19-03-2021 – Met bewoners in gesprek of bewonersactiviteiten in corona-tijd? Dat kan best lastig zijn! Het lukt niet iedereen om online mee te doen. Om te zorgen dat iedereen die mee wíl doen ook mee kán doen, kan je mensen die minder digitaalvaardig zijn op weg helpen.

Na een jaar waarin veel heeft stil gelegen in de normaal zo actieve Indische buurt in Amsterdam, is er steeds meer behoefte om elkaar te zien. Maar dat dat ontmoeten nu online moet, is niet voor iedereen makkelijk. Buurtbewoners hebben de kennis niet of soms ook niet de middelen. En daarnaast lijkt er – bijvoorbeeld onder initiatiefnemers in Amsterdam Oost – ook wel wat weerstand te zijn tegen al dat online. Online wordt niet zo leuk gevonden.

Wijkkunde – een netwerk om initiatiefnemers in de wijk te verbinden en verder te helpen, waaraan Zebra Lisa werkt – wilde het toch proberen: online gesprekken voeren en bewoners helpen om ook online mee te doen. En wat bleek: het was heel leuk om elkaar weer eens te zien, ook online!

Een aantal ideeën om bewoners te helpen die Zoom moeilijk vinden:
• Creëer een plek, bijvoorbeeld in een buurthuis, waar bewoners die vanuit huis echt niet mee kunnen doen via een groot scherm toch mee kunnen praten.
• Help om Zoom te installeren op een eigen smartphone en leg uit hoe het werkt.
• Ga van tevoren bij mensen thuis langs om Zoom te installeren op een eigen apparaat en geef uitleg.
• Als op bezoek gaan niet kan- bijvoorbeeld omdat het om een kwetsbaar persoon gaat – dan is bellen een optie.

Overigens hoefde Wijkkunde het in Amsterdam Oost niet allemaal zelf te doen. Initiatiefnemers uit de wijk hielpen zelf hun eigen achterban om mee te doen op Zoom. Daarnaast maakt een organisatie uit de buurt een video-reeks over hoe je Zoom kunt gebruiken. Bijvoorbeeld hoe je zelf een activiteit online kunt organiseren. En wat je kunt doen als je thuis niet de ruimte hebt om even rustig te videobellen. Een out-of-the-box tip: ga met oortjes in, in de badkamer zitten!

Site by Alsjeblaft!