Uitdagingen

7Zebra’s creëert ruimte voor overheid, ondernemers, partners en inwoners om samen maatschappelijke uitdagingen op te pakken.

lees meer ››

Impact

7Zebra’s laat resultaat achter. Daarom is de impact van de zebrahoef ons handelsmerk. Deze footprint staat symbool voor de verandering die de zebra’s in gang zetten.

lees meer ››

Streepjescode

7Zebra’s onderscheidt zich door de streepjescode, een unieke aanpak die als een merkteken verweven is in alle opdrachten.

lees meer ››

Portfolio

7Zebra’s is in diverse rollen bezig met wat er speelt in de samenleving: van de fysieke leefomgeving tot economie en veiligheid, van het sociaal domein tot democratische vernieuwing.

lees meer ››

Zebraveren

7Zebra’s inspireert met eigen producties en materialen: van publicaties, onderzoeksmethoden en gesprekstechnieken tot trainingen en themaontmoetingen.

lees meer ››

7Zebra's

7Zebra’s is een kudde bijzondere individuen, met elk een uniek strepenpatroon. Door samen op te trekken bieden de zebra’s een breed scala aan talenten en mogelijkheden.

lees meer ››

Contact

7Zebra’s haalt haar energie uit de samenwerking met betrokken opdrachtgevers, zowel in kleine opdrachten als in intensieve trajecten van lange adem.

lees meer ››

31-08-2021 – Rekenkameronderzoek naar Effectieve(re) burgerparticipatie in Zeist. ‘Inhoudelijke diepgang, aantrekkelijk gepresenteerd!’

Gemeenten betrekken hun inwoners op verschillende manieren bij beleid en projecten. Zo ook in Zeist. Dat verloopt niet altijd soepel, wat dan leidt tot gemopper en frustraties over en weer. De Rekenkamer Zeist draagt graag bij aan de verbetering van burgerparticipatie en startte daarom een onderzoek naar burgerparticipatie in het algemeen en naar de interactie tussen gemeente en inwoners in het bijzonder.

7Zebra’s werd gevraagd om het onderzoek met en voor de rekenkamer uit te voeren. We kozen voor een interactief onderzoek waar zowel ambtelijke organisatie, college, raadsleden als inwoners nauw bij betrokken waren. En gingen aan de slag met een Onderzoeks- en Meedenkteam: een gelegenheidsteam van raadsleden en inwoners dat aan de hand van een vragenlijst verschillende interactiemomenten tussen gemeente en inwoners observeerde en daarvan verslag deed. Het resultaat van het onderzoek werd een interactieve rapportage met conclusies en aanbevelingen en een praatplaat met suggesties om met elkaar het gesprek over burgerparticipatie te blijven voeren.

Eindrapport Lessen voor effectieve(re) burgerparticipatie in Zeist (pdf)
Praatplaat Tips voor succesvolle burgerparticipatie in Zeist (pdf)

‘Met de 7Zebra’s (Margot en Marte) hebben wij gewerkt in het kader van ons onderzoek naar burgerparticipatie. Dit is ontzettend goed bevallen! De Zebra’s leveren kwalitatief hoogstaand werk. Ze zijn proactief, komen al hun afspraken na en zijn creatief. De ideeën van Marte en Margot hebben ervoor gezorgd dat het eindproduct van het onderzoek geen klassiek rapport is geworden, maar een aantrekkelijke praatplaat – naast een nota van bevindingen die ook in een aansprekend format is gegoten. Ik verwacht dat het resultaat daardoor beter gelezen zal worden en dat de gemeente zeker uit de voeten kan met de concrete aanbevelingen. Hun creativiteit gaat echter niet ten koste van de inhoudelijke diepgang, door de kennis en ervaring van de dames, maar ook doordat Marte en Margot erg zorgvuldig werken. Tijdens dit onderzoek, dat vanwege Corona behoorlijk anders verliep dan gepland, hebben we gemerkt dat de 7Zebra’s bovendien zeer flexibel zijn en actief meedenken als de omstandigheden wijzigen.

Kortom, ik heb de samenwerking als erg plezierig ervaren. Wil je als rekenkamer op prettige en professionele wijze een vernieuwend onderzoek uitvoeren, dan kan ik Marte en Margot van harte aanbevelen!’

Danielle Fictorie
Plaatsvervangend voorzitter Rekenkamer Zeist

Site by Alsjeblaft!