Onderzoek

Door te tellen en te vertellen creëren we overzicht in wat er is en inzicht in wat ons te doen staat. Feiten en cijfers, ingekleurd door verhalen en observaties. Soms richt 7Zebra’s zich op een specifieke onderzoeksvraag. Bijvoorbeeld van rekenkamers.

Schouwen-Duiveland dat zijn we samen

Waarderend onderzoek naar inwoners- en overheidsparticipatie. Met speciale aandacht voor de rol van de gemeenteraad.

Opdrachtgever: Rekenkamer Schouwen-Duiveland

Onderzoeksrapport
Speciale uitgave van de Rekenkamer voor de gemeenteraad

Betrokken zebra’s: Jessica & Margot

Zebra materialen

Betrokken zebra’s: __

Participatie en het projectbesluit Omgevingswet

Acht waterschappen ontwikkelden aan de hand van de eigen praktijk de werkbladen: Wat zegt de wet, Afwegingskader projectprocedure, Meekoppelen, watertaken of maatschappelijke opgaven, Participatie per projectfase, Houvast in het maken van een aanpak (Kompas), Stuurwiel Transparantie.

Opdrachtgever: Brabantse Delta, Dommel, Drents Overijsselse Delta, Hollandse Delta, Noorderzijlvest, Stichtse Rijnlanden, Hollands Noorderkwartier, Schieland Krimpenerwaard

Loods participatie en projectbesluit

Betrokken zebra’s: Marte & Anita

Participatie en vergunningen Omgevingswet

Een loods om vergunningverleners van waterschappen op weg te helpen met het aanvraagvereiste participatie uit de omgevingsregeling. Met aanknopingspunten om initiatiefnemers te stimuleren om tijdig de omgeving bij de plannen te betrekken.

Opdrachtgever: Brabantse Delta, Dommel, Hollandse Delta, Stichtse Rijnlanden, Delfland, Schieland Krimpenerwaard

Inspiratiegids participatie Omgevingswet
Loods voor vergunningverleners
Samenwerken

Betrokken zebra’s: Marte & Anita

Lessen voor effectieve(re) burgerparticipatie

Onderzoek naar de interactie tussen gemeente en inwoners bij projecten en processen die op initiatief van de gemeente plaatsvinden en waar zij de samenleving bij betrekt.

Opdrachtgever: Rekenkamer Zeist

Eindrapport Lessen voor effectieve(re) burgerparticipatie in Zeist (pdf)
Praatplaat Tips voor succesvolle burgerparticipatie in Zeist (pdf)

Betrokken zebra’s: Margot & Marte

Op reis naar een opleiding, stage of baan

Evaluatie met jongeren en hun begeleiders in het kader van het pilotproject YoPro! (young professionals) waarin tellen en vertellen hand in hand gingen.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Evaluatieboekje
Spoorplaat

Betrokken zebra’s: Jessica

Ouder worden in Schiedam en Vlaardingen

Handvatten voor de kaderstellende rol van de gemeenteraden.

Opdrachtgever: Rekenkamer Schiedam-Vlaardingen

Conclusies een aanbevelingen Schiedam
Conclusies en aanbevelingen Vlaardingen
Onderzoeksflyer
Onderzoeksrapport Schiedam
Onderzoeksrapport Vlaardingen

Betrokken zebra’s: Margot & Jessica

Meedoen in Zeist

Gespreksinstrument voor gemeenteraad en partners om cruciale prestaties te monitoren in het sociaal domein.

Opdrachtgever: Rekenkamer Zeist

Eindrapport monitor meedoen in Zeist

Betrokken zebra’s: Margot & Jessica

Cultuurspelers verzelfstandigen, (hoe) werkt dat?

Onderzoek naar de verzelfstandiging van drie culturele instellingen en de huidige kaders voor het samenspel tussen gemeente en instellingen.

Opdrachtgever: Rekenkamer Arnhem

Onderzoeksrapport
Bestuurlijke nota
Schrijfplaat

Betrokken zebra’s: Anita & Margot

Het culturele samenspel in Schiedam

Hoe ziet het samenspel tussen gemeente en tien culturele instellingen met budgetsubsidie eruit?

Opdrachtgever: Rekenkamer Schiedam-Vlaardingen

Onderzoeksrapport
Bestuurlijke nota
Praatplaat

Betrokken zebra’s: Jessica & Margot

Site by Alsjeblaft!