeren aan hun toekomst, met hun ouders en de gemeenschap”. Vanuit die positieve kijk start het plan dat we met de Ghanese gemeenschap en formele partners in Amsterdam opstelden.
  • Controlers in Eindhoven wilden binnen de gemeente de beeldvorming kantelen over hun afdeling. Zij organiseerden lunchgesprekken om hun toegevoegde waarde aan de orde te stellen. Met de tomtom als metafoor.
  • Maatschappelijk aanbesteden is een eigentijdse manier om met partners afspraken te maken over resultaat boeken voor de samenleving. Toegepast in o.a. Oss en Eindhoven. We maakten er een boekje over.
  • Door het bestaande in beeld te brengen wordt transparant waar middelen naar toegaan en wat de impact daarvan is. In Eindhoven, Amersfoort en Purmerend maakten we met de gemeente het huidige aanbod in het sociale domein inzichtelijk, afgezet tegen de toekomstige praktijk.
  • Als kwartiermaker doordenken we in Assen met het college en maatschappelijke partners de ontwerpprincipes voor het vernieuwde welzijn. Opdrachten in de vorm van Praktijkkaarten maken gewenste prestaties en effecten concreet.

Tomtom etc-1