Fysieke leefomgeving

De energietransitie, de klimaatverandering, de daling van de biodiversiteit en de bereikbaarheid van ons land vragen om slim, snel, samenhangend en vooral samen pionieren. De nieuwe Omgevingswet helpt daarbij. 7Zebra’s werkt aan opdrachten die aansluiten op de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Bewoners drukken hun stempel op de Bussumse Emmalocaties

In deze pilot van de raad zijn wij procesbegeleider en penvoerder. SAMEN met buurtbewoners en belangstellenden stelt de gemeente vast wat er op twee vrijgekomen locaties ontwikkeld gaat worden. De projectopdracht is samen gemaakt. Voor het Ontwikkelteam werden 5 bewoners geselecteerd. Dit team stelde in samenspraak met de buurt het Stedenbouwkundig Programma van Eisen op. En houdt een vinger aan de pols bij de aanbestedingen.

Opdrachtgever: Gemeente Gooise Meren

Samen ontwikkeling Emmalocaties bepalen
Passende puzzelroute
Online magazine

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Straat van de Toekomst

Een toolbox om samen met bewoners de Straat van de Toekomst te ontwerpen. Met de mensen die er gebruik van maken, de gemeente en partners. Het materiaal geeft houvast in overleggen over de (her)inrichting van een straat. Acceptabele oplossingen komen in beeld door met elkaar na te denken over wat kan en mag. En daar op allerlei manieren mensen bij te betrekken.

Opdrachtgever: Gemeente Harderwijk

Betrokken zebra’s: Lisanne & Marte

Klaar voor de Omgevingswet

De Omgevingswet als vliegwiel voor doorontwikkeling van nieuwe werkprocessen in een nieuw samenspel.

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Rode draden voor talking dinner

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Zoeterwouds Handvat voor participatie

In Zoeterwoude zijn initiatieven van harte welkom. Zodra de gemeente een vergunning moet verlenen – of ander formeel besluit neemt – dan vraagt de gemeente aan de initiatiefnemer of hij zijn omgeving heeft betrokken bij de voorbereiding van zijn initiatief. Je omgeving betrekken, wat betekent dat?

Opdrachtgever: Gemeente Zoeterwoude

Handvat voor participatie

Betrokken zebra’s: Anita

Leidraad participatie Hoogheemraadschap

Hoe werkt participatie in de waterschapspraktijk? Deze leidraad is een praktisch houvast gemaakt voor en door medewerkers en bestuur. Over hoe het Hoogheemraadschap naar de omgeving kijkt en zich in die omgeving beweegt.

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Ambities en definities
Principes

Betrokken zebra’s: Anita & Marte

Participatie en het projectbesluit Omgevingswet

Acht waterschappen ontwikkelden aan de hand van de eigen praktijk de werkbladen: Wat zegt de wet, Afwegingskader projectprocedure, Meekoppelen, watertaken of maatschappelijke opgaven, Participatie per projectfase, Houvast in het maken van een aanpak (Kompas), Stuurwiel Transparantie.

Opdrachtgever: Brabantse Delta, Dommel, Drents Overijsselse Delta, Hollandse Delta, Noorderzijlvest, Stichtse Rijnlanden, Hollands Noorderkwartier, Schieland Krimpenerwaard

Loods participatie en projectbesluit

Betrokken zebra’s: Marte & Anita

Participatie en vergunningen Omgevingswet

Een loods om vergunningverleners van waterschappen op weg te helpen met het aanvraagvereiste participatie uit de omgevingsregeling. Met aanknopingspunten om initiatiefnemers te stimuleren om tijdig de omgeving bij de plannen te betrekken.

Opdrachtgever: Brabantse Delta, Dommel, Hollandse Delta, Stichtse Rijnlanden, Delfland, Schieland Krimpenerwaard

Inspiratiegids participatie Omgevingswet
Loods voor vergunningverleners
Samenwerken

Betrokken zebra’s: Marte & Anita

Water in de hoofdrol op de Landschapstriënnale

De kring vergroten van partijen die dat in een nieuw samenspel in het Brabantse bekenlandschap voor elkaar willen krijgen. Gestaag toewerken naar een evenement voorde landschapstriënnale in april 2021.

Opdrachtgever: Waterschappen Brabantse Delta, de Dommel, Aa en Maas, gemeente Meierijstad

Verhalensite

Betrokken zebra’s: Anita & Jessica

Praktisch materiaal voor Dommelse participatie

Een visie met heldere uitgangspunten over waarom Waterschap De Dommel het belangrijk vindt om met de omgeving samen te werken. En praktische bouwstenen voor collega’s om aan participatie te werken op een manier die flexibel is én helder en herkenbaar voor de omgeving.

Opdrachtgever: Waterschap De Dommel

Participatievisie Waterschap De Dommel
Participatieaanpak – werkblad Samenspel

Betrokken zebra’s: Marleen & Marte

Participatieprincipes voor Zwolle

Participatieprincipes om de raad houvast te geven bij het sturen op participatie, onder meer voor de omgevingsvisie.

Opdrachtgever: gemeente Zwolle

Leidende principes participatie Zwolle

Betrokken zebra’s: Boukje

Inspiratiegids Participatie Omgevingswet

Via persoonlijke verhalen delen overheidsmedewerkers en initiatiefnemers hoe vroegtijdig samenwerken de kwaliteit van oplossingen vergroot en verschillende perspectieven, creativiteit en kennis op tafel komen. Met handig gespreksmateriaal om zelf aan de slag te gaan.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Inspiratiegids participatie Omgevingswet
Praatplaat Participatie per kerninstrument
Praatplaat Beren op de weg
gespreksmateriaal Participatiekompas
Participatie 10 punten om bij stil te staan

Betrokken zebra’s: Marte, Anita & Boukje

Kustontmoetingen Natuurmonumenten

Uit 105.000 mensen die zich zorgen maakten over de verrommeling van het kustlandschap lootten we 400 kustbeschermers. In drie kustontmoetingen spraken zij over wat hun aan het hart gaat en waarvoor zij zich hard willen maken. Een Kustlied vertolkte hun emoties, een Kustagenda maakte hun acties zichtbaar.

Opdrachtgever: Natuurmonumenten

Kustagenda
verslag kustontmoeting Zeeland
Gespreksmateriaal

Betrokken zebra’s: Marte, Boukje, Anita & Jessica

De provincie Utrecht op tour naar een Omgevingsvisie

Een compleet participatietraject met partners, inwoners en young professionals. Stap voor stap, met mijlpalen, onderzoek en tussenproducten.

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Enquête resultaten
Participatie Omgevingsvisie Provincie Utrecht

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Op Expeditie O in Harderwijk

Begeleiding van expedities om in de praktijk op een Open, Ontspannen en Ondernemende manier te oefenen met het gedachtegoed van de Omgevingswet.

Opdrachtgever: Gemeente Harderwijk

Routeplanner Harderwijk

Betrokken zebra’s: Marte, Boukje, Jessica, Lisanne & Lisa

Ambassadeursnetwerk Omgevingswet

Versterken van de samenwerking tussen rijk en vooroplopers in Nederland op vlak van werken in geest van de Omgevingswet.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Betrokken zebra’s: Anita & Marte

Naar een integraal beleidsplan voor Openbare Ruimte en Gebouwen

Inwoners, ondernemers en partners drukken hun stempel op de toekomst van de openbare ruimte. We begeleidden het proces en schreven mee aan het actiegerichte beleidsstuk.

Opdrachtgever: Gemeente Gooise Meren

Infographic Beleidsplan Gooise Meren

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Tilburg onderneemt maatschappelijk verantwoord

Compact, visueel verhaal over de kijk van de gemeente Tilburg als vitale duurzame stad in een moderne netwerksamenleving.

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg

Tilburg praatplaat

Betrokken zebra’s: Jessica

Omgevingswet: welke positie kiest de raad?

In gesprek met raadsleden over uitgangspunten voor de Omgevingsvisie en hun betrokkenheid bij de invoering van de Omgevingswet.

Opdrachtgever: Griffie gemeente Amstelveen

Proceskaart Amstelveen

Betrokken zebra’s: Boukje & Marte

Zeist door de tijd Omgevingsvisie

Als bouwsteen voor Omgevingsvisie brachten we bepalende beleidskeuzes in beeld.

Opdrachtgever: Gemeente Zeist

Routekaart Zeist Omgevingsvisie

Betrokken zebra’s: Marte

Op safari door het Dommeldal

Voor een goed gesprek met omwonenden van het Dommeldal gingen medewerkers en vrijwilligers van Natuurmonumenten op safari. Voorzien van reisgids en gespreksposter. De uitkomsten vertaalden we naar in een infographic.

Opdrachtgever: Natuurmonumenten

Reisgids
Infographic
Gespreksposter

Betrokken zebra’s: Anita & Marte

Site by Alsjeblaft!