Nieuws

7Zebra’s houdt je op de hoogte.

lees meer ››

Portfolio

7Zebra’s is in diverse rollen bezig met wat er speelt in de samenleving: van de fysieke leefomgeving tot economie en veiligheid, van het sociaal domein tot democratische vernieuwing.

lees meer ››

Zebraveren

7Zebra’s inspireert met eigen producties en materialen: van publicaties, onderzoeksmethoden en gesprekstechnieken tot trainingen en themaontmoetingen.

lees meer ››

Democratische vernieuwing

Voor 7Zebra’s betekent participatie het samenbrengen van alle kennis en creativiteit in een dynamisch samenspel of democratisch proces, om zo de kwaliteit van oplossingen te vergroten. We ontrafelen hoe ieder z’n positie ziet en brengen alle spelers in nieuwe vormen van samenspel samen. Zo werken we aan participatieve democratie.

Lessen voor effectieve(re) burgerparticipatie

Onderzoek naar de interactie tussen gemeente en inwoners bij projecten en processen die op initiatief van de gemeente plaatsvinden en waar zij de samenleving bij betrekt.

Opdrachtgever: Rekenkamer Zeist

Eindrapport Lessen voor effectieve(re) burgerparticipatie in Zeist (pdf)
Praatplaat Tips voor succesvolle burgerparticipatie in Zeist (pdf)

Betrokken zebra’s: Margot & Marte

Factor P(articipatie)

Als ambtenaar bij een gemeente, provincie of waterschap krijg je te maken met participatie. Wil je er gestructureerd en strategisch mee aan de slag? Met ‘Factor P’ leer je het proces (beter) te ontwerpen en participatiekennis in je organisatie te borgen. Voor het materiaal combineerden we onze kennis en ervaring van participatie met die van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag én Groningen.

Opdrachtgever: Democratie in Actie , ministerie van Binnenlandse Zaken

Leidraad Factor P(articipatie) (pdf)
Werkblad Participatiegarage bouwen (pdf)

Betrokken zebra’s: Marte & Lisa

Handboek participatie voor Fryslân

De Friese gemeenten, wetterskip Fryslân en provincie Fryslân willen graag op een herkenbare en consistente manier met de mienskip optrekken. Eerste stap: in het voorjaar deelden ambtenaren wat voor hen essentiële participatiewaarden en stappen in het ontwerpen van een participatieaanpak zijn. Om het gesprek verder te brengen ontwikkelden we een handreiking en presentatie.

Opdrachtgever: Provincie Fryslân

Handreiking participatie in Fryslân
Presentatie handreiking participatie Fryslân

Betrokken zebra’s: Marte & Lisa

Groninger participatiewerkboek

Het Groninger Participatiewerkboek is een handvat om initiatiefnemers of ontwikkelaars te helpen een zorgvuldig participatieproces te organiseren. Bedoeld als uitnodiging om de goede vragen te stellen, doordachte participatieprocessen te ontwerpen, goede methoden voor een zinvolle dialoog te gebruiken en vooral om samen aan de slag te gaan. WIJ Groningen, Stadadviseert en ambtenaren uit allerlei delen van de gemeente bundelen in het werkboek hun praktijkkennis.

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

Groninger participatiewerkboek lage resolutie (pdf)

Betrokken zebra’s: Marte

Frisse wind voor de wijk in Zevenaar

Een nieuwe wijkvisie in 30 dagen met acht kompaspunten! Door te dromen in de VIPbus over levendige wijken en acties in te blikken om die dromen dichterbij te brengen.

Opdrachtgever: Gemeente Zevenaar

Zevenaar magazine (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Marleen

Inspiratiegids Participatie Omgevingswet

Via persoonlijke verhalen delen overheidsmedewerkers en initiatiefnemers hoe vroegtijdig samenwerken de kwaliteit van oplossingen vergroot en verschillende perspectieven, creativiteit en kennis op tafel komen. Met handig gespreksmateriaal om zelf aan de slag te gaan.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Inspiratiegids participatie Omgevingswet

Praatplaat Participatie per kerninstrument (pdf)
Praatplaat Beren op de weg (pdf)
gespreksmateriaal Participatiekompas (pdf)
Participatie 10 punten om bij stil te staan (pdf)

Betrokken zebra’s: Marte, Anita & Boukje

Kustontmoetingen Natuurmonumenten

Uit 105.000 mensen die zich zorgen maakten over de verrommeling van het kustlandschap lootten we 400 kustbeschermers. In drie kustontmoetingen spraken zij over wat hun aan het hart gaat en waarvoor zij zich hard willen maken. Een Kustlied vertolkte hun emoties, een Kustagenda maakte hun acties zichtbaar.

Opdrachtgever: Natuurmonumenten

Kustagenda (pdf)
verslag kustontmoeting Zeeland (pdf)
Gespreksmateriaal (pdf)

Betrokken zebra’s: Marte, Boukje, Anita & Jessica

Kompas voor samenwerken met de stad

Zijn we klaar voor ‘samenwerken met de stad’? Medewerkers van verschillende afdelingen wisselden hoe zij samen werken met initiatiefnemers en ontwikkelden samen een Kompas, om beter aan te sluiten en beren op de weg te verjagen.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam 2016

Kompas voor samenwerken met de Stad (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Marte

Werkplaats Gouda

Om initiatiefnemers in de stad beter van dienst te zijn zet gemeente een werkplaats op. Medewerkers gaan met elkaar en met initiatiefnemers en raad in gesprek over ruimte maken voor initiatief. Met Werk in Uitvoering als resultaat.

Opdrachtgever: Gemeente Gouda

Nieuwsbrief (pdf)

Betrokken zebra’s: Marte & Boukje

Ruim baan voor Initiatief Utrecht

Om de onderlinge samenwerking te verbeteren gingen bewonersinitiatieven, sociaal ondernemers en ambtenaren in aantal sessies met elkaar aan het werk. Met het ‘jij maakt Utrecht-festival’, een Kompas voor Initiatief en gevisualiseerde Samenwerkingsagenda als tussenresultaten.

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht

Ruim baan voor Initiatief – etappe 2015 (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Marte

Van subsidiebeleid naar stimuleringsbeleid

In dialoog met inwoners, stichtingen en ondernemingen is het voormalige subsidiebeleid overgegaan naar een werkwijze met meerjarenplannen.

Opdrachtgever: Gemeente Duiven

Stimuleringsbeleid Duiven (pdf)

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Spoorboekje bijzondere reizigers

Lokale en regionale partners willen het verschil maken met en voor kleine groep mensen die niet vanzelfsprekend participeren, door verslaving of beperking. Samen hakken zij knopen door om simpel, slim en samenhangend te werk te gaan met en voor specifieke groepen kwetsbare mensen in regio Venlo.

Opdrachtgever: Centrumgemeente Venlo

Spoorboekje (pdf)
Spoorplaat (pdf)

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Wij maken Utrecht

Kort na de verkiezingen gingen raadsleden van de beoogde coalitie in gesprek met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Om de inhoud van het coalitieakkoord te richten.

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht 2014

Sfeerimpressie Stadsgesprek

Betrokken zebra’s: Marte & Boukje

Omgevingswet: welke positie kiest de raad?

Nisi cubilia dapibus curae commodo laoreet fames morbi phasellus, ante consequat adipiscing rutrum porttitor aliquam at, suscipit quisque vestibulum in molestie donec ultrices.

Opdrachtgever: Griffie gemeente Amstelveen

Proceskaart Amstelveen (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Marte

Masterclass loting David van Reybrouck

100 Utrechters en belangstellenden werden geloot om deel te nemen aan de masterclass van David van Reybrouck. Hij kwam naar Utrecht om college en stad te steunen in de ambities op vlak van democratische vernieuwing.

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht

Masterclass van David van Reybrouck

Betrokken zebra’s: Boukje & Marte

Site by Alsjeblaft!