Doordenk het samenspel

7Zebra’s heeft oog voor ieders motieven om het spel samen te spelen.

Er is een nieuw samenspel aan het ontstaan waarin de samenleving nadrukkelijk initiatief neemt waar de overheid ruimte voor moet bieden. 7Zebra’s gelooft in de doe-het-samen-samenleving en gaat met opdrachtgevers in gesprek over hun toekomstige rol als één van de schakels in een netwerk. De zebra’s trainen in het strategisch en persoonlijk aangaan van relaties om duurzaam te veranderen. Van hoog tot laag, ambtelijke en politiek-bestuurlijk doorgronden zij met opdrachtgevers de gevolgen van een nieuwe werkwijze en aanpak.