Schouwen-Duiveland dat zijn we samen

Waarderend onderzoek naar inwoners- en overheidsparticipatie. Met speciale aandacht voor de rol van de gemeenteraad.

Opdrachtgever: Rekenkamer Schouwen-Duiveland

Onderzoeksrapport
Speciale uitgave van de Rekenkamer voor de gemeenteraad

Betrokken zebra’s: Jessica & Margot

Bewoners drukken hun stempel op de Bussumse Emmalocaties

In deze pilot van de raad zijn wij procesbegeleider en penvoerder. SAMEN met buurtbewoners en belangstellenden stelt de gemeente vast wat er op twee vrijgekomen locaties ontwikkeld gaat worden. De projectopdracht is samen gemaakt. Voor het Ontwikkelteam werden 5 bewoners geselecteerd. Dit team stelde in samenspraak met de buurt het Stedenbouwkundig Programma van Eisen op. En houdt een vinger aan de pols bij de aanbestedingen.

Opdrachtgever: Gemeente Gooise Meren

Samen ontwikkeling Emmalocaties bepalen
Passende puzzelroute
Online magazine

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Op reis met Aysa

Met behulp van de klantreismethodiek verbeeldden we de reis die Aysa en haar gezin afleggen om hun leven weer op de rit te krijgen. En hoe zij die reis ervaren. Begeleiders, cliënten en partners deden mee aan de proeftuin. De inzichten dragen bij aan een betere dienstverlening en bedrijfsvoering.

Opdrachtgever: Dak- en thuislozenstichting Moveoo

Werken met de klantreis

Betrokken zebra’s: Jessica

Cultureel wandelen in Gooise Meren en Zutphen

Inwoners van Gooise Meren en Zutphen boekten een cultuurwandeling. Al wandelend aan de telefoon (coronatijd!) en door de stad vertelden zij aan beleidsmedewerkers en cultuurspelers wat cultuur voor hen betekent. Het leverde bouwstenen op voor de cultuurnota’s.

Opdrachtgever: Gemeenten Gooise Meren en Zutphen

Cultureel wandelen in Zutphen
Instructie en tips voor reporters

Betrokken zebra’s: Jessica & Margot

Samen doen wat nodig is

De drie gemeenten werken samen aan een sociale nota. Ter voorbereiding gaan ze in gesprek met inwoners en ondersteuners over de vraag: hoe kunnen we met elkaar de hulp die nodig is slim regelen? Wij maakten met hen gespreksmateriaal dat we in een training in handen gaven.

Opdrachtgever: Gemeenten Ermelo, Harderwijk, Zeewolde

Praatplaat – in beelden, recht uit het hart
Praatplaat – zoals u het beleeft
Praatplaat – verslaglegging

Betrokken zebra’s: Jessica & Lisanne

Route 2023 naar een nieuwe sociale uitvoeringspraktijk

Buiten winnen is binnen beginnen: alle medewerkers in het Sociaal Domein prioriteerden acties om met plezier samen te werken. Zodat inwoners daar baat bij hebben. Het Routeplan wordt met elkaar uitgevoerd. De ‘Reisbegeleiding’ met medewerkers uit alle teams houdt iedereen bij de les. Wij ondersteunen en inspireren om patronen te doorbreken.

Opdrachtgever: Gemeente Assen

Oproep Valentijnslunch

Betrokken zebra’s: Anita, Boukje & Jessica

Straat van de Toekomst

Een toolbox om samen met bewoners de Straat van de Toekomst te ontwerpen. Met de mensen die er gebruik van maken, de gemeente en partners. Het materiaal geeft houvast in overleggen over de (her)inrichting van een straat. Acceptabele oplossingen komen in beeld door met elkaar na te denken over wat kan en mag. En daar op allerlei manieren mensen bij te betrekken.

Opdrachtgever: Gemeente Harderwijk

Betrokken zebra’s: Lisanne & Marte

Wie ben ik als netwerkregisseur?

In Zoetermeer organiseerden we bijeenkomsten over vakmanschap. Wat betekent netwerkregie in de werkpraktijk van de WMO?

Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer

Netwerkregisseur vs. Beleidsadviseur

Betrokken zebra’s: Anita & Boukje

Zebra materialen

Betrokken zebra’s: __

Het energieke gesprek met inwoners

Hoe werkt participatie in de provinciepraktijk? De visie van de provincie Utrecht op het samenspel met inwoners. En een leidraad als praktisch houvast gemaakt voor en door medewerkers en bestuur. Over hoe het de provincie direct en indirect in gesprek gaat met de omgeving.

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Visie op participatie
Leidraad participatie

Betrokken zebra’s: Anita & Jessica

De Stad als Podium

Resultaat van een intensief proces met inwoners, cultureel ondernemers, andere partners en betrokkenen van andere beleidsdomeinen om cultuur structureel te verweven in de Zutphense samenleving.

Opdrachtgever: Gemeente Zutphen

Cultuurnota De Stad als podium
Culturele Wandelkaart
Het verhaal van de stad door de wethouder

Betrokken zebra’s: Margot & Jessica

Klaar voor de Omgevingswet

De Omgevingswet als vliegwiel voor doorontwikkeling van nieuwe werkprocessen in een nieuw samenspel.

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Rode draden voor talking dinner

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Bedrijfsvoering in Control

In gesprek met interne klanten om te werken aan de beeldvorming over het eigen vakgebied en de mensen die er werken.

Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Zoeterwouds Handvat voor participatie

In Zoeterwoude zijn initiatieven van harte welkom. Zodra de gemeente een vergunning moet verlenen – of ander formeel besluit neemt – dan vraagt de gemeente aan de initiatiefnemer of hij zijn omgeving heeft betrokken bij de voorbereiding van zijn initiatief. Je omgeving betrekken, wat betekent dat?

Opdrachtgever: Gemeente Zoeterwoude

Handvat voor participatie

Betrokken zebra’s: Anita

Leidraad participatie Hoogheemraadschap

Hoe werkt participatie in de waterschapspraktijk? Deze leidraad is een praktisch houvast gemaakt voor en door medewerkers en bestuur. Over hoe het Hoogheemraadschap naar de omgeving kijkt en zich in die omgeving beweegt.

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Ambities en definities
Principes

Betrokken zebra’s: Anita & Marte

Participatie en het projectbesluit Omgevingswet

Acht waterschappen ontwikkelden aan de hand van de eigen praktijk de werkbladen: Wat zegt de wet, Afwegingskader projectprocedure, Meekoppelen, watertaken of maatschappelijke opgaven, Participatie per projectfase, Houvast in het maken van een aanpak (Kompas), Stuurwiel Transparantie.

Opdrachtgever: Brabantse Delta, Dommel, Drents Overijsselse Delta, Hollandse Delta, Noorderzijlvest, Stichtse Rijnlanden, Hollands Noorderkwartier, Schieland Krimpenerwaard

Loods participatie en projectbesluit

Betrokken zebra’s: Marte & Anita

Participatie en vergunningen Omgevingswet

Een loods om vergunningverleners van waterschappen op weg te helpen met het aanvraagvereiste participatie uit de omgevingsregeling. Met aanknopingspunten om initiatiefnemers te stimuleren om tijdig de omgeving bij de plannen te betrekken.

Opdrachtgever: Brabantse Delta, Dommel, Hollandse Delta, Stichtse Rijnlanden, Delfland, Schieland Krimpenerwaard

Inspiratiegids participatie Omgevingswet
Loods voor vergunningverleners
Samenwerken

Betrokken zebra’s: Marte & Anita

Water in de hoofdrol op de Landschapstriënnale

De kring vergroten van partijen die dat in een nieuw samenspel in het Brabantse bekenlandschap voor elkaar willen krijgen. Gestaag toewerken naar een evenement voorde landschapstriënnale in april 2021.

Opdrachtgever: Waterschappen Brabantse Delta, de Dommel, Aa en Maas, gemeente Meierijstad

Verhalensite

Betrokken zebra’s: Anita & Jessica

Op pad met de Ontregelbus

De regeldruk in de zorg is al jaren ontzettend hoog. De Ontregelbus helpt zorginstellingen (van huisarts tot ziekenhuis) met het oprekken van hun eigen regels. Met de methode van de regels en de rek wordt een lokale ontregelbeweging in gang gezet.

Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Regels en de Rek
Ontregel de zorg
Tussenrapportage

Betrokken zebra’s: Boukje

Praktisch materiaal voor Dommelse participatie

Een visie met heldere uitgangspunten over waarom Waterschap De Dommel het belangrijk vindt om met de omgeving samen te werken. En praktische bouwstenen voor collega’s om aan participatie te werken op een manier die flexibel is én helder en herkenbaar voor de omgeving.

Opdrachtgever: Waterschap De Dommel

Participatievisie Waterschap De Dommel
Participatieaanpak – werkblad Samenspel

Betrokken zebra’s: Marleen & Marte

Lessen voor effectieve(re) burgerparticipatie

Onderzoek naar de interactie tussen gemeente en inwoners bij projecten en processen die op initiatief van de gemeente plaatsvinden en waar zij de samenleving bij betrekt.

Opdrachtgever: Rekenkamer Zeist

Eindrapport Lessen voor effectieve(re) burgerparticipatie in Zeist (pdf)
Praatplaat Tips voor succesvolle burgerparticipatie in Zeist (pdf)

Betrokken zebra’s: Margot & Marte

Factor P(articipatie)

Als ambtenaar bij een gemeente, provincie of waterschap krijg je te maken met participatie. Wil je er gestructureerd en strategisch mee aan de slag? Met ‘Factor P’ leer je het proces (beter) te ontwerpen en participatiekennis in je organisatie te borgen. Voor het materiaal combineerden we onze kennis en ervaring van participatie met die van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag én Groningen.

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken

Leidraad Factor P(articipatie)
Werkblad Participatiegarage bouwen

Betrokken zebra’s: Marte & Lisa

Handboek participatie voor Fryslân

De Friese gemeenten, wetterskip Fryslân en provincie Fryslân willen graag op een herkenbare en consistente manier met de mienskip optrekken. Eerste stap: in het voorjaar deelden ambtenaren wat voor hen essentiële participatiewaarden en stappen in het ontwerpen van een participatieaanpak zijn. Om het gesprek verder te brengen ontwikkelden we een handreiking en presentatie.

Opdrachtgever: Provincie Fryslân

Handreiking participatie in Fryslân
Presentatie handreiking participatie Fryslân

Betrokken zebra’s: Marte & Lisa

Groninger participatiewerkboek

Het Groninger Participatiewerkboek is een handvat om initiatiefnemers of ontwikkelaars te helpen een zorgvuldig participatieproces te organiseren. Bedoeld als uitnodiging om de goede vragen te stellen, doordachte participatieprocessen te ontwerpen, goede methoden voor een zinvolle dialoog te gebruiken en vooral om samen aan de slag te gaan. WIJ Groningen, Stadadviseert en ambtenaren uit allerlei delen van de gemeente bundelen in het werkboek hun praktijkkennis.

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

Groninger participatiewerkboek

Betrokken zebra’s: Marte

Frisse wind voor de wijk in Zevenaar

Een nieuwe wijkvisie in 30 dagen met acht kompaspunten! Door te dromen in de VIPbus over levendige wijken en acties in te blikken om die dromen dichterbij te brengen.

Opdrachtgever: Gemeente Zevenaar

Zevenaar magazine

Betrokken zebra’s: Boukje & Marleen

Kracht van het IPO

Cultureel veranderingstraject van binnenuit, leidend tot gedeelde waarden en uitgangspunten over de manier van omgaan met elkaar en relaties.

Opdrachtgever: Bureau Interprovinciaal Overleg

Streepjescode van IPO bureau

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Participatieprincipes voor Zwolle

Participatieprincipes om de raad houvast te geven bij het sturen op participatie, onder meer voor de omgevingsvisie.

Opdrachtgever: gemeente Zwolle

Leidende principes participatie Zwolle

Betrokken zebra’s: Boukje

Inspiratiegids Participatie Omgevingswet

Via persoonlijke verhalen delen overheidsmedewerkers en initiatiefnemers hoe vroegtijdig samenwerken de kwaliteit van oplossingen vergroot en verschillende perspectieven, creativiteit en kennis op tafel komen. Met handig gespreksmateriaal om zelf aan de slag te gaan.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Inspiratiegids participatie Omgevingswet
Praatplaat Participatie per kerninstrument
Praatplaat Beren op de weg
gespreksmateriaal Participatiekompas
Participatie 10 punten om bij stil te staan

Betrokken zebra’s: Marte, Anita & Boukje

Kustontmoetingen Natuurmonumenten

Uit 105.000 mensen die zich zorgen maakten over de verrommeling van het kustlandschap lootten we 400 kustbeschermers. In drie kustontmoetingen spraken zij over wat hun aan het hart gaat en waarvoor zij zich hard willen maken. Een Kustlied vertolkte hun emoties, een Kustagenda maakte hun acties zichtbaar.

Opdrachtgever: Natuurmonumenten

Kustagenda
verslag kustontmoeting Zeeland
Gespreksmateriaal

Betrokken zebra’s: Marte, Boukje, Anita & Jessica

Bouwkracht Assen

Veranderagenda voor het nieuwe huis voor zorg en welzijn, in vervolg op de nieuwe visie die de raad vaststelde.

Opdrachtgever: Gemeente Assen

Visie
Veranderagenda

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Kompas voor samenwerken met de stad

Zijn we klaar voor �samenwerken met de stad�? Medewerkers van verschillende afdelingen wisselden hoe zij samen werken met initiatiefnemers en ontwikkelden samen een Kompas, om beter aan te sluiten en beren op de weg te verjagen.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

Kompas voor samenwerken met de Stad

Betrokken zebra’s: Boukje & Marte

De provincie Utrecht op tour naar een Omgevingsvisie

Een compleet participatietraject met partners, inwoners en young professionals. Stap voor stap, met mijlpalen, onderzoek en tussenproducten.

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Enquête resultaten
Participatie Omgevingsvisie Provincie Utrecht

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Op Expeditie O in Harderwijk

Begeleiding van expedities om in de praktijk op een Open, Ontspannen en Ondernemende manier te oefenen met het gedachtegoed van de Omgevingswet.

Opdrachtgever: Gemeente Harderwijk

Routeplanner Harderwijk

Betrokken zebra’s: Marte, Boukje, Jessica, Lisanne & Lisa

Route 2020

Op ontdekkingsreis naar de bibliotheek van de toekomst. Via PleisterPlaatsOntmoetingen inspireren de bibliotheken elkaar en komen ze op nieuwe ideeën. Met een grootschalige Beursvloer als mijlpaal.

Opdrachtgever: Vereniging Openbare Bibliotheken

Programma
Reisverslag
Routekaart
Weggevertje
Uitnodiging (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Feest met het team Uitvoering

Teamdag voorbereid door medewerkers die ‘uit de hoge hoed’ werden getrokken.

Opdrachtgever: Gemeente Rheden

Programmaboekje FEEST

Betrokken zebra’s: Anita & Jessica

Clusterdag Sociale Zaken

Zijn we klaar voor ‘de mens centraal’? 7Zebra’s dacht mee over programmaopzet en verzorgde een onderdeel over regels en rek in het sociaal domein.

Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen

Inspiratieboek ‘be the change you wanna see’

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Ambassadeursnetwerk Omgevingswet

Versterken van de samenwerking tussen rijk en vooroplopers in Nederland op vlak van werken in geest van de Omgevingswet.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Betrokken zebra’s: Anita & Marte

Regieteam Sociaal Domein

Netwerkregisseurs vormen zich een gedeeld beeld hoe zij willen werken met collega’s en partners aan het realiseren van concrete maatschappelijke opgaven.

Opdrachtgever: Gemeente Rheden

Gespreksagenda
Rhedens regieboekje als visitekaartje
Routekaart

Betrokken zebra’s: Jessica & Anita

Een TomTom voor alle Rhedenaren

Meer dan 70 collega’s doordenken rode draden op verschillende routes die Rhedenaren kunnen volgen in het brede sociale verkeer. Het wordt een TomTom die mensen op eenvoudige, stimulerende manier helpt op weg naar hun bestemming.

Opdrachtgever: Gemeente Rheden

Impressie van sessies
Schrijfplaat

Betrokken zebra’s: Jessica

Op reis naar een opleiding, stage of baan

Evaluatie met jongeren en hun begeleiders in het kader van het pilotproject YoPro! (young professionals) waarin tellen en vertellen hand in hand gingen.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Evaluatieboekje
Spoorplaat

Betrokken zebra’s: Jessica

Routekaart voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Gespreksinstrument om te doordenken en te bespreken wie en wat mensen die psychisch kwetsbaar zijn nodig hebben aan contacten en mogelijkheden om te herstellen, in evenwicht te blijven en mee te doen.

Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen

Routekaart

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Beleidsvisie Jeugd en Wmo

Interactief traject met samenwerkingspartners en bewoners, leidend tot het ‘verhaal’ over hoe de nieuwe gemeente de ondersteuning en tranformatie van hulp en zorg organiseert.

Opdrachtgever: Gemeente Zevenaar

Sociale routekaart

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Sociale routekaart Sittard-Geleen

Visueel document dat de samenhang toont tussen beleidsplannen Wmo, Participatie en Jeugd. Met uitgangspunten voor de hele stad en conclusies over wat vastgehouden, versterkt, vernieuwd of verlaten moet worden.

Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen

Sociale routekaart Sittard-Geleen
Losse routekaart

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Beleidsvisie Vrijwillige inzet

Het resultaat van werk- en inloopsessies en gesprekken met razende reporters in de Week van de Vrijwillige inzet.

Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad

Oogstboek
Beleidsvisie ‘Zaanstad zet zich in’ schema
Beleidsvisie ‘Zaanstad zet zich in’

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Vorm geven aan de basisinfrastructuur in het sociaal domein

Maatschappelijke partners creëren met de gemeente een gedeeld toekomstbeeld over het functioneren van een infrastructuur met ontmoeting, informatie en ondersteuning als vertrekpunten.

Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort

Praatplaat wandelkaart

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Wandelroutes naar arbeidsparticipatie

Visualisatie van de ontwikkelrichtingen van de Participatiewet: Purmerenders en Beemsterlingen aan het werk naar vermogen.

Opdrachtgever: Gemeente Purmerend

Wandelkaart
Wandelkaart achterkant
Beleidsplan Participatiewet in kort bestek

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Ghanese jongeren bouwen aan hun toekomst

Met de Ghanese gemeenschap en formele partners maakten we een plan om armoede onder Ghanese jongeren te voorkomen en te bestrijden waarin zij zelf de hoofdrol vervulden.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Poster

Betrokken zebra’s: Jessica

Naar een integraal beleidsplan voor Openbare Ruimte en Gebouwen

Inwoners, ondernemers en partners drukken hun stempel op de toekomst van de openbare ruimte. We begeleidden het proces en schreven mee aan het actiegerichte beleidsstuk.

Opdrachtgever: Gemeente Gooise Meren

Infographic Beleidsplan Gooise Meren

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Werkplaats Gouda

Om initiatiefnemers in de stad beter van dienst te zijn zet gemeente een werkplaats op. Medewerkers gaan met elkaar en met initiatiefnemers en raad in gesprek over ruimte maken voor initiatief. Met Werk in Uitvoering als resultaat.

Opdrachtgever: Gemeente Gouda

Nieuwsbrief

Betrokken zebra’s: Marte & Boukje

Ruim baan voor Initiatief Utrecht

Om de onderlinge samenwerking te verbeteren gingen bewonersinitiatieven, sociaal ondernemers en ambtenaren in aantal sessies met elkaar aan het werk. Met het ‘jij maakt Utrecht-festival’, een Kompas voor Initiatief en gevisualiseerde Samenwerkingsagenda als tussenresultaten.

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht

Ruim baan voor Initiatief – etappe 2015

Betrokken zebra’s: Boukje & Marte

Van subsidiebeleid naar stimuleringsbeleid

In dialoog met inwoners, stichtingen en ondernemingen is het voormalige subsidiebeleid overgegaan naar een werkwijze met meerjarenplannen.

Opdrachtgever: Gemeente Duiven

Stimuleringsbeleid Duiven

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Spoorboekje bijzondere reizigers

Lokale en regionale partners willen het verschil maken met en voor kleine groep mensen die niet vanzelfsprekend participeren, door verslaving of beperking. Samen hakken zij knopen door om simpel, slim en samenhangend te werk te gaan met en voor specifieke groepen kwetsbare mensen in regio Venlo.

Opdrachtgever: Centrumgemeente Venlo

Spoorboekje
Spoorplaat

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Ouder worden in Schiedam en Vlaardingen

Handvatten voor de kaderstellende rol van de gemeenteraden.

Opdrachtgever: Rekenkamer Schiedam-Vlaardingen

Conclusies een aanbevelingen Schiedam
Conclusies en aanbevelingen Vlaardingen
Onderzoeksflyer
Onderzoeksrapport Schiedam
Onderzoeksrapport Vlaardingen

Betrokken zebra’s: Margot & Jessica

Soepel door de strafrechtketen

Routekaart voor een rechtvaardig en veilig Nederland, om lokaal gesprekken te voeren over wat wel en niet werkt rond het snel, slim en transparant mogelijk afdoen van strafzaken.

Opdrachtgever: Ministerie van Veiligheid en Justitie

Het verhaal gaat … voort … verhaallijnen in de strafrechtketen
Routekaart voor een rechtvaardig en veilig Nederland

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Wij maken Utrecht

Kort na de verkiezingen gingen raadsleden van de beoogde coalitie in gesprek met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Om de inhoud van het coalitieakkoord te richten.

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht

Sfeerimpressie Stadsgesprek

Betrokken zebra’s: Marte & Boukje

Tilburg onderneemt maatschappelijk verantwoord

Compact, visueel verhaal over de kijk van de gemeente Tilburg als vitale duurzame stad in een moderne netwerksamenleving.

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg

Tilburg praatplaat

Betrokken zebra’s: Jessica

Communicatiestrategie Handhavingsbeleid Werk en Inkomen

Motiverende aanpak om mensen te stimuleren en toe te rusten om zich financieel te redden.

Opdrachtgever: Gemeente Rheden

Route naar arbeid- en werkgerelateerde participatie voor inwoners van zestien tot zevenenzestig

Betrokken zebra’s: Marte & Jessica

Werken aan Klimaatadapatie, dat doet het waterschap al

Helpen overstroming, wateroverlast en droogte voorkomen? In het reguliere werk hebben medewerkers van het waterschap al volop aandacht hiervoor, blijkt na het ontrafelen van rollen en werkwijzen.

Opdrachtgever: Waterschap Vechtstromen

Waarderend interview

Betrokken zebra’s: Marte & Anita

Omgevingswet: welke positie kiest de raad?

In gesprek met raadsleden over uitgangspunten voor de Omgevingsvisie en hun betrokkenheid bij de invoering van de Omgevingswet.

Opdrachtgever: Griffie gemeente Amstelveen

Proceskaart Amstelveen

Betrokken zebra’s: Boukje & Marte

Gebiedsagenda’s 2019-2023

Wegwijzers voor wijkwerkers en inwoners in Ede Centraal, Ede Zuid en Bennekom, de Dorpen en Veldhuizen en Kernhem.

Opdrachtgever: Gemeente Ede

Gebiedsagenda Ede Buitendorpen
Gebiedsagenda Ede Centraal
Gebiedsagenda Ede Veldhuizen
Gebiedsagenda Ede Zuid en Bennekom

Betrokken zebra’s: Boukje, Jessica & Anita

Pop-up restaurant-driedaagse voor werkgevend Zutphen

Voorbereiding op de verdieping van partnerschap in het kader van werk en arbeidsmarkt.

Opdrachtgever: Gemeente Zutphen

Ingrediënten voor Pop-up personeelsrestaurant
Zutphen ontmoet Zutphen

Betrokken zebra’s: Jessica & Anita

Meedoen in Zeist

Gespreksinstrument voor gemeenteraad en partners om cruciale prestaties te monitoren in het sociaal domein.

Opdrachtgever: Rekenkamer Zeist

Eindrapport monitor meedoen in Zeist

Betrokken zebra’s: Margot & Jessica

Het verhaal van GGD Regio Utrecht

Over de maatschappelijke opgaven vanuit de visie van positieve gezondheid, waar de GGDrU aan bijdraagt met en voor de 26 gemeenten in de regio Utrecht.

Opdrachtgever: GGD Regio Utrecht

Waardenparaplu

Betrokken zebra’s: Jessica

Cultuurspelers verzelfstandigen, (hoe) werkt dat?

Onderzoek naar de verzelfstandiging van drie culturele instellingen en de huidige kaders voor het samenspel tussen gemeente en instellingen.

Opdrachtgever: Rekenkamer Arnhem

Onderzoeksrapport
Bestuurlijke nota
Schrijfplaat

Betrokken zebra’s: Anita & Margot

Het culturele samenspel in Schiedam

Hoe ziet het samenspel tussen gemeente en tien culturele instellingen met budgetsubsidie eruit?

Opdrachtgever: Rekenkamer Schiedam-Vlaardingen

Onderzoeksrapport
Bestuurlijke nota
Praatplaat

Betrokken zebra’s: Jessica & Margot

Zeist door de tijd Omgevingsvisie

Als bouwsteen voor Omgevingsvisie brachten we bepalende beleidskeuzes in beeld.

Opdrachtgever: Gemeente Zeist

Routekaart Zeist Omgevingsvisie

Betrokken zebra’s: Marte

Op safari door het Dommeldal

Voor een goed gesprek met omwonenden van het Dommeldal gingen medewerkers en vrijwilligers van Natuurmonumenten op safari. Voorzien van reisgids en gespreksposter. De uitkomsten vertaalden we naar in een infographic.

Opdrachtgever: Natuurmonumenten

Reisgids
Infographic
Gespreksposter

Betrokken zebra’s: Anita & Marte

Ruimte voor ondernemerschap

Economische visie Gooise Meren 2040 met vijf lokale speerpunten.

Opdrachtgever: Gemeente Gooise Meren

Economische visie
Praatplaat

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Samen veilig

Vanuit het perspectief van slachtoffers en daders van huiselijk geweld ontstaat een regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Eerst voor de regio Arnhem, aansluitend voor de regio Apeldoorn.

Opdrachtgever: Gemeente Arnhem

Routekaart Samen Veilig

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Masterclass loting David van Reybrouck

100 Utrechters en belangstellenden werden geloot om deel te nemen aan de masterclass van David van Reybrouck. Hij kwam naar Utrecht om college en stad te steunen in de ambities op vlak van democratische vernieuwing.

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht

Masterclass van David van Reybrouck

Betrokken zebra’s: Boukje & Marte

Site by Alsjeblaft!