“Inspiratie is grenzeloos”

Marleen Laverman

Hoe kunnen wij – bewoners, overheid – onze samenleving het beste organiseren? Deze vraag loopt als rode draad door mijn werk én mijn leven. Een pasklaar antwoord is hier niet op te geven, gelukkig maar!

Ik houd van de ontdekkingsreis. Want in het zelf uitvinden van wat wél en níet werkt, zit de sleutel voor oplossingen. Dat geldt zeker ook in participatie, gebiedsontwikkeling, onderzoek en effectieve communicatie.

Inspiratie is grenzeloos. Ik word hier geprikkeld in mijn eigen buurt, maar ook aan de andere kant van de wereld. Ik verkende de Zijderoute tijdens een overlandreis in onze trouwe camperbus naar Azië. Onderweg schreef ik impactverhalen voor Nederlandse organisaties met projecten in Azië. Ook nam ik een persoonlijke vraag mee: hoe willen wij leven? Is een leven in een kleinere gemeenschap dichter bij de natuur wat voor ons? We gaven de reis en het project de naam Circumbendibus. Het betekent zoiets als een onmogelijke omweg om ergens te komen of om een verhaal te vertellen. Het zit in mijn aard om te blijven onderzoeken, niet vast komen te zitten in een dagelijkse routine.

Als bestuurskundige en communicatiewetenschapper kom ik tot mijn recht op het snijvlak van overheid en samenleving. In verschillende rollen draag ik bij aan veranderprocessen: zowel als aanjager van een nieuw samenspel, communicatiestrateeg, onderzoeker en als initiatiefnemer. De ene keer ga ik op pad namens een rekenkamercommissie en houd het participatiebeleid tegen het licht. Of ik neem het voortouw om in mijn eigen stad een bedrijventerrein om te vormen tot creatieve broedplaats, waarbij ik tegelijkertijd de gemeente prikkel om op andere manier met initiatief om te gaan. Of ik help om een nieuwe visie op wijkgericht werken te ontwikkelen, beginnend bij de kracht en de dromen van de mensen in die wijken.

Anderen zeggen over mij dat ik rust en ruimte breng. Dat ik de taal spreek van de burger én de overheid en in processen het gemeenschappelijk belang weet te vinden.

Marleen's zebraprint

• Bestuurskundige en communicatiewetenschapper
• Leren door te doen: als initiatiefnemer en on-the-road tijdens wereldreizen
• Aanjager van de kracht uit de samenleving voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken
• Inzetbaar als aanjager en procesbegeleider binnen het ontdekken van het nieuwe samenspel, gebiedsontwikkeling, in onderzoek en communicatie

Contact leggen met Marleen

Telefoon: 06 161 441 80
Site by Alsjeblaft!