Sociaal domein

Kunnen mensen hun weg vinden in de samenleving en meedoen? Worden zij ondersteund in hun vragen en zorgbehoeften? 7Zebra’s werkt aan opdrachten die aansluiten op de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Op reis met Aysa

Met behulp van de klantreismethodiek verbeeldden we de reis die Aysa en haar gezin afleggen om hun leven weer op de rit te krijgen. En hoe zij die reis ervaren. Begeleiders, cliënten en partners deden mee aan de proeftuin. De inzichten dragen bij aan een betere dienstverlening en bedrijfsvoering.

Opdrachtgever: Dak- en thuislozenstichting Moveoo

Werken met de klantreis

Betrokken zebra’s: Jessica

Samen doen wat nodig is

De drie gemeenten werken samen aan een sociale nota. Ter voorbereiding gaan ze in gesprek met inwoners en ondersteuners over de vraag: hoe kunnen we met elkaar de hulp die nodig is slim regelen? Wij maakten met hen gespreksmateriaal dat we in een training in handen gaven.

Opdrachtgever: Gemeenten Ermelo, Harderwijk, Zeewolde

Praatplaat – in beelden, recht uit het hart
Praatplaat – zoals u het beleeft
Praatplaat – verslaglegging

Betrokken zebra’s: Jessica & Lisanne

Route 2023 naar een nieuwe sociale uitvoeringspraktijk

Buiten winnen is binnen beginnen: alle medewerkers in het Sociaal Domein prioriteerden acties om met plezier samen te werken. Zodat inwoners daar baat bij hebben. Het Routeplan wordt met elkaar uitgevoerd. De ‘Reisbegeleiding’ met medewerkers uit alle teams houdt iedereen bij de les. Wij ondersteunen en inspireren om patronen te doorbreken.

Opdrachtgever: Gemeente Assen

Oproep Valentijnslunch

Betrokken zebra’s: Anita, Boukje & Jessica

Wie ben ik als netwerkregisseur?

In Zoetermeer organiseerden we bijeenkomsten over vakmanschap. Wat betekent netwerkregie in de werkpraktijk van de WMO?

Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer

Netwerkregisseur vs. Beleidsadviseur

Betrokken zebra’s: Anita & Boukje

Op pad met de Ontregelbus

De regeldruk in de zorg is al jaren ontzettend hoog. De Ontregelbus helpt zorginstellingen (van huisarts tot ziekenhuis) met het oprekken van hun eigen regels. Met de methode van de regels en de rek wordt een lokale ontregelbeweging in gang gezet.

Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Regels en de Rek
Ontregel de zorg
Tussenrapportage

Betrokken zebra’s: Boukje

Frisse wind voor de wijk in Zevenaar

Een nieuwe wijkvisie in 30 dagen met acht kompaspunten! Door te dromen in de VIPbus over levendige wijken en acties in te blikken om die dromen dichterbij te brengen.

Opdrachtgever: Gemeente Zevenaar

Zevenaar magazine

Betrokken zebra’s: Boukje & Marleen

Kracht van het IPO

Cultureel veranderingstraject van binnenuit, leidend tot gedeelde waarden en uitgangspunten over de manier van omgaan met elkaar en relaties.

Opdrachtgever: Bureau Interprovinciaal Overleg

Streepjescode van IPO bureau

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Bouwkracht Assen

Veranderagenda voor het nieuwe huis voor zorg en welzijn, in vervolg op de nieuwe visie die de raad vaststelde.

Opdrachtgever: Gemeente Assen

Visie
Veranderagenda

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Route 2020

Op ontdekkingsreis naar de bibliotheek van de toekomst. Via PleisterPlaatsOntmoetingen inspireren de bibliotheken elkaar en komen ze op nieuwe ideeën. Met een grootschalige Beursvloer als mijlpaal.

Opdrachtgever: Vereniging Openbare Bibliotheken

Programma
Reisverslag
Routekaart
Weggevertje
Uitnodiging (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Feest met het team Uitvoering

Teamdag voorbereid door medewerkers die ‘uit de hoge hoed’ werden getrokken.

Opdrachtgever: Gemeente Rheden

Programmaboekje FEEST

Betrokken zebra’s: Anita & Jessica

Clusterdag Sociale Zaken

Zijn we klaar voor ‘de mens centraal’? 7Zebra’s dacht mee over programmaopzet en verzorgde een onderdeel over regels en rek in het sociaal domein.

Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen

Inspiratieboek ‘be the change you wanna see’

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Regieteam Sociaal Domein

Netwerkregisseurs vormen zich een gedeeld beeld hoe zij willen werken met collega’s en partners aan het realiseren van concrete maatschappelijke opgaven.

Opdrachtgever: Gemeente Rheden

Gespreksagenda
Rhedens regieboekje als visitekaartje
Routekaart

Betrokken zebra’s: Jessica & Anita

Een TomTom voor alle Rhedenaren

Meer dan 70 collega’s doordenken rode draden op verschillende routes die Rhedenaren kunnen volgen in het brede sociale verkeer. Het wordt een TomTom die mensen op eenvoudige, stimulerende manier helpt op weg naar hun bestemming.

Opdrachtgever: Gemeente Rheden

Impressie van sessies
Schrijfplaat

Betrokken zebra’s: Jessica

Op reis naar een opleiding, stage of baan

Evaluatie met jongeren en hun begeleiders in het kader van het pilotproject YoPro! (young professionals) waarin tellen en vertellen hand in hand gingen.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Evaluatieboekje
Spoorplaat

Betrokken zebra’s: Jessica

Routekaart voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Gespreksinstrument om te doordenken en te bespreken wie en wat mensen die psychisch kwetsbaar zijn nodig hebben aan contacten en mogelijkheden om te herstellen, in evenwicht te blijven en mee te doen.

Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen

Routekaart

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Beleidsvisie Jeugd en Wmo

Interactief traject met samenwerkingspartners en bewoners, leidend tot het ‘verhaal’ over hoe de nieuwe gemeente de ondersteuning en tranformatie van hulp en zorg organiseert.

Opdrachtgever: Gemeente Zevenaar

Sociale routekaart

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Sociale routekaart Sittard-Geleen

Visueel document dat de samenhang toont tussen beleidsplannen Wmo, Participatie en Jeugd. Met uitgangspunten voor de hele stad en conclusies over wat vastgehouden, versterkt, vernieuwd of verlaten moet worden.

Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen

Sociale routekaart Sittard-Geleen
Losse routekaart

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Beleidsvisie Vrijwillige inzet

Het resultaat van werk- en inloopsessies en gesprekken met razende reporters in de Week van de Vrijwillige inzet.

Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad

Oogstboek
Beleidsvisie ‘Zaanstad zet zich in’ schema
Beleidsvisie ‘Zaanstad zet zich in’

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Vorm geven aan de basisinfrastructuur in het sociaal domein

Maatschappelijke partners creëren met de gemeente een gedeeld toekomstbeeld over het functioneren van een infrastructuur met ontmoeting, informatie en ondersteuning als vertrekpunten.

Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort

Praatplaat wandelkaart

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Wandelroutes naar arbeidsparticipatie

Visualisatie van de ontwikkelrichtingen van de Participatiewet: Purmerenders en Beemsterlingen aan het werk naar vermogen.

Opdrachtgever: Gemeente Purmerend

Wandelkaart
Wandelkaart achterkant
Beleidsplan Participatiewet in kort bestek

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Ghanese jongeren bouwen aan hun toekomst

Met de Ghanese gemeenschap en formele partners maakten we een plan om armoede onder Ghanese jongeren te voorkomen en te bestrijden waarin zij zelf de hoofdrol vervulden.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Poster

Betrokken zebra’s: Jessica

Van subsidiebeleid naar stimuleringsbeleid

In dialoog met inwoners, stichtingen en ondernemingen is het voormalige subsidiebeleid overgegaan naar een werkwijze met meerjarenplannen.

Opdrachtgever: Gemeente Duiven

Stimuleringsbeleid Duiven

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Spoorboekje bijzondere reizigers

Lokale en regionale partners willen het verschil maken met en voor kleine groep mensen die niet vanzelfsprekend participeren, door verslaving of beperking. Samen hakken zij knopen door om simpel, slim en samenhangend te werk te gaan met en voor specifieke groepen kwetsbare mensen in regio Venlo.

Opdrachtgever: Centrumgemeente Venlo

Spoorboekje
Spoorplaat

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Ouder worden in Schiedam en Vlaardingen

Handvatten voor de kaderstellende rol van de gemeenteraden.

Opdrachtgever: Rekenkamer Schiedam-Vlaardingen

Conclusies een aanbevelingen Schiedam
Conclusies en aanbevelingen Vlaardingen
Onderzoeksflyer
Onderzoeksrapport Schiedam
Onderzoeksrapport Vlaardingen

Betrokken zebra’s: Margot & Jessica

Gebiedsagenda’s 2019-2023

Wegwijzers voor wijkwerkers en inwoners in Ede Centraal, Ede Zuid en Bennekom, de Dorpen en Veldhuizen en Kernhem.

Opdrachtgever: Gemeente Ede

Gebiedsagenda Ede Buitendorpen
Gebiedsagenda Ede Centraal
Gebiedsagenda Ede Veldhuizen
Gebiedsagenda Ede Zuid en Bennekom

Betrokken zebra’s: Boukje, Jessica & Anita

Meedoen in Zeist

Gespreksinstrument voor gemeenteraad en partners om cruciale prestaties te monitoren in het sociaal domein.

Opdrachtgever: Rekenkamer Zeist

Eindrapport monitor meedoen in Zeist

Betrokken zebra’s: Margot & Jessica

Het verhaal van GGD Regio Utrecht

Over de maatschappelijke opgaven vanuit de visie van positieve gezondheid, waar de GGDrU aan bijdraagt met en voor de 26 gemeenten in de regio Utrecht.

Opdrachtgever: GGD Regio Utrecht

Waardenparaplu

Betrokken zebra’s: Jessica

Cultuurspelers verzelfstandigen, (hoe) werkt dat?

Onderzoek naar de verzelfstandiging van drie culturele instellingen en de huidige kaders voor het samenspel tussen gemeente en instellingen.

Opdrachtgever: Rekenkamer Arnhem

Onderzoeksrapport
Bestuurlijke nota
Schrijfplaat

Betrokken zebra’s: Anita & Margot

Het culturele samenspel in Schiedam

Hoe ziet het samenspel tussen gemeente en tien culturele instellingen met budgetsubsidie eruit?

Opdrachtgever: Rekenkamer Schiedam-Vlaardingen

Onderzoeksrapport
Bestuurlijke nota
Praatplaat

Betrokken zebra’s: Jessica & Margot

Site by Alsjeblaft!