Nieuws

7Zebra’s houdt je op de hoogte.

lees meer ››

Portfolio

7Zebra’s is in diverse rollen bezig met wat er speelt in de samenleving: van de fysieke leefomgeving tot economie en veiligheid, van het sociaal domein tot democratische vernieuwing.

lees meer ››

Zebraveren

7Zebra’s inspireert met eigen producties en materialen: van publicaties, onderzoeksmethoden en gesprekstechnieken tot trainingen en themaontmoetingen.

lees meer ››

Procesbegeleiding

Weten waar je naartoe werkt geeft energie en kan tegelijkertijd verlammend werken. Want er is zoveel te doen door zoveel partijen die allemaal plannen uitvoeren. Hoe vind je met elkaar de goede weg om samen maatschappelijke doelen te bereiken? 7Zebra’s brengt partijen bij elkaar om het samenspel te doordenken tussen samenleving, overheid en partners. En invulling te geven aan begrippen als multidisciplinaire samenwerking, ketensamenwerking en regie.

Bedrijfsvoering in Control

In gesprek met interne klanten om te werken aan de beeldvorming over het eigen vakgebied en de mensen die er werken.

Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven, die behoefte had aan creatieve ondersteuning.

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Kustontmoetingen Natuurmonumenten

Uit 105.000 mensen die zich zorgen maakten over de verrommeling van het kustlandschap lootten we 400 kustbeschermers. In drie kustontmoetingen spraken zij over wat hun aan het hart gaat en waarvoor zij zich hard willen maken. Een Kustlied vertolkte hun emoties, een Kustagenda maakte hun acties zichtbaar.

Opdrachtgever: Natuurmonumenten

Kustagenda (pdf)
verslag kustontmoeting Zeeland (pdf)
Gespreksmateriaal (pdf)

Betrokken zebra’s: Marte, Boukje, Anita & Jessica

Routekaart voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Gespreksinstrument om te doordenken en te bespreken wie en wat mensen die psychisch kwetsbaar zijn nodig hebben aan contacten en mogelijkheden om te herstellen, in evenwicht te blijven en mee te doen.

Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen, in coproductie met gemeenten Stein en Beek, geïnspireerd op eerder visietraject

Routekaart (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Wandelroutes naar arbeidsparticipatie

Visualisatie van de ontwikkelrichtingen van de Participatiewet: Purmerenders en Beemsterlingen aan het werk naar vermogen.

Opdrachtgever: Gemeente Purmerend

Wandelkaart (pdf)
Wandelkaart achterkant (pdf)
Beleidsplan Participatiewet in kort bestek (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Soepel door de strafrechtketen

Routekaart voor een rechtvaardig en veilig Nederland, om lokaal gesprekken te voeren over wat wel en niet werkt rond het snel, slim en transparant mogelijk afdoen van strafzaken.

Opdrachtgever: Ministerie van Veiligheid en Justitie

Het verhaal gaat … voort … verhaallijnen in de strafrechtketen (pdf)
Routekaart voor een rechtvaardig en veilig Nederland (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Wij maken Utrecht

Kort na de verkiezingen gingen raadsleden van de beoogde coalitie in gesprek met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Om de inhoud van het coalitieakkoord te richten.

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht 2014

Sfeerimpressie Stadsgesprek

Betrokken zebra’s: Marte & Boukje

Pop-up restaurant-driedaagse voor werkgevend Zutphen

Voorbereiding op de verdieping van partnerschap in het kader van werk en arbeidsmarkt.

Opdrachtgever: Gemeente Zutphen, met medewerking van de leerling-keukenbrigade van het Stedelijk Vakcollege

Ingrediënten voor Pop-up personeelsrestaurant (pdf)
Zutphen ontmoet Zutphen (pdf)

Betrokken zebra’s: Jessica & Anita

Samen veilig

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2019-2022 voor de regio Amersfoort.

Opdrachtgever: Centrumgemeente Arnhem, in coproductie met 17 gemeenten in Arnhem-Achterhoek. Volgend op eerdere samenwerking met gemeente Zevenaar.

Routekaart Samen Veilig (pdf)

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Site by Alsjeblaft!