Categorie: Inspirerende publicaties

Ouder worden in Schiedam en Vlaardingen

Hoe is het om ouder te worden in Schiedam en Vlaardingen? Wat streven de gemeenten na als het gaat om het welbevinden van hun oudere inwoners? Wat doen zij zelf en met andere partijen om te bevorderen dat oudere inwoners kunnen blijven meedoen in de samenleving? Hoe werkt dit in de praktijk uit; wat gaat goed en wat zou er volgens ouderen en betrokkenen anders, of beter kunnen?

Dit hebben we met en voor de rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen samen met een groot aantal betrokkenen uit de steden onderzocht. Door middel van factfinding, gesprekken met ouderen en hun helpers in de stad en verdiepingssessies is een helder beeld ontstaan over hoe het is om ouder te worden in Schiedam en Vlaardingen, en wat het langer-thuis-wonen op de verschillende leefdomeinen voor ouderen betekent. Het onderzoek heeft geleid tot conclusies en aanbevelingen voor de raadsleden: om te betrekken bij het stellen van kaders, het nemen van besluiten en het volgen van ontwikkelingen die raken aan het welbevinden van ouderen. De eindproducten voor Schiedam en Vlaardingen zijn vormgegeven als interactieve pdf, met als kern de sociale wandelkaart met daarop de routes die ouderen lopen door de samenleving. Ook de conclusies en aanbevelingen zijn geplot op de wandelkaart. Bekijk kaarten met conclusies en aanbevelingen voor Schiedam en Vlaardingen, en de flyer die we maakten voor het onderzoek.

Foto: Ada Bovenberg werkte mee aan het onderzoek ‘Ouder worden in Vlaardingen’

Geplaatst in 7Zebra’s in de praktijk, Inspirerende publicaties | Een reactie plaatsen

Zélf iets betekenen voor jongeren

Tijdens ons verjaardagsfeest eind 2017 – 7 jaar 7Zebra’s – kregen wij van onze gasten als opdracht mee om onze energie en expertise te richten op de jeugd. We kozen voor een focus op gewone jongeren die opgroeien in een problematische thuissituatie. We doken in de cijfers en ontdekten dat het om een aanzienlijke groep gaat:

 • Bijna 1 op de 4 kinderen/jongeren heeft een ouder met een ziekte, verslaving of beperking;
 • 577.000 kinderen hebben een ouder met een psychisch probleem of verslaving; dat is 17% van de kinderen. Hiervan zijn 423.000 kinderen 12 jaar of jonger;
 • 31.000 kinderen staan onder toezicht of voogdij, waarvan 9.000 uit huis geplaatst zijn. Dat is 2 x zo veel als 10 jaar geleden;
 • 119.000 kinderen worden elk jaar mishandeld, 50 kinderen overlijden daaraan;
 • 60% van de zonen en 50% van de dochters van criminelen komt zelf in aanraking met justitie;
 • Maar liefst 1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede, vaak met een alleenstaande moeder.
 • Een derde van alle kinderen krijgt met een (vecht)scheiding te maken.

Met het gespreksmateriaal in de hand spraken we een flink aantal (ervarings)deskundigen. Het leidde tot een analyse van de meest genoemde brandpunten, waardoor het moeilijk is om deze groep jongeren te helpen:

 • De fysieke leefomgeving waar deze jongeren in opgroeien zet hen vaak al op achterstand.
 • De groep is onvoldoende in beeld.
 • Het aanbodgerichte systeem heeft een aanzuigende werking.
 • Er is onduidelijkheid over wiens taak het is om deze jongeren te helpen en waar dat van betaald moet worden.
 • Jongeren van deze leeftijd willen autonomie en laten zich moeilijk helpen.

 

De 20 deelnemers bespraken deze brandpunten en hoe zij hun talenten en netwerk kunnen inzetten om deze groep jongeren te helpen. Lees de impressie van deze middag, inclusief onze analyse. 

Er kwamen al verschillende initiatieven uit voort, zoals het KookLab van Leontien en Ruud, een jongerendiner waar jongeren vanaf een jaar of 16 kunnen aanschuiven om met elkaar te koken en te praten over hoe zij proberen op eigen benen te staan. En de regelreksessie die Boukje met Yvonne organiseert, waarin zij verkennen welke regels met name in de weg zitten bij de ondersteuning van deze jongeren.

Geplaatst in 7Zebra’s in de praktijk, Inspirerende publicaties, Wat vindt 7Zebra's? | Een reactie plaatsen

Inspiratie in je brievenbus!

Auteur: Marleen (vliegende Zebra)

Overland reizen is voor Roderick en mij het ultieme ervaren: door met onze eigen camperbus de wereld te ontdekken kleuren wij ons beeld van de wereld. De ontmoetingen met mensen, andere culturen en onverwachte omstandigheden zorgen voor een warm en kleurrijk plaatje.  De inspirerende ervaringen delen wij via o.a. onze website en social media. Maar nu ook via een ouderwetse kaart per post!

Word jij blij van af en toe een echte kaart in je brievenbus? Wij starten onze fotokaarten abonnement weer. Iedere maand een kunstwerkje in je brievenbus, verzonden vanaf een postkantoortje ergens op deze wereld. Inclusief bijzondere postzegels. En het mooie is: je helpt ons om inspirerende verhalen te blijven delen van mensen die niet de gewone route in het leven kiezen. En ook: over de mooie plek die deze wereld daadwerkelijk is!

Wil je weten hoe je deze kaarten in jouw brievenbus kunt ontvangen? Kijk op: www.circumbendibus.org/join .

Geplaatst in Inspirerende publicaties, Uncategorized | Een reactie plaatsen

Op Expeditie O voor de Omgevingswet

Ook in Harderwijk draait het om een manier van werken volgens de Omgevingswet. De gemeente Harderwijk is op Expeditie O. Wij ondersteunen het ReisburO en de expeditieteams. De deelnemers aan het 1e team zijn uit de hoge hoed getrokken. Hun opdracht is om binnen en buiten de gemeente uit te vinden wat de betekenis is van de Harderwijkse kernwaarden Open, Ontspannen en Ondernemend in het licht van de Omgevingswet. Bekijk hier de routekaart van de expeditie O.

Geplaatst in 7Zebra’s in de praktijk, Inspirerende publicaties | Een reactie plaatsen

Het is 2050… ParticipatieTour Provincie Utrecht

Het is 2050. De schaarse ruimte is dankzij innovaties slim ingericht: multifunctioneel, gestapeld en ondergronds. Wonen, werken, recreëren zijn met elkaar verweven. Bezit wordt gedeeld. Duurzaamheid is noodzaak in het licht van klimaatverandering, schaarste aan energiebronnen, de teloorgang van biodiversiteit en natuur. Het bruto nationaal geluk is de meetlat voor ieders welbevinden. Zo kijken jongeren naar de toekomst van het grondgebied van de provincie Utrecht. Studenten van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht bedachten het concept UTREFT als kapstok voor droombeelden 2050. Het illustreert de mooie uitgangspositie van de provincie Utrecht: groen, gezond en slim. Het treft dat hier alles samenkomt. Hier vind je een videoverslag en impressie van deze dag. 

Deze ontmoeting past in onze ParticipatieTour met de provincie naar een Koersdocument en een Omgevingsvisie en Omgevingsverordening, gevisualiseerd in een tourplanner. We zijn ook actief op de parallelle route waaarbij het aanpassen van de manier van werken centraal staat, zie de routekaart.

Geplaatst in Inspirerende filmpjes, Inspirerende publicaties, Uncategorized | Een reactie plaatsen

Ervaringsdeskundigheid is goud waard – nieuwsbrief #2 2018

In onze tweede nieuwsbrief van 2018 staan ervaringsdeskundigen centraal. In onze opdrachten geven we ervaringsdeskundigen een stem. Want dat levert een schat aan informatie en inzichten op die je niet van papier af kunt lezen. We starten bij onszelf: hoe raakt het vraagstuk ons eigen leven? Kennen we mensen uit de groep die centraal staat, of hun naasten? Bijna altijd ligt het goud voor het oprapen. Ga maar na in je netwerk – privé en zakelijk –  negen van de tien keer kun je direct te rade bij ervaringsdeskundigen. Of via via. We verdiepen ons in feiten en cijfers én in de verhalen van mensen die het meema(a)k(t)en. Met extra aandacht voor hun memorabele ervaringen rond levensgebeurtenissen, zoals een scheiding, of het verliezen van een baan.

Meer lezen over inspirerende manieren om de ervaring van mensen in te zetten? Lees de nieuwsbrief.

Geplaatst in Inspirerende publicaties, Wat vindt 7Zebra's? | 1 reactie

In gesprek over de Omgevingswet

Ook in het fysieke domein zijn we volop actief. In het kader van de Omgevingswet maakten we  voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken twee gespreksposters op basis van ervaringen uit de praktijk. Bekijk:

 • de rode draden die we trokken uit gesprekken met 50 ervaringsdeskundigen over participatie rond de invoering van de Omgevingswet.
 • de participatieaanpak in de fasen van beeld bepalen, planvormen, verordenen, vergunnen en realiseren en evalueren.

Geplaatst in 7Zebra’s in de praktijk, Inspirerende publicaties | Een reactie plaatsen

De magie van samenwerken

7Zebra’s maakt GespreksFolders om met elkaar en met opdrachtgevers ongrijpbare en soms ook precaire onderwerpen bespreekbaar te maken.

De magie van samenwerken …

Er zijn van die momenten dat alles klopt. De kaarten om samen te werken lijken dan goed geschud. Zo zou je altijd wel aan de slag willen! Het samenspel geeft je een energieboost, terwijl het een andere keer voelt als een uitputtingsslag. In deze GespreksFolder onrafelden we de ingrediënten van magische samenwerking.

Geplaatst in 7Zebra’s in de praktijk, Inspirerende publicaties, Wat vindt 7Zebra's? | Een reactie plaatsen

Op reis met de kudde – nieuwsbrief #1 2018

De 7Zebra nieuwsbrief van het eerste kwartaal 2018 is uit! Dit keer is het thema reizen. Zebra’s leggen jaarlijks veel kilometers af om heel het land te
doorkruisen. We maken meters door met opdrachtgevers op pad te gaan. In onze opdrachten gebruiken we vaak ‘de reis’, omdat het een krachtige metafoor is voor het leven en complexe processen. De routes van mensen door de samenleving. Het volgen van vaak kronkelige, onbekende paden naar een bestemming. Met bagage, reisgenoten, een kompas, reisverslagen en de nodige hindernissen.

Lees hier de nieuwsbrief!

Geplaatst in Inspirerende publicaties, Wat vindt 7Zebra's? | Een reactie plaatsen

Op stadssafari in Dommeldal

Het stroomgebied van de rivier de Dommel van Valkenswaard tot Eindhoven verandert de komende jaren ingrijpend. Er staat grote druk op deze groene long. Tot nu toe was de ontwikkeling van het Dommeldal vooral een proces van overheden, natuur en landbouworganisaties. Hoog tijd om de mensen die er wonen, werken en recreëren zelf een stem te geven.

Op verzoek van Natuurmonumenten coachte 7Zebra’s het team dat de safari uitdacht. De hoofdrol was voor hen! Medewerkers van Natuurmonumenten namen collega’s van gemeenten en waterschap en natuurvrijwilligers mee op reis. Dit keer niet op jeep-safari in een natuurgebied, maar in de woonwijken eromheen. Om zo de natuur bij de mensen te brengen. 7Zebra’s bracht de bedoeling van de safari samen in werkmaterialen als een praatplaat, reisgids, ansichtkaarten. En vatte de 357 verhalen samen in één infographic, vormgegeven door Dunja Blom.

De jeep-reizigers spraken mensen bij bakkerij De Proost, bij voetbalclub Dommelen, bij de Bus, bij de Belleman, op de High Tech Campus, bij het Maxima Medisch Centrum, in ‘t Gegraaf in Valkenswaard, in de Dorpstraat in Veldhoven, in het buitengebied van Waalre, bij de Plaatse in Veldhoven, bij de Groenschool van het Helicon, bij café de Volmolen, op ’t Loon en het Kastelenplein in Eindhoven en in de Kromstraat in Veldhoven.

Blijf op deze manier ons burgers aanspreken, dat is heel prettig zo!

Bewoners komen graag tot rust in het Dommeldal, het landschap van vroeger. Het gebied ademt gemoedelijkheid en geborgenheid. Een gevarieerd landschap van vroeger met doorkijkjes tussen bos en akkers, weilanden met een kronkelende beek.

Vroeger zwommen we in de Dommel en schaatsten we op de Vlasroot.

Ze zoeken speelruimte om te kunnen rommelen. Veel mensen zijn hier geboren en getogen. Ze spelen graag bij omgevallen boomstronken, stoken stiekem een vuurtje, zwemmen in de Dommel en zoeken beestjes in en langs het water.

Niet alles kan ongehinderd samen. De rommelruimte waar mensen naar verlangen, gaat niet gemakkelijk samen met een stiltewandeling of met een obstacle run. En help de boeren hun bedrijfsvoering om te zetten naar bijvoorbeeld een eco-boerderij.

Voor een flinke groep bewoners geldt dat zij geen toegang meer hebben tot natuur. Simpelweg omdat zij niet te voet kunnen. Een rolstoelpad is gewenst.

Ik wandel elke dag langs de Dommel, dat houdt mij op de been, de natuur is mijn redding geweest.

Het gebied zit diep in de harten van de mensen. Mensen genieten van het landschap dichtbij huis. Kenmerkend voor de gesprekken was het typisch Kempische van de contente mens. Die zegt: Houden zo. Niet te veel aan veranderen. ‘t is goed zo. Oh de natuur, daar heb ik geen verstand van hoor.” De mensen willen geen fratsen, geen pretparken, geen grote verhalen.

De meest gehoorde wens was: een bankje in de zon.

Op deze infographic vind je waar bewoners warm voor lopen en hoe je een beweging bouwt met de bewoners in de Kempen.

Benieuwd naar meer verhalen over hoe 7Zebra’s de klant in de hoofdrol plaatst? Lees het hier.

Geplaatst in 7Zebra’s in de praktijk, Inspirerende publicaties | Een reactie plaatsen