06-09-2021 – Cultuur is van iedereen. En heeft grote betekenis voor de samenleving. Daarom koos de gemeente Zutphen er nadrukkelijk voor gezamenlijk op te trekken in het proces naar de nieuwe cultuurnota: buiten de gemeente én binnen de gemeentelijke organisatie. Om cultuur structureel te verweven met andere beleidsdomeinen en daarmee in de Zutphense samenleving.

We organiseerden met het gemeentelijke kernteam een Week van Cultuur waarin we bouwstenen verzamelden voor de cultuurnota. ‘Reporters’ voerden verdiepende gesprekken met inwoners tijdens telefonische, online of echte cultuurwandelingen aan de hand van de Culturele Wandelkaart met vragen. Cultureel ondernemers vulden een online vragenlijst in en namen deel aan de Startbijeenkomst. En gaven hun inbreng over thema’s die tijdens de online gespreksronde werden uitgelicht: cultuur in de schijnwerpers, jongeren en cultuur, de Hanzehof als ‘Huis van de stad’. Ook andere partners en gemeentelijke beleidscollega’s namen daaraan deel. Van de rijke oogst van de Week van Cultuur werd één verhaal gemaakt. Dit verhaal werd teruggegeven aan de stad in de vorm van een film, gemaakt door twee jonge Zutphense kunstenaars, en een publicatie op de gemeentelijke website.

SAMEN het avontuur aangaan is dé expliciet gedeelde wens van cultuurspelers. Het wordt gezien als noodzakelijke voorwaarde om ‘De stad als podium’ betekenis te geven.

Benieuwd naar de materialen? Bekijk ze hier:
Cultuurnota De Stad als podium
Culturele Wandelkaart

Site by Alsjeblaft!