Uitdagingen

7Zebra’s creëert ruimte voor overheid, ondernemers, partners en inwoners om samen maatschappelijke uitdagingen op te pakken.

lees meer ››

Impact

7Zebra’s laat resultaat achter. Daarom is de impact van de zebrahoef ons handelsmerk. Deze footprint staat symbool voor de verandering die de zebra’s in gang zetten.

lees meer ››

Streepjescode

7Zebra’s onderscheidt zich door de streepjescode, een unieke aanpak die als een merkteken verweven is in alle opdrachten.

lees meer ››

Portfolio

7Zebra’s is in diverse rollen bezig met wat er speelt in de samenleving: van de fysieke leefomgeving tot economie en veiligheid, van het sociaal domein tot democratische vernieuwing.

lees meer ››

Zebraveren

7Zebra’s inspireert met eigen producties en materialen: van publicaties, onderzoeksmethoden en gesprekstechnieken tot trainingen en themaontmoetingen.

lees meer ››

7Zebra's

7Zebra’s is een kudde bijzondere individuen, met elk een uniek strepenpatroon. Door samen op te trekken bieden de zebra’s een breed scala aan talenten en mogelijkheden.

lees meer ››

Contact

7Zebra’s haalt haar energie uit de samenwerking met betrokken opdrachtgevers, zowel in kleine opdrachten als in intensieve trajecten van lange adem.

lees meer ››

Participatie in Fryslân

2021-09-09 Participatie in Fryslân

De Friese gemeenten, wetterskip Fryslân en provincie Fryslân willen graag op een herkenbare en consistente manier met de mienskip optrekken.

Lees meer ››››
Wandelen voor de Zutphense cultuurnota

2021-09-06 Wandelen voor de Zutphense cultuurnota

Cultuur is van iedereen. En heeft grote betekenis voor de samenleving. Daarom koos de gemeente Zutphen er nadrukkelijk voor gezamenlijk op te trekken in het proces naar de nieuwe cultuurnota: buiten de gemeente én binnen de gemeentelijke organisatie. Om cultuur structureel te verweven met andere beleidsdomeinen en daarmee in de Zutphense samenleving.

Lees meer ››››
Burgerfora - zó krijgen burgers het voor het zeggen

2021-09-05 Burgerfora – zó krijgen burgers het voor het zeggen

Net als elders in Nederland werkt de gemeente Den Haag aan inclusievere en representatievere participatie: bewoners en ondernemers moeten meer invloed krijgen op wat er gebeurt in de straat, buurt, wijk en stad bij opgaven als veiligheid en leefbaarheid in de wijk, de insteek van het welzijnswerk in de wijken, de positie van huurders en ruimte voor inbreng bij politieke beslissingen.

Lees meer ››››
Dommelse participatie - zó doen we dat!

2021-09-03 Dommelse participatie – zó doen we dat!

Wat is de typische Dommelse wijze van samenwerken met het gebied? Medewerkers van het waterschap maakten het concreet en leggen het uit!

Lees meer ››››
‘Vernieuwend onderzoek waar de gemeente mee uit de voeten kan.’

2021-08-31 ‘Vernieuwend onderzoek waar de gemeente mee uit de voeten kan.’

Rekenkameronderzoek naar Effectieve(re) burgerparticipatie in Zeist. ‘Inhoudelijke diepgang, aantrekkelijk gepresenteerd!’

Lees meer ››››
Factor P - de leidraad voor participatie

2021-06-15 Factor P – de leidraad voor participatie

Je kent vast Factor C: de standaard voor omgevingsgerichte en opgavegerichte communicatie in overheidsland. Zou het niet handig zijn om ook zo’n leidraad te hebben voor participatie? Voor Democratie in Actie ontwikkelden we Factor P.

Lees meer ››››
De regels en de rek

2021-05-18 De regels en de rek

Het tweede boek is uit! Over de regels en de rek en hoe je binnen jouw organisatie de juiste balans kunt vinden tussen ruimte en houvast. De methodiek van DE REGELS EN DE REK is ontwikkeld voor professionals in (publieke) organisaties die door alle administratie niet meer toekomen aan hun ‘echte’ werk. Hoe kan je daarmee zelf aan de slag?

Lees meer ››››
Aan de slag met de Omgevingswet!

2021-05-08 Aan de slag met de Omgevingswet!

De Omgevingswet wil meer ruimte te geven voor ideeën van initiatiefnemers en voor lokale afwegingen. Daarin wegen de belangen van betrokkenen nadrukkelijk mee. Zowel overheden als initiatiefnemers hebben een verantwoordelijkheid in het organiseren van die participatie. Hoe ga je daarmee aan de slag?

Lees meer ››››
Succesvolle gebiedsaanpak begint bij water

2021-04-28 Succesvolle gebiedsaanpak begint bij water

Wat vormt de basis voor een succesvolle gebiedsaanpak? Zebra Anita van de Looij werkte voor de Landschaptriënnale 2021
aan een living lab over het Bekenlandschap. Dat vraagt om aansluiten op wat er al is, op wat verbindt: de liefde voor dit landschap. Met een hoofdrol voor het water.

Lees meer ››››
Dynamiek door aandacht en rust

2021-03-19 Dynamiek door aandacht en rust

Wat kan er wèl in deze tijd? Welke lichtpuntjes kunnen we brengen? Een jaar geleden schreven we in onze nieuwsbrief: “We zijn benieuwd wat de Corona-crisis voor ons werk en onze relaties zal betekenen. Wij vinden het in ieder geval waardevol om sociale verbanden digitaal te verstevigen. En om rust te creëren om te doen wat nu het belangrijkste is.”  Deze zinnen bleken cruciaal. 

Lees meer ››››

Nieuwsbrief archief

Aanmelden nieuwsbrief

Site by Alsjeblaft!