Veranderen door te doen

“Je weet pas wat je weet als je het echt gevoeld hebt”

Deze dichtregel kwam langs op de dichtzuil in Schiedam en kleurde vanaf dag één het onderzoek dat we deden voor en met de Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen (RKC). We gingen meteen op stadssafari om gevoel te krijgen bij de stad en haar culturele rijkdom. En organiseerden groepsgesprekken om de verhalen te horen achter de feiten en cijfers.

De commissieleden kozen ons, omdat zij op een open en vernieuwende manier te werk wilden gaan om met alle betrokkenen twee vragen te beantwoorden: heeft de Schiedamse gemeenteraad de kaders zo vastgesteld dat de culturele instellingen hun doelen kunnen bereiken? En: vult de gemeente de rol van regisseur zo in dat bestuurders erbij blijven en ‘in control’ zijn zonder op de stoel te zitten van de instellingen die verantwoordelijk zijn voor een samenhangend aanbod van culturele activiteiten? We keken toekomstgericht terug. We vroegen alle spelers wat zij zouden willen vasthouden, versterken, vernieuwen en verlaten. In alle openheid reflecteerden zij op de verhalen die we voorlegden over het culturele samenspel. En op elkaars rol en handelswijze. De conclusies, lessen en aanbevelingen zijn samengebracht op een PraatPlaat, die uitnodigt om erover door te praten.

“Als Rekenkamercommissie Schiedam/Vlaardingen wilden wij op een vernieuwende, veranderende en inspirerende manier het onderzoek naar het Cultureel Samenspel in gemeente Schiedam uitvoeren. Dat is met 7Zebra’s meer dan gelukt. Onze keuze ging naar 7Zebra’s omdat zij het meest vergaand en gedurfd hierin zijn in hun onderzoeksaanpak. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een onderzoek wat ook daadwerkelijk verrassend en van grote toegevoegde waarde is geweest. Voor diverse stakeholders is met volle overtuiging en enthousiasme een onderzoek neergezet. Dat heeft niet alleen deugdelijke en grondige conclusies opgeleverd. Het onderzoeksproces zelf is vooral van toegevoegde waarde gebleken voor zowel College en ambtelijke organisatie als Raad en culturele instellingen. Kortom de doorwerking van onze aanbevelingen was al begonnen op het moment dat de aanbevelingen nog geformuleerd moesten worden!

7Zebra’s maakt haar 7-streepjescode naar mijn mening dan ook meer dan waar. Ik licht er graag drie uit. Er dient natuurlijk voor u nog wel verrassing over te blijven en zelf dient u ook nog durf te tonen.

Begin met het einde voor ogen: Op verrassende wijze met het gebruik van beelden is 7Zebra’s op zoek gegaan naar het doel wat wij als Rekenkamercommissie beoogden. Op basis van deze beelden zijn onderzoeksdoelstellingen en onderzoeksvragen geformuleerd. Door haar aanpak heeft 7 Zebra’s de basis voor het succes van het eindproduct (ons onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen) gelegd. Slim, doordacht en inspirerend.

Doe en ervaar het zelf: Stakeholders daadwerkelijk betrekken bij het onderzoek en het daardoor ‘levend’ maken. Je voelt de positieve energie. Commitment geven aan het onderzoek wordt voor hen een vanzelfsprekendheid.

Weet waar je aan begint – 7 Zebra’s maakt het je niet makkelijk, wel spannend en leuk! Weinig durf of een voorkeur voor een traditionele vorm van onderzoek langs gebaande paden? Stop dan hier met lezen.

Op zoek naar vernieuwing en verandering en het in gang zetten daarvan? Dan helpt 7 Zebra’s je met een doorwerking van je aanbevelingen al voordat ze geformuleerd zijn. Ik wens u daarbij net zo veel succes en plezier als ik zelf heb mogen ervaren!” 

Harald Lourens, Plaatsvervangend voorzitter Rekenkamercommissie Schiedam/Vlaardingen

Beeld: Saul Frelink