Mens en organisatie

Verandering begint bij de persoonlijke gedrevenheid van mensen, die andere stappen gaan zetten, vaak tegen de ‘gevestigde orde’ in. 7Zebra’s zoekt de ruimte op om patronen te doorbreken en met elkaar al doende te ontdekken en te leren.

Op reis met Aysa

Met behulp van de klantreismethodiek verbeeldden we de reis die Aysa en haar gezin afleggen om hun leven weer op de rit te krijgen. En hoe zij die reis ervaren. Begeleiders, cliënten en partners deden mee aan de proeftuin. De inzichten dragen bij aan een betere dienstverlening en bedrijfsvoering.

Opdrachtgever: Dak- en thuislozenstichting Moveoo

Werken met de klantreis

Betrokken zebra’s: Jessica

Route 2023 naar een nieuwe sociale uitvoeringspraktijk

Buiten winnen is binnen beginnen: alle medewerkers in het Sociaal Domein prioriteerden acties om met plezier samen te werken. Zodat inwoners daar baat bij hebben. Het Routeplan wordt met elkaar uitgevoerd. De ‘Reisbegeleiding’ met medewerkers uit alle teams houdt iedereen bij de les. Wij ondersteunen en inspireren om patronen te doorbreken.

Opdrachtgever: Gemeente Assen

Oproep Valentijnslunch

Betrokken zebra’s: Anita, Boukje & Jessica

Wie ben ik als netwerkregisseur?

In Zoetermeer organiseerden we bijeenkomsten over vakmanschap. Wat betekent netwerkregie in de werkpraktijk van de WMO?

Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer

Netwerkregisseur vs. Beleidsadviseur

Betrokken zebra’s: Anita & Boukje

De Stad als Podium

Resultaat van een intensief proces met inwoners, cultureel ondernemers, andere partners en betrokkenen van andere beleidsdomeinen om cultuur structureel te verweven in de Zutphense samenleving.

Opdrachtgever: Gemeente Zutphen

Cultuurnota De Stad als podium
Culturele Wandelkaart
Het verhaal van de stad door de wethouder

Betrokken zebra’s: Margot & Jessica

Klaar voor de Omgevingswet

De Omgevingswet als vliegwiel voor doorontwikkeling van nieuwe werkprocessen in een nieuw samenspel.

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Rode draden voor talking dinner

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Factor P(articipatie)

Als ambtenaar bij een gemeente, provincie of waterschap krijg je te maken met participatie. Wil je er gestructureerd en strategisch mee aan de slag? Met ‘Factor P’ leer je het proces (beter) te ontwerpen en participatiekennis in je organisatie te borgen. Voor het materiaal combineerden we onze kennis en ervaring van participatie met die van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag én Groningen.

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken

Leidraad Factor P(articipatie)
Werkblad Participatiegarage bouwen

Betrokken zebra’s: Marte & Lisa

Handboek participatie voor Fryslân

De Friese gemeenten, wetterskip Fryslân en provincie Fryslân willen graag op een herkenbare en consistente manier met de mienskip optrekken. Eerste stap: in het voorjaar deelden ambtenaren wat voor hen essentiële participatiewaarden en stappen in het ontwerpen van een participatieaanpak zijn. Om het gesprek verder te brengen ontwikkelden we een handreiking en presentatie.

Opdrachtgever: Provincie Fryslân

Handreiking participatie in Fryslân
Presentatie handreiking participatie Fryslân

Betrokken zebra’s: Marte & Lisa

Kompas voor samenwerken met de stad

Zijn we klaar voor �samenwerken met de stad�? Medewerkers van verschillende afdelingen wisselden hoe zij samen werken met initiatiefnemers en ontwikkelden samen een Kompas, om beter aan te sluiten en beren op de weg te verjagen.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

Kompas voor samenwerken met de Stad

Betrokken zebra’s: Boukje & Marte

Op Expeditie O in Harderwijk

Begeleiding van expedities om in de praktijk op een Open, Ontspannen en Ondernemende manier te oefenen met het gedachtegoed van de Omgevingswet.

Opdrachtgever: Gemeente Harderwijk

Routeplanner Harderwijk

Betrokken zebra’s: Marte, Boukje, Jessica, Lisanne & Lisa

Route 2020

Op ontdekkingsreis naar de bibliotheek van de toekomst. Via PleisterPlaatsOntmoetingen inspireren de bibliotheken elkaar en komen ze op nieuwe ideeën. Met een grootschalige Beursvloer als mijlpaal.

Opdrachtgever: Vereniging Openbare Bibliotheken

Programma
Reisverslag
Routekaart
Weggevertje
Uitnodiging (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Feest met het team Uitvoering

Teamdag voorbereid door medewerkers die ‘uit de hoge hoed’ werden getrokken.

Opdrachtgever: Gemeente Rheden

Programmaboekje FEEST

Betrokken zebra’s: Anita & Jessica

Clusterdag Sociale Zaken

Zijn we klaar voor ‘de mens centraal’? 7Zebra’s dacht mee over programmaopzet en verzorgde een onderdeel over regels en rek in het sociaal domein.

Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen

Inspiratieboek ‘be the change you wanna see’

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Ambassadeursnetwerk Omgevingswet

Versterken van de samenwerking tussen rijk en vooroplopers in Nederland op vlak van werken in geest van de Omgevingswet.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Betrokken zebra’s: Anita & Marte

Regieteam Sociaal Domein

Netwerkregisseurs vormen zich een gedeeld beeld hoe zij willen werken met collega’s en partners aan het realiseren van concrete maatschappelijke opgaven.

Opdrachtgever: Gemeente Rheden

Gespreksagenda
Rhedens regieboekje als visitekaartje
Routekaart

Betrokken zebra’s: Jessica & Anita

Een TomTom voor alle Rhedenaren

Meer dan 70 collega’s doordenken rode draden op verschillende routes die Rhedenaren kunnen volgen in het brede sociale verkeer. Het wordt een TomTom die mensen op eenvoudige, stimulerende manier helpt op weg naar hun bestemming.

Opdrachtgever: Gemeente Rheden

Impressie van sessies
Schrijfplaat

Betrokken zebra’s: Jessica

Ghanese jongeren bouwen aan hun toekomst

Met de Ghanese gemeenschap en formele partners maakten we een plan om armoede onder Ghanese jongeren te voorkomen en te bestrijden waarin zij zelf de hoofdrol vervulden.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Poster

Betrokken zebra’s: Jessica

Werkplaats Gouda

Om initiatiefnemers in de stad beter van dienst te zijn zet gemeente een werkplaats op. Medewerkers gaan met elkaar en met initiatiefnemers en raad in gesprek over ruimte maken voor initiatief. Met Werk in Uitvoering als resultaat.

Opdrachtgever: Gemeente Gouda

Nieuwsbrief

Betrokken zebra’s: Marte & Boukje

Ruim baan voor Initiatief Utrecht

Om de onderlinge samenwerking te verbeteren gingen bewonersinitiatieven, sociaal ondernemers en ambtenaren in aantal sessies met elkaar aan het werk. Met het ‘jij maakt Utrecht-festival’, een Kompas voor Initiatief en gevisualiseerde Samenwerkingsagenda als tussenresultaten.

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht

Ruim baan voor Initiatief – etappe 2015

Betrokken zebra’s: Boukje & Marte

Werken aan Klimaatadapatie, dat doet het waterschap al

Helpen overstroming, wateroverlast en droogte voorkomen? In het reguliere werk hebben medewerkers van het waterschap al volop aandacht hiervoor, blijkt na het ontrafelen van rollen en werkwijzen.

Opdrachtgever: Waterschap Vechtstromen

Waarderend interview

Betrokken zebra’s: Marte & Anita

Omgevingswet: welke positie kiest de raad?

In gesprek met raadsleden over uitgangspunten voor de Omgevingsvisie en hun betrokkenheid bij de invoering van de Omgevingswet.

Opdrachtgever: Griffie gemeente Amstelveen

Proceskaart Amstelveen

Betrokken zebra’s: Boukje & Marte

Masterclass loting David van Reybrouck

100 Utrechters en belangstellenden werden geloot om deel te nemen aan de masterclass van David van Reybrouck. Hij kwam naar Utrecht om college en stad te steunen in de ambities op vlak van democratische vernieuwing.

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht

Masterclass van David van Reybrouck

Betrokken zebra’s: Boukje & Marte

Site by Alsjeblaft!