“Inspiratie is grenzeloos”

Zebramateriaal

Benut het materiaal dat 7Zebra’s heeft ontwikkeld.

In gesprek over rollen

Het veranderende samenspel is een leerschool om uit te vinden hoe het werkt in verschillende rollen. 7Zebra’s gebruikt daar allerlei werkmateriaal bij. Basismateriaal dat we toespitsen op de vragen die spelen. We gaan er graag met je over in gesprek. Een preview van de rollenmap vind je hier.

Kwaliteit kun je leren

Kwaliteit kun je lerenKwaliteit kun je leren

Kwaliteit is gewoon waar iedereen blij van wordt – zichtbaar en voelbaar. 7Zebra’s benoemde de aspecten waar het bij kwaliteit om gaat: Kwaliteit kun je leren (pdf). Met de streepjescode als toetssteen: doen we de goede dingen goed, komen we verder, kijkend door de ogen van de samenleving? Kwaliteit is gewoon waar iedereen blij van wordt – zichtbaar en voelbaar. 7Zebra’s benoemde de aspecten waar het bij kwaliteit om gaat. Met de streepjescode als toetssteen: doen we de goede dingen goed, komen we verder, kijkend door de ogen van de samenleving?

De magie van samenwerken …

Ons samenspel is steeds onderwerp van gesprek om te zorgen dat we doen wat we graag willen doen en ons verder brengt: Magie van het samenwerken (pdf). Als persoon en als kudde.

Kaarten met 7Zebra’s

Inspiratieset voor een goed gesprek over wat speelt, raakt en nodig is. En een kaartenset die helpt om stil te staan bij wat je te doen staat in je werk, door middel van kunst. Bezoek een museum of galerie en beantwoord vragen aan de hand van de kaartenset.

Sociale wandelkaart

Gespreksinstrument dat de beweging in het Sociaal Domein visualiseert, vanuit het perspectief van inwoners(groepen). Hoe lopen zij hun routes door de samenleving? Hoe benutten zij hun netwerk, nemen zij initiatief, weten zij voorzieningen te vinden en maken zij er gebruik van? En: hoe waarderen zij de dienstverlening? Bekijk hier de sociale wandelkaart als tafelkleed (pdf)

De Cirkel van Welbevinden

De cirkel van welbevinden helpt vrijwilligers en professionals in het sociaal domein om de mensen die zij helpen, ondersteunen en stimuleren te blijven benaderen als een persoonlijkheid. Met een eigen stijl van leven, hoe ‘hulpeloos’ zij ook zijn. Door diensten op de verschillende leefgebieden te waarderen met smileys wordt meteen duidelijk waar de schoen wringt en wat tot tevredenheid stemt. Het zet de toon om te praten over verbeteringen en concreet actie te ondernemen. Zowel in gesprekken met de klant en diens naasten als met collega’s.

Dromenvang-methode

DromenvangmethodeDromenvangmethode

7Zebra’s ontwikkelde de Dromenvang-methode met Feniks, Stedelijk Centrum voor Emancipatie in Tilburg. Als aansprekend en realistisch alternatief om vast te stellen welk effect deelname aan activiteiten heeft op de ontwikkeling en participatie van vrouwen. Deelnemers kijken naar alle levensdomeinen en geven betekenis aan hun eigen proces: hoe kom ik in mijn eigen kracht en wie helpen mij daarbij? Wat is goed en wat kan beter? De methode is in eerste instantie ontwikkeld voor laaggeschoolde vrouwen met diverse achtergronden. Mede dankzij een subsidie van het ministerie van SZW. Uit de vele enthousiaste reacties blijkt dat de methode ook zeer goed toepasbaar is voor andere doelgroepen.

Het DemoCreatieSpel

Het DemoCreatiespel helpt bewoners, ondernemers, raadsleden en ambtenaren om in concrete situaties te oefenen met belangenafweging en collectieve besluitvorming. In verschillende rondes ga je in gesprek over de waarden die aan de basis liggen van een initiatief en de randvoorwaarden die ervoor zorgen dat een initiatief te realiseren is. Hoe kun je die perspectieven combineren tot een levensvatbaar voorstel? Spelenderwijs krijg je inzicht in elkaars rollen en functies en lukt het om tot meer gedragen besluiten te komen.

Site by Alsjeblaft!