Schouwen-Duiveland dat zijn we samen

Waarderend onderzoek naar inwoners- en overheidsparticipatie. Met speciale aandacht voor de rol van de gemeenteraad.

Opdrachtgever: Rekenkamer Schouwen-Duiveland

Onderzoeksrapport
Speciale uitgave van de Rekenkamer voor de gemeenteraad

Betrokken zebra’s: Jessica & Margot

Zebra materialen

Betrokken zebra’s: __

Het energieke gesprek met inwoners

Hoe werkt participatie in de provinciepraktijk? De visie van de provincie Utrecht op het samenspel met inwoners. En een leidraad als praktisch houvast gemaakt voor en door medewerkers en bestuur. Over hoe het de provincie direct en indirect in gesprek gaat met de omgeving.

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Visie op participatie
Leidraad participatie

Betrokken zebra’s: Anita & Jessica

Lessen voor effectieve(re) burgerparticipatie

Onderzoek naar de interactie tussen gemeente en inwoners bij projecten en processen die op initiatief van de gemeente plaatsvinden en waar zij de samenleving bij betrekt.

Opdrachtgever: Rekenkamer Zeist

Eindrapport Lessen voor effectieve(re) burgerparticipatie in Zeist (pdf)
Praatplaat Tips voor succesvolle burgerparticipatie in Zeist (pdf)

Betrokken zebra’s: Margot & Marte

Factor P(articipatie)

Als ambtenaar bij een gemeente, provincie of waterschap krijg je te maken met participatie. Wil je er gestructureerd en strategisch mee aan de slag? Met ‘Factor P’ leer je het proces (beter) te ontwerpen en participatiekennis in je organisatie te borgen. Voor het materiaal combineerden we onze kennis en ervaring van participatie met die van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag én Groningen.

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken

Leidraad Factor P(articipatie)
Werkblad Participatiegarage bouwen

Betrokken zebra’s: Marte & Lisa

Handboek participatie voor Fryslân

De Friese gemeenten, wetterskip Fryslân en provincie Fryslân willen graag op een herkenbare en consistente manier met de mienskip optrekken. Eerste stap: in het voorjaar deelden ambtenaren wat voor hen essentiële participatiewaarden en stappen in het ontwerpen van een participatieaanpak zijn. Om het gesprek verder te brengen ontwikkelden we een handreiking en presentatie.

Opdrachtgever: Provincie Fryslân

Handreiking participatie in Fryslân
Presentatie handreiking participatie Fryslân

Betrokken zebra’s: Marte & Lisa

Groninger participatiewerkboek

Het Groninger Participatiewerkboek is een handvat om initiatiefnemers of ontwikkelaars te helpen een zorgvuldig participatieproces te organiseren. Bedoeld als uitnodiging om de goede vragen te stellen, doordachte participatieprocessen te ontwerpen, goede methoden voor een zinvolle dialoog te gebruiken en vooral om samen aan de slag te gaan. WIJ Groningen, Stadadviseert en ambtenaren uit allerlei delen van de gemeente bundelen in het werkboek hun praktijkkennis.

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

Groninger participatiewerkboek

Betrokken zebra’s: Marte

Frisse wind voor de wijk in Zevenaar

Een nieuwe wijkvisie in 30 dagen met acht kompaspunten! Door te dromen in de VIPbus over levendige wijken en acties in te blikken om die dromen dichterbij te brengen.

Opdrachtgever: Gemeente Zevenaar

Zevenaar magazine

Betrokken zebra’s: Boukje & Marleen

Inspiratiegids Participatie Omgevingswet

Via persoonlijke verhalen delen overheidsmedewerkers en initiatiefnemers hoe vroegtijdig samenwerken de kwaliteit van oplossingen vergroot en verschillende perspectieven, creativiteit en kennis op tafel komen. Met handig gespreksmateriaal om zelf aan de slag te gaan.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Inspiratiegids participatie Omgevingswet
Praatplaat Participatie per kerninstrument
Praatplaat Beren op de weg
gespreksmateriaal Participatiekompas
Participatie 10 punten om bij stil te staan

Betrokken zebra’s: Marte, Anita & Boukje

Kustontmoetingen Natuurmonumenten

Uit 105.000 mensen die zich zorgen maakten over de verrommeling van het kustlandschap lootten we 400 kustbeschermers. In drie kustontmoetingen spraken zij over wat hun aan het hart gaat en waarvoor zij zich hard willen maken. Een Kustlied vertolkte hun emoties, een Kustagenda maakte hun acties zichtbaar.

Opdrachtgever: Natuurmonumenten

Kustagenda
verslag kustontmoeting Zeeland
Gespreksmateriaal

Betrokken zebra’s: Marte, Boukje, Anita & Jessica

Kompas voor samenwerken met de stad

Zijn we klaar voor �samenwerken met de stad�? Medewerkers van verschillende afdelingen wisselden hoe zij samen werken met initiatiefnemers en ontwikkelden samen een Kompas, om beter aan te sluiten en beren op de weg te verjagen.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

Kompas voor samenwerken met de Stad

Betrokken zebra’s: Boukje & Marte

Werkplaats Gouda

Om initiatiefnemers in de stad beter van dienst te zijn zet gemeente een werkplaats op. Medewerkers gaan met elkaar en met initiatiefnemers en raad in gesprek over ruimte maken voor initiatief. Met Werk in Uitvoering als resultaat.

Opdrachtgever: Gemeente Gouda

Nieuwsbrief

Betrokken zebra’s: Marte & Boukje

Ruim baan voor Initiatief Utrecht

Om de onderlinge samenwerking te verbeteren gingen bewonersinitiatieven, sociaal ondernemers en ambtenaren in aantal sessies met elkaar aan het werk. Met het ‘jij maakt Utrecht-festival’, een Kompas voor Initiatief en gevisualiseerde Samenwerkingsagenda als tussenresultaten.

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht

Ruim baan voor Initiatief – etappe 2015

Betrokken zebra’s: Boukje & Marte

Van subsidiebeleid naar stimuleringsbeleid

In dialoog met inwoners, stichtingen en ondernemingen is het voormalige subsidiebeleid overgegaan naar een werkwijze met meerjarenplannen.

Opdrachtgever: Gemeente Duiven

Stimuleringsbeleid Duiven

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Spoorboekje bijzondere reizigers

Lokale en regionale partners willen het verschil maken met en voor kleine groep mensen die niet vanzelfsprekend participeren, door verslaving of beperking. Samen hakken zij knopen door om simpel, slim en samenhangend te werk te gaan met en voor specifieke groepen kwetsbare mensen in regio Venlo.

Opdrachtgever: Centrumgemeente Venlo

Spoorboekje
Spoorplaat

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Wij maken Utrecht

Kort na de verkiezingen gingen raadsleden van de beoogde coalitie in gesprek met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Om de inhoud van het coalitieakkoord te richten.

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht

Sfeerimpressie Stadsgesprek

Betrokken zebra’s: Marte & Boukje

Omgevingswet: welke positie kiest de raad?

In gesprek met raadsleden over uitgangspunten voor de Omgevingsvisie en hun betrokkenheid bij de invoering van de Omgevingswet.

Opdrachtgever: Griffie gemeente Amstelveen

Proceskaart Amstelveen

Betrokken zebra’s: Boukje & Marte

Masterclass loting David van Reybrouck

100 Utrechters en belangstellenden werden geloot om deel te nemen aan de masterclass van David van Reybrouck. Hij kwam naar Utrecht om college en stad te steunen in de ambities op vlak van democratische vernieuwing.

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht

Masterclass van David van Reybrouck

Betrokken zebra’s: Boukje & Marte

Site by Alsjeblaft!