Wat als alles mag?

In de twee jaar dat ik Nederland rondtour met het boek De regels en de rek heb ik talloze redenen gehoord waarom het toch niet mag, het opzoeken van de rek. Die beren op de weg nemen we heel serieus, maar wat mij betreft is het tijd voor een tegengeluid. Daarom schreef ik het essay “Wat als alles mag?”, dat net is verschenen in het onweerstaanbare magazine Het Zoet.

Je vindt het artikel hier: Wat als alles mag?

Ik ben benieuwd wat je ervan vindt!

Wil je het hele Zoet lezen, of cadeau geven aan iemand anders die de samenleving laat stralen, dan moet je hier zijn. Doen!

Geplaatst in Inspirerende publicaties | Een reactie plaatsen

En dan loop je bij je buren binnen en dan…

Gewoon aanbellen’ Dat is wat ik de laatste tijd steeds vaker durf. Ter voorbereiding op ons Zebra-feest op 7 november stapte ik binnen bij de buren van ons Zebra-kantoor aan de Grebbeberglaan in Utrecht. Het enorme gebouw van zorginstelling Bijnkershoek zien we elke dag, maar we kennen geen enkele bewoner. Met dat besef stapte ik vrolijk binnen en vroeg ik om samen iets te gaan organiseren. De mevrouw achter de balie reageert direct heel spontaan: “Oh wat leuk jullie zijn onze buren. Je moet bij de meiden van Welzijn zijn, loop maar even door, linksaf de hoek om, misschien zijn ze er wel.” Ik klop nog wat beschroomd aan, met een suffig A4tje in de hand. En nog voordat ik was uitverteld over het buren-idee, werden de roosters bekeken en waren de meiden van Welzijn hun diensten aan het ruilen. Want dit wilden ze écht allebei meemaken!

Waar we ook gewoon aanbellen is met Natuurmonumenten, waarmee we een safari organiseren in de Urban Jungle rondom het Dommeldal in Eindhoven, Waalre en Valkenwaard. Op zoek naar the-big-five. De vijf type bewoners die het landschap op een verschillende manier beleven en waarderen. Op safari, vanuit de overtuiging dat je mensen op een vriendelijke manier altijd een vraag mag stellen. Waarom niet? Op de markt, op een bankje in het park, in de kantine van de tennisvereniging. Gewoon vragen.

Maar waarom schrijf ik dan over durven? Ik ervaar elke dag waarderende reacties op het aanbellen dat we met de Zebra’s doen. Welke drempel, welke angst ligt eronder verscholen? Angst voor afwijzing, ongeïnteresseerdheid, boosheid? Eigenlijk is dat helemaal niet interessant! Want je ervaart volop vrolijkheid en waardering wanner je gewoon aanbelt. Wie plezier doet, ook plezier ontmoet. Mag die in de nieuwe Van Dale?

Anita van de Looij, ontwerper van rake ontmoetingen

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Het verhaal van de GGD regio Utrecht

Hoe vertellen we wat wij met elkaar betekenen voor al die inwoners in regio Utrecht? Wat zijn de goede woorden? Welke toon hoort daarbij? Hoe maken we het visueel met illustraties? We hebben jouw inbreng nodig om een menselijk verhaal te maken, dat ieder in zijn werk kan gebruiken. Aarzel niet om mee te doen! Alle collega’s zijn meer dan welkom. 

Met deze oproep liet dit gelegenheidsteam van GGD regio Utrecht in januari 2017 van zich horen. Van begin af aan waren alle teamleden enthousiast over de opdracht en de samenwerking met elkaar. Dat uitte zich in een energiek en licht traject waarin het verhaal in co-creatie tot stand kwam. Eerst met de eigen GGD-collega’s die tijdens de ‘Verhaalweek’ op allerlei verrassende locaties en manieren werden bevraagd. Daarna met collega’s bij de gemeenten, raadsleden en samenwerkingspartners. En straks ook met klanten. Intussen is het verhaal met applaus ontvangen door het Algemeen Bestuur, nadat het aan hen werd voorgelezen. Tijdens de medewerkersbijeenkomst zal het verhaal centraal staan.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Met elkaar goed voor elkaar in Zevenaar

Goed voor elkaar! Dát is waar de nieuwe gemeente Zevenaar naar streeft. Tijdens Dialoogdagen in juni 2017 deelde het team het toekomstverhaal van een gemeenschap met een ‘doe-het-samen-mentaliteit’ waarin stimulans, steun en zorg zo zijn ingericht dat alle inwoners kunnen meedoen op een manier die hen past.

In vier ontmoetingen werd vanuit verschillende invalshoeken naar het toekomstverhaal gekeken:

  • de wensen van bewoners en cliënten die iets willen, of nodig hebben om mee te kunnen doen;
  • het samenspel tussen bewoners en hun informele netwerken, professionals en de gemeente om het samen goed voor elkaar te krijgen;
  • de (on)mogelijkheden om aanpak en aanbod van maatschappelijke organisaties en gemeente aan te laten sluiten bij de wensen en vragen van bewoners en cliënten;
  • de manier van sturing om te bereiken wat men in Zevenaar willen bereiken.

De handen kwamen op elkaar voor een gastvrije, actieve, verbonden en attente samenleving. Met aandacht voor jeugd, vergrijzing en kwetsbaarheid. Het is een stip op de horizon waar partners in Zevenaar met elkaar voor willen gaan. We legden ze vast in een uitgangspuntennotitie als basis voor het nieuwe beleidsplan jeugd en maatschappelijke ondersteuning. De vraag die nu centraal staat is HOE de uitgangspunten praktisch worden vertaald. Hierover gaan medewerkers van de nieuwe gemeente verdiepingsgesprekken voeren met professionals en vooral met (jonge) inwoners in hun rol van buurtgenoot, vrijwilliger, mantelzorger en initiatiefnemer.

Het team staat in de startblokken om gesprekken te voeren. In alle kernen zal het in ieder geval gaan over hulp aan elkaar/leven met bijzondere mensen: wat mogen we van elkaar verwachten en hoe gastvrij zijn we als het gaat om buurtgenoten met een beperking?

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Route 2020

Op ontdekkingsreis naar de Bibliotheek van de toekomst

Route 2020 staat in het teken van DELEN, DURVEN, DOEN, gewoon op pad gaan en uitvinden wat wel en niet werkt. Om vervolgens de opgedane kennis en ervaring met elkaar te delen en de eigen aanpak te verrijken. De formule is dat de ene Bibliotheek een vraag stelt aan de andere. Op het reisschema staan PleisterPlaatsOntmoetingen, de campagne ‘De Bibliotheek maakt je rijker’, de proeftuinen en de parels. We werken toe naar een slotevent in de vorm van een beursvloer om een volgende fase in te luiden.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Inspiratiegids voor participatie Omgevingswet

De basis voor de Inspiratiegids is gelegd dankzij de inbreng van velen. Bekijk het filmpje. De Omgevingswet geeft veel ruimte voor een nieuw samenspel. Overal in het land wordt die ruimte benut door bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. We zijn in co-creatie een plek aan het inrichten op het web waar betrokkenen hun verhalen vertellen. De uitnodiging is om de Inspiratiegids voor participatie met elkaar tot leven te brengen. De filosofie is dat we elkaars gids zijn. Samen gaan we uitvinden hoe een klimaat ontstaat om gezamenlijk besluiten te nemen en risico’s te dragen.

Het participatiewiel hoeven we niet uit te vinden. We doen onder meer ons voordeel met de toolkit die we maakten met de gemeente Rotterdam. Bedoeld als kompas voor het samenwerken met de stad.

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Innovatie in welzijn en zorg 

Bart en zijn plan. 

Bart van 17 woont in Veenendaal en heeft een beperking. Jongeren als hij staan centraal in de pilot ‘Bart en zijn plan’. De uitdaging is om een inspirerend toekomstperspectief te creëren met de groep die op afstand staat van de arbeidsmarkt. Niet door erover te blijven praten, maar gewoon door stappen te zetten. Zo zijn in Veenendaal verschillende pilots van start gegaan, gekozen door Veenendaalse (zorg)partners en inwoners, gestimuleerd door de gemeente en gefaciliteerd door 7Zebra’s. Aan Innovatietafels met diverse deelnemers lieten we de gewenste situatie letterlijk bouwen. Zoals bijvoorbeeld Omzien naar elkaar op kleine schaal: vroegsignalering nieuwe stijl. En grenzeloze gezinszorg: levensloopbestendige arrangementen voor gezinnen.

Het oefenen met nieuwe praktijken is de opmaat naar een duurzame transformatie in het sociaal domein. Het aflopen van contracten is een belangrijk ijkpunt. Aanbieders moeten dan echt in staat zijn om met iedere cliënt één totaalplan te maken waar deze met één vaste begeleider over kan praten. Een plan waar de betrokkene enthousiast van wordt, omdat er wordt gedaan wat nodig is. In al die plannen is de gelijkwaardige verbinding tussen professionals en informele helpers cruciaal: het netwerk om de cliënten heen.

“7zebra’s hebben de innovaties in Veenendaal goed in de startblokken gezet. Met innovatieve manieren van samenwerken en ‘bouwen’ zijn mooie resultaten en vernieuwende pilots neergezet. Het realiseren van de pilots vraagt vervolgens nog veel van de verschillende partners. We zien dat dit bij de ene pilot beter van de grond komt dan bij de andere. Het met elkaar toewerken naar een nieuwe werkelijkheid, de echte transformatie is echt een proces waarvoor een lange adem nodig is.

Marjolijn Agterberg – Beleidsadviseur Wmo Veenendaal

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Het verhaal van de strafrechtketen

Stel je bent … slachtoffer, verdachte, veroordeelde van een misdrijf …

“Inhoudelijk is dit vakgebied spannend en ingewikkeld. Ik geloof heel sterk in de menselijke factor, om van tijd tot tijd met een bekertje ondrinkbare koffie bij elkaar te zitten. Zo leer je elkaar kennen en vertrouwen”. Aldus de minister van Veiligheid en Justitie tijdens de Dag van de Strafrechtketen. Wij droegen bij aan ‘het verhaal van de strafrechtketen’ en maakten het visueel.

Met de ketenpartners ontwikkelden we een routekaart voor een rechtvaardig en veilig Nederland. Het is materiaal om lokaal en regionaal op een verdiepende manier in gesprek te gaan over de vraag hoe verschillende typen slachtoffers, verdachten/veroordeelden en professionals de routes door de strafrechtketen ervaren. Met als doel om strafzaken zo snel, slim en transparant mogelijk af te doen en te verantwoorden aan de samenleving. Waarbij iedereen het gevoel heeft serieus te worden genomen. De gespreksresultaten zijn bouwstenen voor de ActieAgenda van bestuurders in de strafrechtketen.

De routekaart sluit aan bij ‘de samenleving’. Want ‘heel Holland straft’: veiligheid staat of valt met de actieve inbreng van bewoners. De kunst is om zo veel mogelijk weg te blijven uit de strafrechthoek en te kijken naar andere interventies. Bovendien is nazorg cruciaal. En dan is er nog ‘criminaliteit in de wolken’ die zich wereldwijd afspeelt. Hier moeten hele nieuwe routes voor uitgestippeld worden.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Het culturele samenspel in Schiedam

Hoe halen gemeente en instellingen het beste in elkaar naar boven?

“Je weet pas wat je weet als je het echt gevoeld hebt”. Deze dichtregel kwam langs op de dichtzuil in Schiedam en kleurde vanaf dag één het onderzoek dat we deden voor en met de Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen (RKC). We gingen meteen op stadssafari om gevoel te krijgen bij de stad en haar culturele rijkdom. En organiseerden groepsgesprekken om de verhalen te horen achter de feiten en cijfers.

De commissieleden kozen ons, omdat zij op een open en vernieuwende manier te werk wilden gaan om met alle betrokkenen twee vragen te beantwoorden: heeft de Schiedamse gemeenteraad de kaders zo vastgesteld dat de culturele instellingen hun doelen kunnen bereiken? En: vult de gemeente de rol van regisseur zo in dat bestuurders erbij blijven en ‘in control’ zijn zonder op de stoel te zitten van de instellingen die verantwoordelijk zijn voor een samenhangend aanbod van culturele activiteiten? We keken toekomstgericht terug. We vroegen alle spelers wat zij zouden willen vasthouden, versterken, vernieuwen en verlaten. In alle openheid reflecteerden zij op de verhalen die we voorlegden over het culturele samenspel. En op elkaars rol en handelswijze. De conclusies, lessen en aanbevelingen zijn samengebracht op een PraatPlaat, die uitnodigt om erover door te praten.

Als Rekenkamercommissie Schiedam/Vlaardingen wilden wij op een vernieuwende, veranderende en inspirerende manier het onderzoek naar het Cultureel Samenspel in gemeente Schiedam uitvoeren. Dat is met 7Zebra’s meer dan gelukt. Onze keuze ging naar 7Zebra’s omdat zij het meest vergaand en gedurfd hierin zijn in hun onderzoeksaanpak. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een onderzoek wat ook daadwerkelijk verrassend en van grote toegevoegde waarde is geweest. Voor diverse stakeholders is met volle overtuiging en enthousiasme een onderzoek neergezet. Dat heeft niet alleen deugdelijke en grondige conclusies opgeleverd. Het onderzoeksproces zelf is vooral van toegevoegde waarde gebleken voor zowel College en ambtelijke organisatie als Raad en culturele instellingen. Kortom de doorwerking van onze aanbevelingen was al begonnen op het moment dat de aanbevelingen nog geformuleerd moesten worden!

7 Zebra’s maakt haar 7-streepjescode naar mijn mening dan ook meer dan waar. Ik licht er graag drie uit. Er dient natuurlijk voor u nog wel verrassing over te blijven en zelf dient u ook nog durf te tonen.

Begin met het einde voor ogen: Op verrassende wijze met het gebruik van beelden is 7Zebra’s op zoek gegaan naar het doel wat wij als Rekenkamercommissie beoogden. Op basis van deze beelden zijn onderzoeksdoelstellingen en onderzoeksvragen geformuleerd. Door haar aanpak heeft 7 Zebra’s de basis voor het succes van het eindproduct (ons onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen) gelegd. Slim, doordacht en inspirerend.

Doe en ervaar het zelf: Stakeholders daadwerkelijk betrekken bij het onderzoek en het daardoor ‘levend’ maken. Je voelt de positieve energie. Commitment geven aan het onderzoek wordt voor hen een vanzelfsprekendheid.

Weet waar je aan begint – 7 Zebra’s maakt het je niet makkelijk, wel spannend en leuk! Weinig durf of een voorkeur voor een traditionele vorm van onderzoek langs gebaande paden? Stop dan hier met lezen.

Op zoek naar vernieuwing en verandering en het in gang zetten daarvan? Dan helpt 7 Zebra’s je met een doorwerking van je aanbevelingen al voordat ze geformuleerd zijn. Ik wens u daarbij net zo veel succes en plezier als ik zelf heb mogen ervaren!

Harald Lourens Plaatsvervangend voorzitter RKC

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De kust is van niemand, dus van iedereen!

“Hier ligt de kust, een kantlijn van zand.” Ingmar Heytze, Kustlied

Het was een geweldige ervaring dat zovelen verantwoordelijkheid nemen voor het ‘koesteren’ van het kustgebied. Meer dan 100.000 mensen riepen de minister op om onze unieke Nederlandse kust open en mooi te houden.

We organiseerden met de Bescherm de Kust partners Kustontmoetingen om elkaar te inspireren en in actie te blijven. ‘Wat gaat jou aan het hart en waar wil je je hard voor maken’? Zo’n 400 bezorgde Nederlanders en Belgen waren erbij en vertelden over hun persoonlijke drijfveren. Zij werkten hun ideeën uit in vervolgbijeenkomsten. Wij maakten met hen een kustagenda. Een feest, want Kustbeschermers zijn duizendpoten. Met elkaar vertegenwoordigen zij een indrukwekkend kapitaal aan kennis en kunde, talenten en vaardigheden. Gedeeld is de passie voor de kust. De emoties zitten diep. “De kust is niet van ons. Wij zijn van haar.”, schrijft dichter Ingmar Heytze in het kustlied dat hij speciaal voor Bescherm de Kust maakte. Kijk en luister hoe kustbeschermers het lied vertolken. Zij blijven elkaar ontmoeten om samen acties te ondernemen via het forum.

In 2016 hebben we geweldig geïnspireerd mogen samenwerken met Bureau 7Zebra’s in het project www.beschermdekust.nl. We kregen te maken met een ware explosie van creativiteit, gecombineerd met uiterst efficiënt projectbeheer. Het resultaat waren drie onvergetelijke kustconferenties, die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan het succes van het burgerinitiatief Bescherm de Kust. Kortom, 7Zebra’s bedankt, mede dankzij jullie blijft de Nederlandse kust mooi en natuurlijk!!!

Dr. Arne M. Heineman Programmamanagement Landschapimpuls – Streek- en Kustconferenties. Vereniging Natuurmonumenten

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen