Waardeer wat er is

7Zebra’s is een gouddelver.

Iedere organisatie zit op goud, alleen wordt het vaak niet gezien. 7Zebra’s is wars van weer een nieuw circus zonder aansluiting met wat was en is. De zebra’s frissen ieders geheugen op door kennis en ervaring bij elkaar te brengen en overzicht te creëren. Van ambities en visies, feiten en cijfers, afspraken en besluiten, interne en externe relaties, meningen en sentimenten, voor- en tegenstanders, best persons en zwakke schakels. Vanuit dit overzicht ontstaat inzicht in de huidige situatie ten opzichte van de gewenste. En worden vervolgstappen snel duidelijk.