Het is 2050… ParticipatieTour Provincie Utrecht

Het is 2050. De schaarse ruimte is dankzij innovaties slim ingericht: multifunctioneel, gestapeld en ondergronds. Wonen, werken, recreëren zijn met elkaar verweven. Bezit wordt gedeeld. Duurzaamheid is noodzaak in het licht van klimaatverandering, schaarste aan energiebronnen, de teloorgang van biodiversiteit en natuur. Het bruto nationaal geluk is de meetlat voor ieders welbevinden. Zo kijken jongeren naar de toekomst van het grondgebied van de provincie Utrecht. Studenten van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht bedachten het concept UTREFT als kapstok voor droombeelden 2050. Het illustreert de mooie uitgangspositie van de provincie Utrecht: groen, gezond en slim. Het treft dat hier alles samenkomt. Hier vind je een videoverslag en impressie van deze dag. 

Deze ontmoeting past in onze ParticipatieTour met de provincie naar een Koersdocument en een Omgevingsvisie en Omgevingsverordening, gevisualiseerd in een tourplanner. We zijn ook actief op de parallelle route waaarbij het aanpassen van de manier van werken centraal staat, zie de routekaart.

Geplaatst in Inspirerende filmpjes, Inspirerende publicaties, Uncategorized | Een reactie plaatsen

Ervaringsdeskundigheid is goud waard – nieuwsbrief #2 2018

In onze tweede nieuwsbrief van 2018 staan ervaringsdeskundigen centraal. In onze opdrachten geven we ervaringsdeskundigen een stem. Want dat levert een schat aan informatie en inzichten op die je niet van papier af kunt lezen. We starten bij onszelf: hoe raakt het vraagstuk ons eigen leven? Kennen we mensen uit de groep die centraal staat, of hun naasten? Bijna altijd ligt het goud voor het oprapen. Ga maar na in je netwerk – privé en zakelijk –  negen van de tien keer kun je direct te rade bij ervaringsdeskundigen. Of via via. We verdiepen ons in feiten en cijfers én in de verhalen van mensen die het meema(a)k(t)en. Met extra aandacht voor hun memorabele ervaringen rond levensgebeurtenissen, zoals een scheiding, of het verliezen van een baan.

Meer lezen over inspirerende manieren om de ervaring van mensen in te zetten? Lees de nieuwsbrief.

Geplaatst in Inspirerende publicaties, Wat vindt 7Zebra's? | Een reactie plaatsen

In gesprek over de Omgevingswet

Ook in het fysieke domein zijn we volop actief. In het kader van de Omgevingswet maakten we  voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken twee gespreksposters op basis van ervaringen uit de praktijk. Bekijk:

  • de rode draden die we trokken uit gesprekken met 50 ervaringsdeskundigen over participatie rond de invoering van de Omgevingswet.
  • de participatieaanpak in de fasen van beeld bepalen, planvormen, verordenen, vergunnen en realiseren en evalueren.

Geplaatst in 7Zebra’s in de praktijk, Inspirerende publicaties | Een reactie plaatsen

De magie van samenwerken

7Zebra’s maakt GespreksFolders om met elkaar en met opdrachtgevers ongrijpbare en soms ook precaire onderwerpen bespreekbaar te maken.

De magie van samenwerken …

Er zijn van die momenten dat alles klopt. De kaarten om samen te werken lijken dan goed geschud. Zo zou je altijd wel aan de slag willen! Het samenspel geeft je een energieboost, terwijl het een andere keer voelt als een uitputtingsslag. In deze GespreksFolder onrafelden we de ingrediënten van magische samenwerking.

Geplaatst in 7Zebra’s in de praktijk, Inspirerende publicaties, Wat vindt 7Zebra's? | Een reactie plaatsen

Kwaliteit kun je leren

7Zebra’s maakt GespreksFolders om met elkaar en met opdrachtgevers ongrijpbare en soms ook precaire onderwerpen bespreekbaar te maken.

Kwaliteit kun je leren

Kwaliteit is gewoon waar iedereen blij van wordt. Onze streepjescode is ons geweten en toetssteen bij het leren: doen we de goede dingen goed, komen we verder, kijkend door de ogen van de samenleving? Deze GespreksFolder geeft je kaarten in handen om open en eerlijk te reflecteren op kwaliteit in je werk.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Op reis met de kudde – nieuwsbrief #1 2018

De 7Zebra nieuwsbrief van het eerste kwartaal 2018 is uit! Dit keer is het thema reizen. Zebra’s leggen jaarlijks veel kilometers af om heel het land te
doorkruisen. We maken meters door met opdrachtgevers op pad te gaan. In onze opdrachten gebruiken we vaak ‘de reis’, omdat het een krachtige metafoor is voor het leven en complexe processen. De routes van mensen door de samenleving. Het volgen van vaak kronkelige, onbekende paden naar een bestemming. Met bagage, reisgenoten, een kompas, reisverslagen en de nodige hindernissen.

Lees hier de nieuwsbrief!

Geplaatst in Inspirerende publicaties, Wat vindt 7Zebra's? | Een reactie plaatsen

De Circumbendibus van Marleen en Roderick

tekst: Zebra op pad Marleen

Het is iets magisch. Zodra we instappen in onze 30 jaar oude camperbus en het ronkende geluid horen van de motor, voelt het meteen als op reis zijn. Onze zin om te ontdekken wordt onmiddellijk aangedreven. Wat is dat dan, reizen? Voor ons is dat teruggaan naar de basis: zorgen voor je eten en een veilige plek om te slapen. Openstaan voor het onverwachte. Maar bovenal: het ontmoeten van mensen. Persoonlijke verhalen vertellen zo veel meer dan cijfers of een bericht in de krant. Hiermee kleuren en verrijken wij onze eigen kijk op de wereld én inspireren wij anderen.

Op avontuur

10 jaar geleden deed ik de beste aankoop van mijn leven: een oude legerambulance die ons geschikt leek om een verre reis mee te maken. En daar startte het avontuur. We wisten nog niets van de techniek en onze gereedschapskist bestond uit een hamer en een zaag. Toch transformeerden wij deze legerambulance eigenhandig tot ons huisje op wielen. In 2010 trokken we er voor het eerst voor langere tijd op uit en verkenden de oude Zijderoute. In 2016 volgde de tweede reis.

Circumbendibus:

“A roundabout way of getting to a spot or telling a story”

Frisse blik op samenleven

In Griekenland leerden we hoe jongeren de werkloosheid en economische crisis ombuigen tot een kans. Zij kozen ervoor terug te gaan naar de dorpen en de natuur om een zelfvoorzienend leven te starten. We ontdekten hoe families in een afgelegen bergdorpje in Tajikistan met elkaar een sociaal systeem opzetten om voor hun vee te zorgen en hun zorgverzekering onderling regelen. Een soldaat op een verlaten post in Pakistan zette ons aan het denken met zijn prikkelende en confronterende vragen: “Is het waar dat jullie je ouders als ze oud zijn in aparte huizen onderbrengen?” “En dat jullie je dieren in huis nemen en een naam geven?” Heel veel verhalen legden we vast in woord en beeld.

Reis met ons mee!

Het reisvirus heeft bezit van ons genomen. We willen jou daar graag mee besmetten.

  • volg ons via Facebook of circumbendibus.org;
  • lees de Zebra-nieuwsbrieven, want daarin maken wij je graag deelgenoot van onze belevenissen;
  • voed ons met vragen die wij in de wijde wereld kunnen aankaarten. We kunnen er over schrijven, fotograferen en filmen.

“Heb je een maatschappelijke vraag die je bezighoudt?

Wij gaan graag voor jou op ontdekkingstocht. In mei zakken we af richting zuid Europa. Welke vraag wil jij ons meegeven?”

Geplaatst in 7Zebra’s in de praktijk, Wat vindt 7Zebra's? | Een reactie plaatsen

Op stadssafari in Dommeldal

Het stroomgebied van de rivier de Dommel van Valkenswaard tot Eindhoven verandert de komende jaren ingrijpend. Er staat grote druk op deze groene long. Tot nu toe was de ontwikkeling van het Dommeldal vooral een proces van overheden, natuur en landbouworganisaties. Hoog tijd om de mensen die er wonen, werken en recreëren zelf een stem te geven.

Op verzoek van Natuurmonumenten coachte 7Zebra’s het team dat de safari uitdacht. De hoofdrol was voor hen! Medewerkers van Natuurmonumenten namen collega’s van gemeenten en waterschap en natuurvrijwilligers mee op reis. Dit keer niet op jeep-safari in een natuurgebied, maar in de woonwijken eromheen. Om zo de natuur bij de mensen te brengen. 7Zebra’s bracht de bedoeling van de safari samen in werkmaterialen als een praatplaat, reisgids, ansichtkaarten. En vatte de 357 verhalen samen in één infographic, vormgegeven door Dunja Blom.

De jeep-reizigers spraken mensen bij bakkerij De Proost, bij voetbalclub Dommelen, bij de Bus, bij de Belleman, op de High Tech Campus, bij het Maxima Medisch Centrum, in ‘t Gegraaf in Valkenswaard, in de Dorpstraat in Veldhoven, in het buitengebied van Waalre, bij de Plaatse in Veldhoven, bij de Groenschool van het Helicon, bij café de Volmolen, op ’t Loon en het Kastelenplein in Eindhoven en in de Kromstraat in Veldhoven.

Blijf op deze manier ons burgers aanspreken, dat is heel prettig zo!

Bewoners komen graag tot rust in het Dommeldal, het landschap van vroeger. Het gebied ademt gemoedelijkheid en geborgenheid. Een gevarieerd landschap van vroeger met doorkijkjes tussen bos en akkers, weilanden met een kronkelende beek.

Vroeger zwommen we in de Dommel en schaatsten we op de Vlasroot.

Ze zoeken speelruimte om te kunnen rommelen. Veel mensen zijn hier geboren en getogen. Ze spelen graag bij omgevallen boomstronken, stoken stiekem een vuurtje, zwemmen in de Dommel en zoeken beestjes in en langs het water.

Niet alles kan ongehinderd samen. De rommelruimte waar mensen naar verlangen, gaat niet gemakkelijk samen met een stiltewandeling of met een obstacle run. En help de boeren hun bedrijfsvoering om te zetten naar bijvoorbeeld een eco-boerderij.

Voor een flinke groep bewoners geldt dat zij geen toegang meer hebben tot natuur. Simpelweg omdat zij niet te voet kunnen. Een rolstoelpad is gewenst.

Ik wandel elke dag langs de Dommel, dat houdt mij op de been, de natuur is mijn redding geweest.

Het gebied zit diep in de harten van de mensen. Mensen genieten van het landschap dichtbij huis. Kenmerkend voor de gesprekken was het typisch Kempische van de contente mens. Die zegt: Houden zo. Niet te veel aan veranderen. ‘t is goed zo. Oh de natuur, daar heb ik geen verstand van hoor.” De mensen willen geen fratsen, geen pretparken, geen grote verhalen.

De meest gehoorde wens was: een bankje in de zon.

Op deze infographic vind je waar bewoners warm voor lopen en hoe je een beweging bouwt met de bewoners in de Kempen.

Benieuwd naar meer verhalen over hoe 7Zebra’s de klant in de hoofdrol plaatst? Lees het hier.

Geplaatst in 7Zebra’s in de praktijk, Inspirerende publicaties | Een reactie plaatsen

Op reis met de rekenkamer Arnhem

De Rekenkamer van de gemeente Arnhem wil voor de gemeenteraad scherper zicht krijgen op het culturele samenspel met de verzelfstandigde instellingen en op de regierol van de gemeente. De verzelfstandigingen van het Domein (Kunstbedrijf), de Gemeentemusea Arnhem en Musis Sacrum/Schouwburg Arnhem vormen de directe aanleiding voor dit onderzoek. De Rekenkamer wil ook nadrukkelijk vooruitkijken. Zij wil weten hoe raad, college, ambtelijke organisatie en de drie culturele instellingen samenwerken. En of zij op die manier het beste in elkaar naar boven halen.

7Zebra’s onderzocht samen met de rekenkamer of de gestelde doelen van de verzelfstandigingen zijn behaald, of de huidige gemeentelijke kaders voldoende voorwaarden scheppen om de doelstellingen te realiseren en wat er in dit opzicht te leren valt van andere gemeenten. Relevante bronnen werden geraadpleegd. Gesprekken werden gevoerd met de ambtelijke organisatie, de directeuren van de instellingen, de wethouder (namens het college) en een vertegenwoordiging van de raad.

Alle spelers kwamen bijeen tijdens het Cultureel Kwartet in de foyer van Coehoorn Centraal. Voor het eerst spraken zij in een open sfeer over het onderlinge samenspel, over de ideale relatie tussen instellingen, gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie. Wat ieders bijdrage is aan het ontwikkelen van een bloeiend cultureel klimaat in de stad. Voor een aantrekkelijk Arnhem en de inwoners van het Oosten.

Als product ontstond een ‘uitklap-poster’, waarin het onderzoek werd samengevat, de conclusies en aanbevelingen helder op een rij staan, de lessen worden gedeeld en de rollen voor de vier spelers in het samenspel zijn benoemd. De onderbouwing van de conclusies en aanbevelingen is te vinden in het achterliggende onderzoeksrapport (bekijk hier de bestuurlijke nota en het rekenkamerrapport).

We kijken terug op een bijzondere reis die we samen met de Rekenkamer en alle betrokkenen hebben gemaakt. De onderzoeker-secretaris van de rekenkamer maakte als ‘tijdelijke zebra’ onderdeel van het onderzoeksteam uit, waardoor de Rekenkamer zeer betrokken was bij de uitvoering en het onderzoek een echte co-productie werd. En de bijeenkomst ‘Het Cultureel Kwartet’ werd door de energie en betrokkenheid van alle partijen een leerzame en positieve sessie waardoor het in Arnhem hopelijk nog beter gaat stromen!

Geplaatst in Inspirerende publicaties | Een reactie plaatsen

Wat als alles mag?

In de twee jaar dat ik Nederland rondtour met het boek De regels en de rek heb ik talloze redenen gehoord waarom het toch niet mag, het opzoeken van de rek. Die beren op de weg nemen we heel serieus, maar wat mij betreft is het tijd voor een tegengeluid. Daarom schreef ik het essay “Wat als alles mag?”, dat net is verschenen in het onweerstaanbare magazine Het Zoet.

Je vindt het artikel hier: Wat als alles mag?

Ik ben benieuwd wat je ervan vindt!

Wil je het hele Zoet lezen, of cadeau geven aan iemand anders die de samenleving laat stralen, dan moet je hier zijn. Doen!

Geplaatst in Inspirerende publicaties | Een reactie plaatsen