Nieuws

7Zebra’s houdt je op de hoogte.

lees meer ››

Portfolio

7Zebra’s is in diverse rollen bezig met wat er speelt in de samenleving: van de fysieke leefomgeving tot economie en veiligheid, van het sociaal domein tot democratische vernieuwing.

lees meer ››

Zebraveren

7Zebra’s inspireert met eigen producties en materialen: van publicaties, onderzoeksmethoden en gesprekstechnieken tot trainingen en themaontmoetingen.

lees meer ››

Fysieke leefomgeving

De energietransitie, de klimaatverandering, de daling van de biodiversiteit en de bereikbaarheid van ons land vragen om slim, snel, samenhangend en vooral samen te pionieren. De nieuwe Omgevingswet helpt daarbij. De afgelopen jaren hebben we verschillende projecten gedaan die aansluiten op de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

participatieprincipes voor Zwolle

Participatieprincipes om de raad houvast te geven… Om vooraf te sturen op en achteraf participatieprocessen te toetsen, onder meer voor de omgevingsvisie.

Opdrachtgever: gemeente Zwolle

Leidende principes participatie Zwolle (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje

Inspiratiegids Participatie Omgevingswet

Via persoonlijke verhalen delen overheidsmedewerkers en initiatiefnemers hoe vroegtijdig samenwerken de kwaliteit van oplossingen vergroot en verschillende perspectieven, creativiteit en kennis op tafel komen. Met handig gespreksmateriaal om zelf aan de slag te gaan.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Inspiratiegids participatie Omgevingswet

Praatplaat Participatie per kerninstrument (pdf)
Praatplaat Beren op de weg (pdf)
gespreksmateriaal Participatiekompas (pdf)
Participatie 10 punten om bij stil te staan (pdf)

Betrokken zebra’s: Marte & Anita

Kustontmoetingen Natuurmonumenten

Uit 105.000 mensen die zich zorgen maakten over de verrommeling van het kustlandschap lootten we 400 kustbeschermers. In drie kustontmoetingen spraken zij over wat hun aan het hart gaat en waarvoor zij zich hard willen maken. Een Kustlied vertolkte hun emoties, een Kustagenda maakte hun acties zichtbaar.

Opdrachtgever: Natuurmonumenten

Kustagenda (pdf)
verslag kustontmoeting Zeeland (pdf)
Gespreksmateriaal (pdf)

Betrokken zebra’s: Marte, Boukje, Anita & Jessica

De provincie Utrecht op tour naar een Omgevingsvisie

Participatietraject met partners, inwoners en young professionals, met mijlpalen, onderzoek en tussenproducten.

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Enquête resultaten (pdf)
Participatie Omgevingsvisie Provincie Utrecht

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Op Expeditie O in Harderwijk

Begeleiding van expedities om in de praktijk op een Open, Ontspannen en Ondernemende manier te oefenen met het gedachtegoed van de Omgevingswet.

Opdrachtgever: Gemeente Harderwijk, na eerdere samenwerking 2018-2019

Routeplanner Harderwijk (pdf)

Betrokken zebra’s: Marte, Boukje, Jessica, Lisanne & Lisa

Ambassadeursnetwerk Omgevingswet

Versterken van de samenwerking tussen rijk en vooroplopers in Nederland op vlak van werken in geest van de Omgevingswet.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, in context van opdracht Inspiratiegids Participatie Omgevingswet

Betrokken zebra’s: Anita & Marte

Naar een integraal beleidsplan voor Openbare Ruimte en Gebouwen

Inwoners, ondernemers en partners drukken hun stempel op de toekomst van de openbare ruimte. We begeleidden het proces en schreven mee aan het actiegerichte beleidsstuk.

Opdrachtgever: Gemeente Gooise Meren

Infographic Beleidsplan Gooise Meren (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Tilburg onderneemt maatschappelijk verantwoord

Compact, visueel verhaal over de kijk van de gemeente Tilburg als vitale duurzame stad in een moderne netwerksamenleving.

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, om een verdiepingsslag te maken vanuit de omgevingsvisie voor het kapitaal ‘planet’

Tilburg praatplaat (pdf)

Betrokken zebra’s: Jessica

Omgevingswet: welke positie kiest de raad?

Nisi cubilia dapibus curae commodo laoreet fames morbi phasellus, ante consequat adipiscing rutrum porttitor aliquam at, suscipit quisque vestibulum in molestie donec ultrices.

Opdrachtgever: Griffie gemeente Amstelveen

Proceskaart Amstelveen (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Marte

Klaar voor de Omgevingswet

De Omgevingswet als vliegwiel voor doorontwikkeling van nieuwe werkprocessen in een nieuw samenspel.

Opdrachtgever: Provincie Utrecht, in verlengde van het Omgevingsvisiespoor dat we ondersteunden

Rode draden voor talking dinner (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Zeist door de tijd Omgevingsvisie

Als bouwsteen voor Omgevingsvisie brachten we bepalende beleidskeuzes in beeld.

Opdrachtgever: Gemeente Zeist, in samenwerking met paar regiopartners (provincie Utrecht, Veiligheidsregio, Omgevingsdienst)

Routekaart Zeist Omgevingsvisie [link]
Zeist door de Tijd, tijdlijn voor Omgevingsvisie (pdf)

Betrokken zebra’s: Marte

Op safari door het Dommeldal

Voor een goed gesprek met omwonenden van het Dommeldal gingen medewerkers en vrijwilligers van Natuurmonumenten op safari. Voorzien van reisgids en gespreksposter. De uitkomsten vertaalden we naar in een infographic.

Opdrachtgever: Natuurmonumenten, in nauwe samenwerking met de districtscommissie van Natuurmonumenten, waterschap en gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Waalre en Valkenswaard.

Reisgids (pdf)
Infographic (pdf)
Gespreksposter (pdf)

Betrokken zebra’s: Anita & Marte

Site by Alsjeblaft!