Nieuws

7Zebra’s houdt je op de hoogte.

lees meer ››

Portfolio

7Zebra’s is in diverse rollen bezig met wat er speelt in de samenleving: van de fysieke leefomgeving tot economie en veiligheid, van het sociaal domein tot democratische vernieuwing.

lees meer ››

Zebraveren

7Zebra’s inspireert met eigen producties en materialen: van publicaties, onderzoeksmethoden en gesprekstechnieken tot trainingen en themaontmoetingen.

lees meer ››

Onderzoek

Door te tellen en te vertellen creëren we overzicht in wat er is en inzicht in wat ons te doen staat. Feiten en cijfers, ingekleurd door verhalen en observaties. Soms richt 7Zebra’s zich op een specifieke onderzoeksvraag. Bijvoorbeeld van rekenkamers.

Participatie en het projectbesluit Omgevingswet

Acht waterschappen ontwikkelden aan de hand van de eigen praktijk de werkbladen: Wat zegt de wet, Afwegingskader projectprocedure, Meekoppelen, watertaken of maatschappelijke opgaven, Participatie per projectfase, Houvast in het maken van een aanpak (Kompas), Stuurwiel Transparantie.

Opdrachtgever: Brabantse Delta, Dommel, Drents Overijsselse Delta, Hollandse Delta, Noorderzijlvest, Stichtse Rijnlanden, Hollands Noorderkwartier, Schieland Krimpenerwaard

Loods participatie en projectbesluit

Betrokken zebra’s: Marte & Anita

Participatie en vergunningen Omgevingswet

Een loods om vergunningverleners van waterschappen op weg te helpen met het aanvraagvereiste participatie uit de omgevingsregeling. Met aanknopingspunten om initiatiefnemers te stimuleren om tijdig de omgeving bij de plannen te betrekken.

Opdrachtgever: Brabantse Delta, Dommel, Hollandse Delta, Stichtse Rijnlanden, Delfland, Schieland Krimpenerwaard

Inspiratiegids participatie Omgevingswet

Loods voor vergunningverleners
Samenwerken

Betrokken zebra’s: Marte & Anita

Lessen voor effectieve(re) burgerparticipatie

Onderzoek naar de interactie tussen gemeente en inwoners bij projecten en processen die op initiatief van de gemeente plaatsvinden en waar zij de samenleving bij betrekt.

Opdrachtgever: Rekenkamer Zeist

Eindrapport Lessen voor effectieve(re) burgerparticipatie in Zeist (pdf)
Praatplaat Tips voor succesvolle burgerparticipatie in Zeist (pdf)

Betrokken zebra’s: Margot & Marte

Op reis naar een opleiding, stage of baan

Evaluatie met jongeren en hun begeleiders in het kader van het pilotproject YoPro! (young professionals) waarin tellen en vertellen hand in hand gingen.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost

Evaluatieboekje (pdf)
Spoorplaat (pdf)

Betrokken zebra’s: Jessica

Ouder worden in Schiedam en Vlaardingen

Handvatten voor de kaderstellende rol van de gemeenteraden.

Opdrachtgever: Rekenkamer Schiedam-Vlaardingen

Conclusies een aanbevelingen Schiedam (pdf)
Conclusies en aanbevelingen Vlaardingen (pdf)
Onderzoeksflyer (pdf)
Onderzoeksrapport Schiedam (pdf)
Onderzoeksrapport Vlaardingen (pdf)

Betrokken zebra’s: Margot & Jessica

Meedoen in Zeist

Gespreksinstrument voor gemeenteraad en partners om cruciale prestaties te monitoren in het sociaal domein.

Opdrachtgever: Rekenkamer Zeist, geïnspireerd door onze sociale wandelkaart

Eindrapport monitor meedoen in Zeist (pdf)

Betrokken zebra’s: Margot & Jessica

Cultuurspelers verzelfstandigen, (hoe) werkt dat?

Onderzoek naar de verzelfstandiging van drie culturele instellingen en de huidige kaders voor het samenspel tussen gemeente en instellingen

Opdrachtgever: Rekenkamer Arnhem

Onderzoeksrapport (pdf)
Bestuurlijke nota (pdf)
Schrijfplaat (pdf)

Betrokken zebra’s: Anita & Margot

Het culturele samenspel in Schiedam

Hoe ziet het samenspel tussen gemeente en tien culturele instellingen met budgetsubsidie eruit?

Opdrachtgever: Rekenkamer Schiedam-Vlaardingen, geïnspireerd door onze open en vernieuwende manier om samen met culturele instellingen vragen te beantwoorden.

Onderzoeksrapport (pdf)
Bestuurlijke nota (pdf)
Praatplaat (pdf)

Betrokken zebra’s: Jessica & Margot

Site by Alsjeblaft!