Routes naar resultaat

De nieuwe participatiepraktijk is geen diskwalificatie van de oude praktijk. De verandering voltrekt zich met respect voor traditie en hoe zaken zijn gegroeid door de tijd. Medestand kan ontstaan door de beweging van verleden en heden naar toekomst visueel te maken. En in die verbeelding bewoners en cliënten centraal te zetten. Welke routes leggen zij af? Welke verandering wordt met hen en voor hen teweeg gebracht?

  • Onze Sociale Wandelkaart visualiseert de participatiepraktijk in het sociale domein. Met bewoners die routes lopen: basisroute, netwerkroute, initiatiefroute, maatwerkroute. Met het sociaal wijkteam als verbindende schakel. In Assen, Amsterdam en Amersfoort draagt de wandelkaart bij aan heldere keuzes en logische routes voor bewoners.
  • Het Spoorboekje bijzondere reizigers is onderdeel van de maatwerkroute op de Sociale Wandelkaart. Om stil te staan bij de specifieke voorzieningen die een kleine groep mensen nodig heeft – zo’n 5% in onze samenleving – om enigszins stabiel te kunnen leven en hun omgeving of zichzelf niet tot last te zijn. Het Reisbureau staat centraal: de regionale front- en backoffice, verbonden met de lokale wijkteams. In de regio Venlo brengt het Spoorboekje scherpte over wat lokaal en wat regionaal opgepakt moet worden.
  • Profielen zetten we in als methodiek om mensen centraal te stellen in ieder vraagstuk. Vertrekpunt is de leefwereld van mensen en niet de systeemwereld van organisaties. Zo boden we in Eindhoven inzicht in de vicieuze cirkel van mensen in armoede aan de hand van routes die zij lopen. Om vervolgens tot doorbraken te komen. En werd aan de hand van de profielen van zwerfjongeren Jessy, Giovanni en Thijs helder welke stap vooruit de centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang in Nederland willen zetten.

swk