05-09-2021 – Net als elders in Nederland werkt de gemeente Den Haag aan inclusievere en representatievere participatie: bewoners en ondernemers moeten meer invloed krijgen op wat er gebeurt in de straat, buurt, wijk en stad bij opgaven als veiligheid en leefbaarheid in de wijk, de insteek van het welzijnswerk in de wijken, de positie van huurders en ruimte voor inbreng bij politieke beslissingen.

De gemeente is ambitieus, maar papier is geduldig. Hoe krijgen burgers het nou écht voor het zeggen? Een burgerforum lijkt een veelbelovende vorm om burgers zeggenschap te geven. Op verzoek van Den Haag werkt 7Zebra’s daarom aan een verkenning over burgerfora of andere varianten van directe democratie. We combineren eigen ervaringen met ontwerp en organisatie van burgerberaden, zoals in Utrecht en de kustontmoetingen voor Natuurmonumenten met die van andere gemeenten en G1000.nu. En benutten aanbevelingen van onderzoekers als Ank Michels, Harmen Binnema, Frank Hendriks en Kristof Jacobsen en rapporten zoals het recent verschenen rapport Betrokken bij klimaat. Burgerfora aanbevolen.

Alle inzichten vertalen we in een praktisch houvast om in vier stappen zelf een aanpak voor een burgerforum op te zetten. We leggen uit waarom beginnen bij het vraagstuk essentieel is en hoe je hierop scherpte krijgt (1), welke keuzes je hebt in het maken van een slimme selectie van allerlei belangen (2), op welke manieren je de kwaliteit van interactie bevordert (3) en hoe je verbinding legt met het politieke proces (4).

Wordt vervolgd!

Site by Alsjeblaft!