Uitdagingen

7Zebra’s creëert ruimte voor overheid, ondernemers, partners en inwoners om samen maatschappelijke uitdagingen op te pakken.

lees meer ››

Impact

7Zebra’s laat resultaat achter. Daarom is de impact van de zebrahoef ons handelsmerk. Deze footprint staat symbool voor de verandering die de zebra’s in gang zetten.

lees meer ››

Streepjescode

7Zebra’s onderscheidt zich door de streepjescode, een unieke aanpak die als een merkteken verweven is in alle opdrachten.

lees meer ››

Portfolio

7Zebra’s is in diverse rollen bezig met wat er speelt in de samenleving: van de fysieke leefomgeving tot economie en veiligheid, van het sociaal domein tot democratische vernieuwing.

lees meer ››

Zebraveren

7Zebra’s inspireert met eigen producties en materialen: van publicaties, onderzoeksmethoden en gesprekstechnieken tot trainingen en themaontmoetingen.

lees meer ››

7Zebra's

7Zebra’s is een kudde bijzondere individuen, met elk een uniek strepenpatroon. Door samen op te trekken bieden de zebra’s een breed scala aan talenten en mogelijkheden.

lees meer ››

Contact

7Zebra’s haalt haar energie uit de samenwerking met betrokken opdrachtgevers, zowel in kleine opdrachten als in intensieve trajecten van lange adem.

lees meer ››

01-12-2021 – Omdat elk vraagstuk allerlei invalshoeken kent, maken wij in onze aanpakken graag ruimte voor momenten om met verschillende groepen mensen te reflecteren op hoe zij de dingen zien. Zeker in opdrachten voor rekenkamers is dit kijken en vertellen vanuit verschillende perspectieven een rijke onderzoeksvorm om op een snelle en transparante manier informatie te verzamelen.

Voor het onderzoek van de Rekenkamer Zeist naar Effectieve(re) burgerparticipatie organiseerden we om die reden een Bouwstenendag. Een dag met momenten waarop we met bewoners, raadsleden, college en ambtenaren gerichte gesprekken voerden, en een open inloop voor ambtenaren tijdens de lunch. In de Trouwzaal van het gemeentehuis deelden de deelnemers eerst persoonlijk hun input op flipovervellen, praatplaten, schema’s en overzichten, om daarna met elkaar in gesprek te gaan. Zo haalden we in één dag veel feitelijke informatie en ervaringen op van een groot aantal betrokkenen. En door al het ingevulde materiaal te laten hangen in de ruimte kreeg iedereen beeld bij wat andere deelnemers hadden ingebracht en konden ze voortborduren op elkaars ideeën en inzichten.

Site by Alsjeblaft!