Hoe halen partijen het beste in elkaar naar boven?

“‘Hoe halen partijen het beste in elkaar naar boven?’ Dat is eigenlijk de vraag die de laatste tijd centraal staat in mijn projecten. Als onderzoeker was ik samen met zebra Jessica op zoek naar het antwoord op die vraag in Schiedam, waar we de rekenkamercommissie ondersteunde bij een onderzoek naar het culturele samenspel (zie hier ons beeldende eindrapport). En als tijdelijke cultuurambtenaar bij de gemeente Zutphen was ik het zelf op zoek naar de juiste toon en inhoud voor de samenwerking en prestatieafspraken met de lokale culturele instellingen. Om te zorgen dat instellingen en gemeente het beste in elkaar naar boven halen voor een bruisend cultureel klimaat in de stad.

Ik vind het een mooie en betekenisvolle vraag, die verder gaat dan de vraag hoe de samenwerking of het proces goed verloopt. Het legt de verbinding met wat je beoogt. Het zorgt dat je bespreekbaar maakt of het proces en de samenwerking wel ten dienste staan van het resultaat dat je met elkaar voor ogen staat. En of alle partijen vanuit hun eigen rol en identiteit, het beste tot hun recht komen en hier optimaal aan kunnen bijdragen.

En sinds die vraag zo aan de oppervlakte is in mijn dagelijks leven, kom ik er achter dat ie toepasbaar is voor ongeveer alles. Zo ook voor het samenspel binnen de zebrakudde.  Hoe zorgen we er met zijn zevenen voor dat we het beste in elkaar naar boven halen, dat iedereen doet wat zij het beste kan en leukt vindt? Dat dit steeds beter lukt omdat we elkaar steeds beter leren kennen, dat vind ik wel heel mooi.”

zebra Margot Gerritsen

Geplaatst in Inspirerende publicaties, Wat vindt 7Zebra's? | Een reactie plaatsen

#ffsamenwerken

Het samenspel in de strafrechtketen staat hoog op de agenda. Welzijn, zorg, veiligheid en rechtvaardigheid spelen daarin een gelijkwaardige rol. Maar dat samen optrekken gaat niet vanzelf. 7Zebra’s werd gevraagd om het perspectief van slachtoffers, verdachten en daders in te brengen in de gesprekken over betere samenwerking. Met welke verbeteringen in het samenspel zijn zíj nu echt geholpen?

De verhaallijnen in de strafrechtketen gaven we vorm in een schrift en lieten we tekenen door onze vliegende zebra Erna Westrup. In sessies op het politiebureau en de rechtbank ontwikkelden we met partners in de keten gespreksmateriaal. Met als basis een routekaart voor een rechtvaardig en veilig Nederland. Om het verhaal van de strafrechtketen steviger te maken en acties op de bestuurlijke agenda te zetten.

Zie ook het filmpje voor een impressie van de Dag van de Strafrechtketen, met een glansrol voor zebra Jessica van Koert. Meer informatie is te vinden op www.strafrechtketen.nl.

Geplaatst in 7Zebra’s in de praktijk | Een reactie plaatsen

PARTY-cipatie!

We geven er lezingen en workshops over, en we hebben ze nu als service voor je op een rij gezet: onze PARTY-cipatie principes. Zeven tips om van elke interactie een feestje te maken. Want ‘Why have a meeting when you can have a party”, zoals de Amerikaanse participatie-expert Jim Diers zegt.

Deze 7 tips voor PARTY-cipatie heeft 7Zebra’s ontwikkeld op basis van de talrijke bijeenkomsten die we georganiseerd hebben met en voor onze opdrachtgevers, en allerlei inspirerende bijeenkomsten waar we zelf te gast waren.

Doe er je voordeel mee – met bronvermelding 🙂 – zodat meer mensen zich uitgenodigd voelen om te participeren. Heb je hulp of inspiratie nodig, neem dan contact met ons op via info@7zebras.nl.

Geplaatst in Inspirerende publicaties | Een reactie plaatsen

Samenwerken met de stad, hoe doe jij dat?

Rotterdam meent het serieus. De stad wil Rotterdammers merkbaar meer invloed geven. Iedere Rotterdammer moet kunnen meedenken, -doen en –beslissen over de toekomst van de stad. Rotterdam heeft al de nodige ervaring met het betrekken van bewoners bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid, maar dat is nog geen routine bij alle ambtenaren. Daarnaast zijn er talloze Rotterdammers die zelf initiatieven ontplooien om de stad mooier en beter te maken en daarbij de gemeente op hun weg vinden. Hoe creëer je ruimte voor die initiatieven, zeker als ze aan meerdere beleidsterreinen raken?

7Zebra’s helpt de gemeente Rotterdam met het ontwikkelen van een Kompas voor samenwerken met de stad. Met een viertal uitgangspunten als basis die tijdens een Funderingsdag in dialoog met allerlei interne en externe sleutelfiguren zijn aangescherpt en aangevuld met aandachtspunten om de samenwerking met de stad te verbeteren. Met dit als tussenresultaat.

Intussen worden nog diverse verdiepingssessies gehouden om het Kompas verder in te vullen. Met als beoogd eindproduct een dialoogposter met -waaier om het gesprek over een betere samenwerking met de stad zowel intern al extern verder te brengen.

 

Geplaatst in Inspirerende publicaties | Een reactie plaatsen

De regels en de rek bij tijdelijk vastgoedgebruik

Een tijdje geleden gaf ik een presentatie over De regels en de rek voor Refill the city, een Europees netwerk van mensen die bezig zijn met het tijdelijk gebruik van gebouwen en openbare ruimte in allerlei steden in Europa (in Letland, Finland, Polen, Frankrijk, Roemenië, Tsjechië, Griekenland, Duitsland, België en Nederland). In het Engels, dat was even wennen, vooral omdat het Engelse jargon rond tijdelijk  gebruik van vastgoed nog niet helemaal in m’n systeem zat. Gelukkig gold dat ook voor de deelnemers die overal vandaan kwamen.

Twee deelnemers schreven een blogpost over de presentatie. Hun weergave is niet op alle fronten synchroon met hoe ik een en ander bedoeld had, maar voor mij wel interessant om te zien wat zij oppikten van mijn verhaal. Some things get lost in translation :-).

Het leidde er in ieder geval toe dat ik binnenkort in Gent in gesprek ga over bending the rules. De regels en de rek goes international!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Sociale wandelkaart

Stress! De decentralisaties van AWBZ, jeugdzorg en participatiewet naderen met rasse schreden en de verantwoordelijkheid voor het passend onderwijs staat al helemaal voor de deur. En hoewel veel al uitgedacht en opgeschreven is, is de vertaling naar de praktijk nog lang geen gelopen race. De uitdaging is om met minder geld, meer maatschappelijk opgaven voor elkaar te krijgen.

De Sociale Wandelkaart visualiseert de beweging in het sociale domein. Met de sociale wandelkaart brengen we met opdrachtgevers in kaart hoe ver ze zijn, welke routes nog aandacht vragen en wie daarbij aan zet zijn. In deze Zebraspoor special over de sociale wandelkaart lees je er meer over.

 

Geplaatst in Inspirerende publicaties | Een reactie plaatsen

De regels en de rek

In november 2015 brachten we het boek De regels en de rek uit. Een initiatief waarmee we willen laten zien hoe mensen ideeën en initiatieven mogelijk maken door de rek in de regels te vinden. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Met tips hoe je zelf die rek kunt vinden, samen met collega’s, bestuurders, partners en bewoners. Want tussen de regels is vrijwel altijd meer ruimte dan je dacht.

Inmiddels zijn er al meer dan 1.000 exemplaren van het boek verkocht!
Via www.deregelsenderek.nl kun jij ook een exemplaar bemachtigen, of de bijbehorende kaartenset bestellen.

 

Boek en kaartenset De regels en de rek

Geplaatst in Inspirerende publicaties | Een reactie plaatsen

Neem initiatieven serieus!

Onlangs ging, als onderdeel van de omooc Werken met maatschappelijk initiatief, het videocollege van Boukje Keijzer over maatschappelijk aanbesteden online. Dit geeft een kort overzicht van wat maatschappelijk aanbesteden is en hoe je het kunt inzetten. Zie hieronder.

 

 

Geplaatst in Inspirerende filmpjes | Een reactie plaatsen

PARTYcipatie!

Tijdens het LPB congres (wijkgericht werken) op 19 en 20 november 2015 mocht ik als uitsmijter een presentatie houden over PARTY-cipatie. Want de meeste bijeenkomsten waarin ik geacht word te participeren zijn niet leuk, of ze sluiten niet aan bij mijn behoeften of kwaliteiten. Daarom heb ik zeven tips op een rij gezet om van elke bijeenkomst een feestje te maken. Kijk maar naar deze PowerPoint presentatie.

Of bekijk de hele presentatie via dit filmpje (vanuit zeer onvoordelige hoek geschoten…)

 

Geplaatst in Inspirerende filmpjes | Een reactie plaatsen

Draag bij aan het boek De regels en de rek!

Misschien heb je het al gelezen in de 7Zebra’s-Nieuwsbrief: binnenkort brengen we een boek uit! Over de regels en de rek. In dit boek laten we aan de hand van verschillende soorten regels en rek zien hoe je ruimte maakt voor initiatief. Met praktijkvoorbeelden en aandacht voor allerlei beren die je op je weg kunt tegenkomen. De miniversie van het boek geeft een voorproefje van wat je kunt verwachten.

Met jouw bijdrage zorgen we dat het boek er komt!

Om te zorgen dat het boek kan worden uitgegeven hebben we hulp nodig. Vandaar dat we een crowdfundingcampagne gestart zijn via Voorjebuurt.nl. Super als je met jouw bijdrage de realisatie van het boek mogelijk maakt. Op de website van Voorjebuurt zie je wat wij je als tegenprestatie te bieden hebben.

Onze ambitie is om zoveel mogelijk mensen te laten ervaren welke rek er in regels zit. Wie weet ken je mensen die wel wat inspiratie op dat gebied kunnen gebruiken… Geef het boek aan je collega’s (leuk voor in het kerstpakket!) of plan een regel-reksessie in met je afdeling. Alle varianten op maat zijn mogelijk (info@deregelsenderek.nl). banner_745x396px

Geplaatst in 7Zebra’s in de praktijk, Inspirerende publicaties, Wat vindt 7Zebra's? | Een reactie plaatsen