Uitdagingen

7Zebra’s creëert ruimte voor overheid, ondernemers, partners en inwoners om samen maatschappelijke uitdagingen op te pakken.

lees meer ››

Impact

7Zebra’s laat resultaat achter. Daarom is de impact van de zebrahoef ons handelsmerk. Deze footprint staat symbool voor de verandering die de zebra’s in gang zetten.

lees meer ››

Streepjescode

7Zebra’s onderscheidt zich door de streepjescode, een unieke aanpak die als een merkteken verweven is in alle opdrachten.

lees meer ››

Portfolio

7Zebra’s is in diverse rollen bezig met wat er speelt in de samenleving: van de fysieke leefomgeving tot economie en veiligheid, van het sociaal domein tot democratische vernieuwing.

lees meer ››

Zebraveren

7Zebra’s inspireert met eigen producties en materialen: van publicaties, onderzoeksmethoden en gesprekstechnieken tot trainingen en themaontmoetingen.

lees meer ››

7Zebra's

7Zebra’s is een kudde bijzondere individuen, met elk een uniek strepenpatroon. Door samen op te trekken bieden de zebra’s een breed scala aan talenten en mogelijkheden.

lees meer ››

Contact

7Zebra’s haalt haar energie uit de samenwerking met betrokken opdrachtgevers, zowel in kleine opdrachten als in intensieve trajecten van lange adem.

lees meer ››

01-12-2021 – Gedreven door de ambitie om de mensen die worden geraakt zeggenschap te geven over wat er gebeurt in hun straat, buurt, wijk of stad of gemotiveerd om rechtszekerheid te bieden voor alle betrokkenen als de Omgevingswet straks van kracht is… Wat de prikkel ook is: op allerlei plekken in Nederland zoeken ambtenaren, ontwikkelaars en burgers naar nieuwe vormen van samenspel in gebiedsontwikkeling.

Zeker bij complexe gebiedsopgaven is er behoefte aan hernieuwde afspraken over participatie en samenspel groot. Want gebiedsprocessen duren jaren en in de verschillende fases van het planproces lopen publiek en privaat recht door elkaar, met ieder z’n eigen rechten en plichten als het over participatie gaat. Bovendien wisselt de verantwoordelijkheid voor het organiseren van participatie tussen de gemeente en ontwikkelaar. De gemeente is in de lead als het gaat om het betrekken van belanghebbenden bij het vormgeven van nieuw beleid en visies. Voor private partijen geldt dat zij, na inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022, een grotere rol krijgen bij de uitvoering van participatie op project- en gebiedsniveau.

In de gemeente Den Haag maakt een verkenningsteam een reis door alle fases van planontwikkeling. Vertegenwoordigers van bewoners(organisaties), projectontwikkelaars, gemeentelijke stedenbouwers, projectleiders, gebiedsmanagers en vergunningverleners samen deze vragen te beantwoorden bespreken samen voor elke fase:
De inhoudelijke kaders die participatie en gebiedsontwikkeling begrenzen: zoals de condities van het gebied, type opgave, prestatieafspraken.
De ruimte voor samenspraak waarop willen participanten invloed en wat ligt er (ondertussen) vast.
De verdeling van rollen en verantwoordelijkheden in de organisatie van participatie.
De communicatieacties die bijdragen aan een transparant proces.

7Zebra’s en adviesbureau Dietz begeleiden de ontdekkingstocht.

Site by Alsjeblaft!