2022-03-24 Doe-het-zelf-LAB Burgerforum op 9 juni

Denk jij erover een burgerforum te organiseren? En kun je wat hulp gebruiken? Kom dan naar het Doe-het-zelf-LAB! Op woensdag 9 juni helpen we je om voor jouw praktijk en aan de hand van 5 stappen een goede opzet te maken. Boo van der Vlist uit de gemeente Den Haag vertelt over haar ervaringen om burgerfora als participatieve werkvorm in te zetten.

Lees meer ››››

2022-03-10 Inspiratie om zelf een burgerforum te organiseren

Heb je als gemeente een vraagstuk waarover je een representatieve groep wilt laten meedenken of meebeslissen? Geloof je in de kracht van onverwachte oplossingen van gewone mensen? Dan een burgerforum een participatiemethode om eens mee te oefenen! 7Zebra’s maakte een inspiratiebundel én organiseert een Doe-het-Zelf-LAB.

Lees meer ››››

2021-12-01 Bouwstenendag in Zeist

Omdat elk vraagstuk allerlei invalshoeken kent, maken wij in onze aanpakken graag ruimte voor momenten om met verschillende groepen mensen te reflecteren op hoe zij de dingen zien. Zeker in opdrachten voor rekenkamers is dit kijken en vertellen vanuit verschillende perspectieven een rijke onderzoeksvorm om op een snelle en transparante manier informatie te verzamelen.

Lees meer ››››

2021-12-01 Routes naar nieuw samenspel in gebiedsontwikkeling

Gedreven door de ambitie om de mensen die worden geraakt zeggenschap te geven over wat er gebeurt in hun straat, buurt, wijk of stad of gemotiveerd om rechtszekerheid te bieden voor alle betrokkenen als de Omgevingswet straks van kracht is… Wat de prikkel ook is: op allerlei plekken in Nederland zoeken ambtenaren, ontwikkelaars en burgers naar nieuwe vormen van samenspel in gebiedsontwikkeling.

Lees meer ››››

2021-12-01 Ervaren is luisteren met al je zintuigen

In het samenspel tussen overheid en samenleving is luisteren een essentiële randvoorwaarde. Daarom trokken niet alleen kinderen, maar ook Brabantse bestuurders de laarzen aan om te waden over het Waadpad. Een beleefkunstwerk om het water te ervaren en oplossingen voor klimaatverandering te doordenken.

Lees meer ››››

2021-09-09 Participatie in Fryslân

De Friese gemeenten, wetterskip Fryslân en provincie Fryslân willen graag op een herkenbare en consistente manier met de mienskip optrekken.

Lees meer ››››

2021-09-06 Wandelen voor de Zutphense cultuurnota

Cultuur is van iedereen. En heeft grote betekenis voor de samenleving. Daarom koos de gemeente Zutphen er nadrukkelijk voor gezamenlijk op te trekken in het proces naar de nieuwe cultuurnota: buiten de gemeente én binnen de gemeentelijke organisatie. Om cultuur structureel te verweven met andere beleidsdomeinen en daarmee in de Zutphense samenleving.

Lees meer ››››

2021-09-05 Burgerfora – zó krijgen burgers het voor het zeggen

Net als elders in Nederland werkt de gemeente Den Haag aan inclusievere en representatievere participatie: bewoners en ondernemers moeten meer invloed krijgen op wat er gebeurt in de straat, buurt, wijk en stad bij opgaven als veiligheid en leefbaarheid in de wijk, de insteek van het welzijnswerk in de wijken, de positie van huurders en ruimte voor inbreng bij politieke beslissingen.

Lees meer ››››

2021-09-03 Dommelse participatie – zó doen we dat!

Wat is de typische Dommelse wijze van samenwerken met het gebied? Medewerkers van het waterschap maakten het concreet en leggen het uit!

Lees meer ››››

2021-08-31 ‘Vernieuwend onderzoek waar de gemeente mee uit de voeten kan.’

Rekenkameronderzoek naar Effectieve(re) burgerparticipatie in Zeist. ‘Inhoudelijke diepgang, aantrekkelijk gepresenteerd!’

Lees meer ››››

Nieuwsbrief archief

Aanmelden nieuwsbrief

Site by Alsjeblaft!