Hoi, welkom op de site van 7Zebra’s!

7Zebra’s is een creatief realisatienetwerk voor maatschappelijke uitdagingen. Waar de leefwereld van mensen en de systeemwereld van organisaties elkaar raken, geeft 7Zebra’s een nieuw handelingsperspectief in handen. Changing perspectives, changing reality. Door aandachtig en doelgericht te werken aan wat de samenleving nodig heeft. En regels en werkwijzen daarop af te stemmen.

Overheden en maatschappelijke organisaties benaderen 7Zebra’s al vele jaren met een focus op zowel inhoud als proces. Zij vragen bijvoorbeeld een communitybuilder om voor het fysieke domein een plan te maken met bewoners. Een procesbegeleider voor organisatieontwikkeling in het sociaal domein. Een onderzoeker voor inwonersparticipatie. Een procesontwerper en schrijver voor een cultuuraanpak. Een ontregelaar in de zorg.

7Zebra’s bekijkt iedere opdracht met een brede blik. Want onderwerpen raken meerdere leefgebieden. En alleen een zorgvuldige procesgang leidt tot ‘producten’ met doorwerking. Of het nu gaat om gemeenschapsvorming, onderzoek, een visie, veranderagenda of participatieaanpak. Vanuit dit oogpunt vervullen zebra’s de rollen die nodig zijn. Met de streepjescode als leidraad. En met wezenlijke impact op de organisatie en de samenleving.

Klik op de ogen om het portfolio van 7Zebra’s te bekijken.

Site by Alsjeblaft!