Nieuws

7Zebra’s houdt je op de hoogte.

lees meer ››

Portfolio

7Zebra’s is in diverse rollen bezig met wat er speelt in de samenleving: van de fysieke leefomgeving tot economie en veiligheid, van het sociaal domein tot democratische vernieuwing.

lees meer ››

Zebraveren

7Zebra’s inspireert met eigen producties en materialen: van publicaties, onderzoeksmethoden en gesprekstechnieken tot trainingen en themaontmoetingen.

lees meer ››

Procesbegeleiding

Hoe vind je de goede weg om samen maatschappelijke doelen te bereiken? 7Zebra’s brengt partijen bij elkaar om het samenspel te doordenken tussen samenleving, overheid en partners.

Bedrijfsvoering in Control

In gesprek met interne klanten om te werken aan de beeldvorming over het eigen vakgebied en de mensen die er werken.

Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven, die behoefte had aan creatieve ondersteuning.

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Zoeterwouds Handvat voor participatie

In Zoeterwoude zijn initiatieven van harte welkom. Zodra de gemeente een vergunning moet verlenen – of ander formeel besluit neemt – dan vraagt de gemeente aan de initiatiefnemer of hij zijn omgeving heeft betrokken bij de voorbereiding van zijn initiatief. Je omgeving betrekken, wat betekent dat?

Opdrachtgever: Gemeente Zoeterwoude

Handvat voor participatie

Betrokken zebra’s: Anita

Water in de hoofdrol op de Landschapstriënnale

De kring vergroten van partijen die dat in een nieuw samenspel in het Brabantse bekenlandschap voor elkaar willen krijgen. Gestaag toewerken naar een evenement voorde landschapstriënnale in april 2021.

Opdrachtgever: Waterschappen Brabantse Delta, de Dommel, Aa en Maas, gemeente Meierijstad

Verhalensite

Betrokken zebra’s: Anita & Jessica

Op pad met de Ontregelbus

De regeldruk in de zorg is al jaren ontzettend hoog. De Ontregelbus helpt zorginstellingen (van huisarts tot ziekenhuis) met het oprekken van hun eigen regels.

Met de methode van de regels en de rek wordt een lokale ontregelbeweging in gang gezet.

Ontregel de zorg

Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

59_2.ontregelbus-tussenrapportage.pdf

Betrokken zebra’s: Boukje

Cultuurnota Zutphen 2021-2024: De Stad als Podium

Resultaat van een intensief proces met inwoners, cultureel ondernemers, andere partners en betrokkenen van andere beleidsdomeinen om cultuur structureel te verweven in de Zutphense samenleving.

Opdrachtgever: Gemeente Zutphen

Cultuurnota De Stad als podium (pdf)
Culturele Wandelkaart (pdf)

Betrokken zebra’s: Margot & Jessica

Praktisch materiaal voor Dommelse participatie

Een visie met heldere uitgangspunten over waarom Waterschap De Dommel het belangrijk vindt om met de omgeving samen te werken. En praktische bouwstenen voor collega’s om aan participatie te werken op een manier die flexibel is én helder en herkenbaar voor de omgeving.

Opdrachtgever: Waterschap De Dommel

Participatievisie Waterschap De Dommel (pdf)

Participatieaanpak – werkblad Samenspel (1 van de 5 werkbladen)

Betrokken zebra’s: Marleen & Marte

Factor P(articipatie)

Als ambtenaar bij een gemeente, provincie of waterschap krijg je te maken met participatie. Wil je er gestructureerd en strategisch mee aan de slag? Met ‘Factor P’ leer je het proces (beter) te ontwerpen en participatiekennis in je organisatie te borgen. Voor het materiaal combineerden we onze kennis en ervaring van participatie met die van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag én Groningen.

Opdrachtgever: Democratie in Actie , ministerie van Binnenlandse Zaken

Leidraad Factor P(articipatie) (pdf)
Werkblad Participatiegarage bouwen (pdf)

Betrokken zebra’s: Marte & Lisa

Kustontmoetingen Natuurmonumenten

Uit 105.000 mensen die zich zorgen maakten over de verrommeling van het kustlandschap lootten we 400 kustbeschermers. In drie kustontmoetingen spraken zij over wat hun aan het hart gaat en waarvoor zij zich hard willen maken. Een Kustlied vertolkte hun emoties, een Kustagenda maakte hun acties zichtbaar.

Opdrachtgever: Natuurmonumenten

Kustagenda (pdf)
verslag kustontmoeting Zeeland (pdf)
Gespreksmateriaal (pdf)

Betrokken zebra’s: Marte, Boukje, Anita & Jessica

Routekaart voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Gespreksinstrument om te doordenken en te bespreken wie en wat mensen die psychisch kwetsbaar zijn nodig hebben aan contacten en mogelijkheden om te herstellen, in evenwicht te blijven en mee te doen.

Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen, in coproductie met gemeenten Stein en Beek, geïnspireerd op eerder visietraject

Routekaart (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Wandelroutes naar arbeidsparticipatie

Visualisatie van de ontwikkelrichtingen van de Participatiewet: Purmerenders en Beemsterlingen aan het werk naar vermogen.

Opdrachtgever: Gemeente Purmerend

Wandelkaart (pdf)
Wandelkaart achterkant (pdf)
Beleidsplan Participatiewet in kort bestek (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Soepel door de strafrechtketen

Routekaart voor een rechtvaardig en veilig Nederland, om lokaal gesprekken te voeren over wat wel en niet werkt rond het snel, slim en transparant mogelijk afdoen van strafzaken.

Opdrachtgever: Ministerie van Veiligheid en Justitie

Het verhaal gaat … voort … verhaallijnen in de strafrechtketen (pdf)
Routekaart voor een rechtvaardig en veilig Nederland (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Wij maken Utrecht

Kort na de verkiezingen gingen raadsleden van de beoogde coalitie in gesprek met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Om de inhoud van het coalitieakkoord te richten.

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht 2014

Sfeerimpressie Stadsgesprek

Betrokken zebra’s: Marte & Boukje

Pop-up restaurant-driedaagse voor werkgevend Zutphen

Voorbereiding op de verdieping van partnerschap in het kader van werk en arbeidsmarkt.

Opdrachtgever: Gemeente Zutphen, met medewerking van de leerling-keukenbrigade van het Stedelijk Vakcollege

Ingrediënten voor Pop-up personeelsrestaurant (pdf)
Zutphen ontmoet Zutphen (pdf)

Betrokken zebra’s: Jessica & Anita

Samen veilig

Vanuit het perspectief van slachtoffers en daders van huiselijk geweld ontstaat een regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Eerst voor de regio Arnhem, aansluitend voor de regio Apeldoorn.

Opdrachtgever: Centrumgemeente Arnhem, in coproductie met 17 gemeenten in Arnhem-Achterhoek. Volgend op eerdere samenwerking met gemeente Zevenaar.

Routekaart Samen Veilig (pdf)

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Site by Alsjeblaft!