Tellen en vertellen

Natuurlijk gaat het om het resultaat van dienstverlening voor de samenleving. Maar het valt niet mee om de focus te verleggen van accountability naar impact en tevredenheid. Prestatieafspraken waren jarenlang de maatstaf. Feiten als aantallen, kosten, ingezette methodieken, activiteiten en trajecten zijn relevant. Maar alleen als ze worden ingekleurd door de verhalen van klanten en direct betrokkenen. Voelen zij zich gesterkt en geholpen? Draait de samenleving soepeler? Door te tellen én te vertellen krijg je onderzoek dat raak schiet. Onze streepjescode geeft houvast in hoe je te werk gaat. Bekijk onze visie op tellen en vertellen.

  • Een handzaam evaluatie-instrument in de wereld van welzijn en zorg is de Cirkel van Welbevinden. Het laat in 1 oogopslag zien hoe tevreden cliënten en medewerkers zijn met aspecten van welbevinden.
  • De evaluatiemethode van verhalen vertellen geeft zicht op veranderingen voor de mensen zelf. De reismetafoor zette 25 jongeren uit Amsterdam Zuidoost aan tot krachtige en ontroerende uitspraken over de betekenis van het project voor hun persoonlijke ontwikkeling: YoPro! is een reis naar jezelf.”
  • “Dit portret is veel krachtiger dan iemand die mij adviseert of vraagt wat beter kan.” Lees over de vrouwen van CMUNZ die op verschillende werkvloeren komen logeren. En verhalen losmaken bij mensen en in teams die werken aan vernieuwing, verandering of verbetering.
  • Als schaduwschrijver geven we onze opdrachtgevers graag een eigen stem. Uit zijn of haar naam maken we raadsvoorstellen, impressies van bijeenkomsten, persoonlijke verhalen, jaarverslagen, beleidsplannen en visies.
  • Voor ons is het telkens weer een uitdaging om snel een rode draad te halen uit de informatieberg rond een thema. Het levert standaard een cadeau op voor de opdrachtgever als we de informatie toegankelijk presenteren, bijvoorbeeld door infographics en taartdiagrammen. Zo kun je informatie laten spreken.
  • We voeren evaluaties uit waarin de feiten en de verhalen hand in hand gaan. Zoals rond de woonservicewijken in Amsterdam. En initiatieven die zijn gefinancierd met het Wmo-ontwikkelbudget.
  • In de nulmeting voor het rijksproject administratieve lastenverlichting voor burgers lieten we de feiten spreken door de bureaucratie letterlijk een gezicht te geven. Met ervaringsdeskundigen visualiseerden we de routes van 9 groepen in de samenleving, zoals chronisch zieken, ouderen en vrijwilligersorganisaties. Onderbouwd met cijfers lieten de routes onnodige haltes zien, tijdrovende en irritante omwegen. En daarmee de aangrijpingspunten voor verandering.
  • Wijk- en gebiedsanalyses zijn belangrijk om te zien welke kracht/netwerken er in buurten en wijken zitten en welke bewonersprofielen het meeste voorkomen. Welke dominante ondersteuningsvragen leven, wat is het aanbod, de arrangementen die daarbij horen? In Assen, Ede en Arnhem werd die kennis volop ingezet. Waarbij de stem van bewoners nadrukkelijk klonk.
  • Meten is niet alleen een kwestie van statistiek. Het gaat om dialoog. In Ede, Gorinchem, Purmerend en Arnhem, maar ook in het proces naar een nieuwe CAO voor het primair onderwijs CAO stuurden we razende reporters op pad om gericht gesprekken te voeren.
  • De dromenvang-methode is een visuele manier van (zelf)evalueren, inzetbaar voor ieder (keukentafel)gesprek over meedoen. Het is een realistisch alternatief voor het registreren van resultaten met behulp van de participatieladder.

 

arnhem razende reporters