Resultaat telt

Het draait om wat de samenleving er van merkt

“Goed uit je doppen kijken is niet voldoende als je niets ziet met je hart.” ~ Toon Hermans – ereburger van Sittard

Kijk, deze routekaart kwam tot stand in een energiek proces met de gemeente Sittard-Geleen en meer dan 60 samenwerkingspartners.

Het is een hulpmiddel om het samenspel vanuit Wmo, Jeugdwet en Participatiewet slim te organiseren. Het geeft inzicht in de opgaven van iedereen die actief is in het brede sociale domein. Het draait om inwoners en hun omgeving. De insteek is dat zij hun participatieroutes kunnen bewandelen zonder daarbij obstakels tegen te komen. Bijvoorbeeld in de vorm van regels die elkaar tegenspreken, rechten en plichten die verschillend worden geïnterpreteerd, of een onduidelijke taak- en rolverdeling tussen formele en informele ondersteuners. Toon Hermans is een inspiratiebron: “Wat je vandaag moet doen, moet je doen zoals je morgen denkt dat je het had moeten doen.”

“Van ‘t begin af goed gevoel. Enthousiaste positieve en energieke vrouwen die in alles een uitdaging zien, meteen doorvragen om na een goede inhoudelijke discussie en het leggen van verbanden met andere opdrachten of ontwikkelingen in het land ook tot concrete afspraken te komen. Leuk is dan ook weer hoe dat gestalte krijgt in een offerte die begint met een beschrijving van het eindresultaat en daarna pas de uitwerking hoe daar te komen. Vervolgens doortastend zijn in de aanpak en voorstellen, de verantwoordelijk laten liggen waar die het beste op zijn plek is, niet beroerd zijn om hand en spandiensten te verrichten, altijd weer meedenken en flexibel in uitvoering van de opdracht. En mooi, en wat mij betreft ook een echt extraatje/toevoeging, is de wijze waarop zij met woorden en beelden werken. Heel inspirerend en bijzonder!”

Daphne Kagelmaker, Beleidsmedewerker Welzijn en Zorg Gemeente Sittard-Geleen

Beeld: VROM