Klant in de hoofdrol

7Zebra’s schept de voorwaarden voor succes

De gemeente Rotterdam wil Rotterdammers meer invloed geven, door bewoners, ondernemers, verenigingen en partners te laten meedenken, meedoen en meebeslissen over de toekomst van hun stad of straat. Maar samenwerken met de stad gaat nog niet altijd vanzelf. Samen met een grote groep Rotterdamse ambtenaren ontwikkelde 7Zebra’s daarom een Kompas voor samenwerken met de stad. Met handige vragen voor het maken van een aanpak, terugkerende dilemma’s en vooral veel praktische informatie en tips. Samen met compacte praatplaat over het kompas en beren op de weg, en gesprekswaaier vormen ze handig gespreksmateriaal. Stoer dat Rotterdam bereid is om met anderen te delen wat er goed en soms minder goed gaat. Die kwetsbaarheid geeft aan gemeente Rotterdam écht de wil heeft om beter aan te sluiten bij de stad.

Voorop stond dat we dit Kompas samen met collega’s en de stad zouden gaan maken. 7Zebra’s heeft meegedacht met het vormgeven van dit ontwikkeltraject, waarop gaandeweg steeds meer collega’s zijn aangehaakt. Zo is gebouwd aan gedeeld eigenaarschap en brede betrokkenheid. Het proces werd daarmee net zo belangrijk als het eindproduct. Door bij de start een helder procesplaatje te maken, hielden we snelheid in het proces en bleven we gefocust op het eindresultaat. Daarnaast heeft 7Zebra’s ons geholpen om de veelheid aan opgehaalde kennis en ervaring uit de organisatie en de stad, te ordenen tot een logisch en praktisch bruikbaar geheel.

Samenwerken met 7Zebra’s betekent ook echt samen werken. Nummer 7 van hun streepjescode, ‘weet waar je aan begint’, is er één om serieus te nemen. 7Zebra’s neemt het traject niet over. Voorop staat dat de opdrachtgever er zelf mee verder moet kunnen. Dit vereist een duidelijk commitment en eigen inzet van de opdrachtgever. Maar daar krijg je dan wel een hoop energie, kennis en kunde voor terug, zowel vanuit 7Zebra’s als vanuit je eigen organisatie.”

Tamara van der Hoek en Sharaifa Mik, senior adviseurs Inspraak en Participatie, gemeente Rotterdam. www.rotterdam.nl/meedenkenmeedoen