Meer dan inhoud

Taal en vorm versterken de boodschap

Stel je bent … slachtoffer, verdachte, veroordeelde van een misdrijf …

 “Inhoudelijk is dit vakgebied spannend en ingewikkeld. Ik geloof heel sterk in de menselijke factor, om van tijd tot tijd met een bekertje ondrinkbare koffie bij elkaar te zitten. Zo leer je elkaar kennen en vertrouwen”, aldus de minister van Veiligheid en Justitie tijdens de Dag van de Strafrechtketen. Wij droegen bij aan ‘het verhaal van de strafrechtketen’ en maakten het visueel. Met de ketenpartners ontwikkelden we een routekaart voor een rechtvaardig en veilig Nederland. Het is materiaal om lokaal en regionaal op een verdiepende manier in gesprek te gaan over de vraag hoe verschillende typen slachtoffers, verdachten/veroordeelden en professionals de routes door de strafrechtketen ervaren. Met als doel om strafzaken zo snel, slim en transparant mogelijk af te doen en te verantwoorden aan de samenleving. Waarbij iedereen het gevoel heeft serieus te worden genomen. De gespreksresultaten zijn bouwstenen voor de ActieAgenda van bestuurders in de strafrechtketen.

De routekaart sluit aan bij ‘de samenleving’. Want ‘heel Holland straft’: veiligheid staat of valt met de actieve inbreng van bewoners. De kunst is om zo veel mogelijk weg te blijven uit de strafrechthoek en te kijken naar andere interventies. Bovendien is nazorg cruciaal. En dan is er nog ‘criminaliteit in de wolken’ die zich wereldwijd afspeelt. Hier moeten hele nieuwe routes voor uitgestippeld worden.

“De organisaties binnen de strafrechtketen – politie, openbaar ministerie, slachtofferhulp, reclassering, et cetera – moeten beter met elkaar samenwerken. De maatschappij verandert en burgers hebben verwachtingen van een goede, effectieve overheid. Professionals lopen echter tegen allerlei organisatorische of financiële drempels aan, organisaties zitten vast in hun eigen schotten. De strafrechtketen is daarom in 2016-17 gaan ophalen waar de strafrechtketen staat en waar professionals precies tegen aan lopen. De 7Zebra’s hebben mij en mijn collega’s geholpen in dit ophalen. Samen met professionals hebben we het verhaal van de strafrechtketen geschreven en getekend. Ook hebben we de routekaart voor een rechtvaardig en veilig Nederland als gespreksmateriaal in de keten ontwikkeld. Wat wil je vasthouden, versterken, vernieuwen en verlaten als professional in de keten? In een turbulente tijd hebben de dames van de 7 Zebra’s meegedacht, meegewerkt, gewikt en gewogen. De klassieke verticale strafrechtketen ombuigen naar goed werkende horizontale samenwerkingsrelaties is een enorme uitdaging en een proces van jaren. Maar om de aanzet te kunnen geven, is het ontzettend waardevol om als adviseur in zo’n traject inspiratie en steun te kunnen ontvangen van ervaren doorgewinterde veteranen op dit gebied. Zij helpen je net met dat stapje extra op de randen van de comfortzone van de mensen in de keten.” 

Jitske Janmaat, Secretaris bestuurlijk strafrechtketenberaad