03-09-2021 – Wat is de typische Dommelse wijze van samenwerken met het gebied? Medewerkers van het waterschap maakten het concreet en leggen het uit!

Op basis van bestaand beleid, gesprekken met het bestuur én een verkenning van Dommelse praktijkvoorbeelden van participatie, vormde het waterschap een participatievisie met heldere uitgangspunten over waarom het belangrijk is om met de omgeving samen te werken. Hóe je dat doet werd gevat in de praktische bouwstenen voor collega’s om aan participatie te werken. Op een manier die flexibel is én tegelijk helder en herkenbaar voor de omgeving.

Omdat er online wordt gewerkt, geeft het waterschap het materiaal en de visie digitaal in handen via een filmpje. Waarin de betrokken collega’s uitleggen welke waarde het materiaal voor hùn heeft. Een mooie manier om in deze digitale tijden toch een persoonlijke boodschap en motivatie mee te geven:

Site by Alsjeblaft!