In gesprek met ouderen in Schiedam en Vlaardingen

Hoe is het om ouder te worden in Schiedam en Vlaardingen? Wat streven beide gemeenten na als het gaat om het welbevinden van hun oudere inwoners? Wat doen de gemeenten zelf en met andere partijen om te bevorderen dat oudere inwoners kunnen blijven meedoen in hun gemeenschap? Hoe pakt dit in de praktijk uit; wat gaat goed en wat zou er volgens ouderen en betrokkenen anders, of beter kunnen?

De rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen wil deze vragen beantwoord krijgen. Met als doel om de gemeenteraden inzicht te bieden in hoe het is om ouder te worden in Schiedam en Vlaardingen en hen handvatten te bieden voor hun kaderstellende rol bij het vaststellen van de nota’s Wmo/sociaal domein. Zebra’s is gevraagd dit onderzoek met en voor de rekenkamercommissie uit te voeren. Een belangrijk deel van het onderzoek zijn de gesprekken met ouderen en hun helpers over aspecten die er voor hen toe doen om zo lang mogelijk maatschappelijk te participeren en zelfredzaam te zijn. Zo trokken wij en een aantal reporters er onlangs een aantal dagen op uit om gesprekken te voeren bij de Soos, inloopbijeenkomsten van ouderen, vrijwilligers, verpleegkundigen, de Voedselbank en andere plekken. Met als gespreksinstrument de Cirkel van Welbevinden.

We hebben veel persoonlijke en indringende gesprekken gevoerd, en deze hebben diepe indruk op ons gemaakt. Door de verhalen van ouderen op te halen, zijn de grootste kansen en belangrijkste zorgen in beeld gekomen. In de komende Verdiepingssessies met betrokken organisaties en ervaringsdeskundigen gaan we onze analyse aanscherpen om te komen tot concrete verbeterpunten.

Meer weten? Neem contact op met Margot.

Dit bericht is geplaatst in 7Zebra’s in de praktijk. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *