01-12-2021 – Omdat elk vraagstuk allerlei invalshoeken kent, maken wij in onze aanpakken graag ruimte voor momenten om met verschillende groepen mensen te reflecteren op hoe zij de dingen zien. Zeker in opdrachten voor rekenkamers is dit kijken en vertellen vanuit verschillende perspectieven een rijke onderzoeksvorm om op een snelle en transparante manier informatie te verzamelen.

Voor het onderzoek van de Rekenkamer Zeist naar Effectieve(re) burgerparticipatie organiseerden we om die reden een Bouwstenendag. Een dag met momenten waarop we met bewoners, raadsleden, college en ambtenaren gerichte gesprekken voerden, en een open inloop voor ambtenaren tijdens de lunch. In de Trouwzaal van het gemeentehuis deelden de deelnemers eerst persoonlijk hun input op flipovervellen, praatplaten, schema’s en overzichten, om daarna met elkaar in gesprek te gaan. Zo haalden we in één dag veel feitelijke informatie en ervaringen op van een groot aantal betrokkenen. En door al het ingevulde materiaal te laten hangen in de ruimte kreeg iedereen beeld bij wat andere deelnemers hadden ingebracht en konden ze voortborduren op elkaars ideeën en inzichten.

Site by Alsjeblaft!