Zebramateriaal

Benut het materiaal dat 7Zebra’s heeft ontwikkeld.

Door Participatieland

Participatie speelt in alle opdrachten van 7Zebra’s. Want onze specialiteit is om nieuwe verhoudingen te realiseren tussen overheid en samenleving. We maakten een poster om te laten zien hoe we met inwoners- en overheidsparticipatie aan de slag zijn. De Participatieposter vindt je hier.pdf.

Neem een kijkje in onze zebra-boekenkast!

Opdrachtgevers noemen de aanpak van 7Zebra’s onconventioneel, licht tegendraads en zeer creatief. In de blauwe zebragids lichten we zienswijzen en modellen uit die ons inspireren om de dingen te doen zoals we ze doen. Wat is voor jou een bron waar je uit put? Onze blauwe gids vindt je hier.pdf

Het verrassende gesprek

7Zebra’s benut werkvormen die uitnodigen tot gesprek. We stelden een proeverij aan technieken samen om onze opdrachtgevers kennis te laten maken met beproefde manieren. We zijn benieuwd of het naar meer smaakt! De verschillende werkvormen vindt je hier.pdf

In gesprek over rollen

Het veranderende samenspel is een leerschool om uit te vinden hoe het werkt in verschillende rollen. 7Zebra’s gebruikt daar allerlei werkmateriaal bij. Basismateriaal dat we toespitsen op de vragen die spelen. We gaan er graag met je over in gesprek. Een preview van de rollenmap vind je hier.

Kwaliteit kun je leren

Kwaliteit kun je leren

Kwaliteit is gewoon waar iedereen blij van wordt – zichtbaar en voelbaar. 7Zebra’s benoemde de aspecten waar het bij kwaliteit om gaat: Kwaliteit kun je leren (pdf). Met de streepjescode als toetssteen: doen we de goede dingen goed, komen we verder, kijkend door de ogen van de samenleving? Kwaliteit is gewoon waar iedereen blij van wordt – zichtbaar en voelbaar. 7Zebra’s benoemde de aspecten waar het bij kwaliteit om gaat. Met de streepjescode als toetssteen: doen we de goede dingen goed, komen we verder, kijkend door de ogen van de samenleving?

De magie van samenwerken …

Ons samenspel is steeds onderwerp van gesprek om te zorgen dat we doen wat we graag willen doen en ons verder brengt: Magie van het samenwerken (pdf). Als persoon en als kudde.

Kaarten met 7Zebra’s

Inspiratieset voor een goed gesprek over wat speelt, raakt en nodig is. En een kaartenset die helpt om stil te staan bij wat je te doen staat in je werk, door middel van kunst. Bezoek een museum of galerie en beantwoord vragen aan de hand van de kaartenset.

Sociale wandelkaart

Gespreksinstrument dat de beweging in het Sociaal Domein visualiseert, vanuit het perspectief van inwoners(groepen). Hoe lopen zij hun routes door de samenleving? Hoe benutten zij hun netwerk, nemen zij initiatief, weten zij voorzieningen te vinden en maken zij er gebruik van? En: hoe waarderen zij de dienstverlening? Bekijk hier de sociale wandelkaart als tafelkleed (pdf)

De Cirkel van Welbevinden

De cirkel van welbevinden helpt vrijwilligers en professionals in het sociaal domein om de mensen die zij helpen, ondersteunen en stimuleren te blijven benaderen als een persoonlijkheid. Met een eigen stijl van leven, hoe ‘hulpeloos’ zij ook zijn. Door diensten op de verschillende leefgebieden te waarderen met smileys wordt meteen duidelijk waar de schoen wringt en wat tot tevredenheid stemt. Het zet de toon om te praten over verbeteringen en concreet actie te ondernemen. Zowel in gesprekken met de klant en diens naasten als met collega’s.

Dromenvang-methode

Dromenvangmethode

7Zebra’s ontwikkelde de Dromenvang-methode met Feniks, Stedelijk Centrum voor Emancipatie in Tilburg. Als aansprekend en realistisch alternatief om vast te stellen welk effect deelname aan activiteiten heeft op de ontwikkeling en participatie van vrouwen. Deelnemers kijken naar alle levensdomeinen en geven betekenis aan hun eigen proces: hoe kom ik in mijn eigen kracht en wie helpen mij daarbij? Wat is goed en wat kan beter? De methode is in eerste instantie ontwikkeld voor laaggeschoolde vrouwen met diverse achtergronden. Mede dankzij een subsidie van het ministerie van SZW. Uit de vele enthousiaste reacties blijkt dat de methode ook zeer goed toepasbaar is voor andere doelgroepen.

Site by Alsjeblaft!