Nieuws

7Zebra’s houdt je op de hoogte.

lees meer ››

Portfolio

7Zebra’s is in diverse rollen bezig met wat er speelt in de samenleving: van de fysieke leefomgeving tot economie en veiligheid, van het sociaal domein tot democratische vernieuwing.

lees meer ››

Zebraveren

7Zebra’s inspireert met eigen producties en materialen: van publicaties, onderzoeksmethoden en gesprekstechnieken tot trainingen en themaontmoetingen.

lees meer ››

Sociaal domein

Kunnen mensen hun weg vinden in de samenleving en meedoen? Worden zij ondersteund in hun vragen en zorgbehoeften? 7Zebra’s werkt aan opdrachten die aansluiten op de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Op pad met de Ontregelbus

De regeldruk in de zorg is al jaren ontzettend hoog. De Ontregelbus helpt zorginstellingen (van huisarts tot ziekenhuis) met het oprekken van hun eigen regels.

Met de methode van de regels en de rek wordt een lokale ontregelbeweging in gang gezet.

Ontregel de zorg

Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

59_2.ontregelbus-tussenrapportage.pdf

Betrokken zebra’s: Boukje

Frisse wind voor de wijk in Zevenaar

Een nieuwe wijkvisie in 30 dagen met acht kompaspunten! Door te dromen in de VIPbus over levendige wijken en acties in te blikken om die dromen dichterbij te brengen.

Opdrachtgever: Gemeente Zevenaar

Zevenaar magazine (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Marleen

Kracht van het IPO

Cultureel veranderingstraject van binnenuit, leidend tot gedeelde waarden en uitgangspunten over de manier van omgaan met elkaar en relaties.

Opdrachtgever: Bureau Interprovinciaal Overleg

Streepjescode van IPO bureau (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Bouwkracht Assen

Veranderagenda voor het nieuwe huis voor zorg en welzijn, in vervolg op de nieuwe visie die de raad vaststelde.

Opdrachtgever: Gemeente Assen

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Route 2020

Op ontdekkingsreis naar de bibliotheek van de toekomst. Via PleisterPlaatsOntmoetingen inspireren de bibliotheken elkaar en komen ze op nieuwe ideeën. Met een grootschalige Beursvloer als mijlpaal.

Opdrachtgever: Vereniging Openbare Bibliotheken, samen met lokale bibliotheken

Programma (pdf)
Reisverslag (pdf)
Routekaart (pdf)
Weggevertje (pdf)
Uitnodiging (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Feest met het team Uitvoering

Teamdag voorbereid door medewerkers die ‘uit de hoge hoed’ werden getrokken.

Opdrachtgever: Gemeente Rheden, naar aanleiding van de ervaringen van het regieteam

Programmaboekje FEEST (pdf)

Betrokken zebra’s: Anita & Jessica

Clusterdag Sociale Zaken

Zijn we klaar voor ‘de mens centraal’? 7Zebra’s dacht mee over programmaopzet en verzorgde een onderdeel over regels en rek in het sociaal domein.

Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen

Inspiratieboek ‘be the change you wanna see’ (pdf)

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Regieteam Sociaal Domein

Netwerkregisseurs vormen zich een gedeeld beeld hoe zij willen werken met collega’s en partners aan het realiseren van concrete maatschappelijke opgaven.

Opdrachtgever: Gemeente Rheden

Gespreksagenda (pdf)
Rhedens regieboekje als visitekaartje (pdf)
Routekaart (pdf)

Betrokken zebra’s: Jessica & Anita

Een TomTom voor alle Rhedenaren

Meer dan 70 collega’s doordenken rode draden op verschillende routes die Rhedenaren kunnen volgen in het brede sociale verkeer. Het wordt een TomTom die mensen op eenvoudige, stimulerende manier helpt op weg naar hun bestemming.

Opdrachtgever: Gemeente Rheden, eerste stap naar Routeplanner

Impressie van sessies (pdf)
Schrijfplaat (pdf)

Betrokken zebra’s: Jessica

Op reis naar een opleiding, stage of baan

Evaluatie met jongeren en hun begeleiders in het kader van het pilotproject YoPro! (young professionals) waarin tellen en vertellen hand in hand gingen.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost

Evaluatieboekje (pdf)
Spoorplaat (pdf)

Betrokken zebra’s: Jessica

Routekaart voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Gespreksinstrument om te doordenken en te bespreken wie en wat mensen die psychisch kwetsbaar zijn nodig hebben aan contacten en mogelijkheden om te herstellen, in evenwicht te blijven en mee te doen.

Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen, in coproductie met gemeenten Stein en Beek, geïnspireerd op eerder visietraject

Routekaart (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Beleidsvisie Jeugd en Wmo

Interactief traject met samenwerkingspartners en bewoners, leidend tot het ‘verhaal’ over hoe de nieuwe gemeente de ondersteuning en tranformatie van hulp en zorg organiseert.

Opdrachtgever: Toekomstige gemeente Zevenaar: Zevenaar en Rijnwaarden

Sociale routekaart (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Sociale routekaart Sittard-Geleen

Visueel document dat de samenhang toont tussen beleidsplannen Wmo, Participatie en Jeugd. Met uitgangspunten voor de hele stad en conclusies over wat vastgehouden, versterkt, vernieuwd of verlaten moet worden.

Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen, samen met 170 (in)formele partners

Sociale routekaart Sittard-Geleen (pdf)
Losse routekaart (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Beleidsvisie Vrijwillige inzet

Het resultaat van werk- en inloopsessies en gesprekken met razende reporters in de Week van de Vrijwillige inzet.

Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad

Oogstboek (pdf)
Beleidsvisie ‘Zaanstad zet zich in’ schema (pdf)
Beleidsvisie ‘Zaanstad zet zich in’ (pdf)

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Vorm geven aan de basisinfrastructuur in het sociaal domein

Maatschappelijke partners creëren met de gemeente een gedeeld toekomstbeeld over het functioneren van een infrastructuur met ontmoeting, informatie en ondersteuning als vertrekpunten.

Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort

Praatplaat wandelkaart (pdf)

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Wandelroutes naar arbeidsparticipatie

Visualisatie van de ontwikkelrichtingen van de Participatiewet: Purmerenders en Beemsterlingen aan het werk naar vermogen.

Opdrachtgever: Gemeente Purmerend

Wandelkaart (pdf)
Wandelkaart achterkant (pdf)
Beleidsplan Participatiewet in kort bestek (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Ghanese jongeren bouwen aan hun toekomst

Met de Ghanese gemeenschap en formele partners maakten we een plan om armoede onder Ghanese jongeren te voorkomen en te bestrijden waarin zij zelf de hoofdrol vervulden.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost

Poster (pdf)

Betrokken zebra’s: Jessica

Van subsidiebeleid naar stimuleringsbeleid

In dialoog met inwoners, stichtingen en ondernemingen is het voormalige subsidiebeleid overgegaan naar een werkwijze met meerjarenplannen.

Opdrachtgever: Gemeente Duiven

Stimuleringsbeleid Duiven (pdf)

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Spoorboekje bijzondere reizigers

Lokale en regionale partners willen het verschil maken met en voor kleine groep mensen die niet vanzelfsprekend participeren, door verslaving of beperking. Samen hakken zij knopen door om simpel, slim en samenhangend te werk te gaan met en voor specifieke groepen kwetsbare mensen in regio Venlo.

Opdrachtgever: Centrumgemeente Venlo

Spoorboekje (pdf)
Spoorplaat (pdf)

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Ouder worden in Schiedam en Vlaardingen

Handvatten voor de kaderstellende rol van de gemeenteraden.

Opdrachtgever: Rekenkamer Schiedam-Vlaardingen

Conclusies een aanbevelingen Schiedam (pdf)
Conclusies en aanbevelingen Vlaardingen (pdf)
Onderzoeksflyer (pdf)
Onderzoeksrapport Schiedam (pdf)
Onderzoeksrapport Vlaardingen (pdf)

Betrokken zebra’s: Margot & Jessica

Gebiedsagenda’s 2019-2023

Wegwijzers voor wijkwerkers en inwoners in Ede Centraal, Ede Zuid en Bennekom, de Dorpen en Veldhuizen en Kernhem.

Opdrachtgever: Gemeente Ede, volgend op eerdere samenwerking

Gebiedsagenda Ede Buitendorpen (pdf)
Gebiedsagenda Ede Centraal (pdf)
Gebiedsagenda Ede Veldhuizen (pdf)
Gebiedsagenda Ede Zuid en Bennekom (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje, Jessica & Anita

Meedoen in Zeist

Gespreksinstrument voor gemeenteraad en partners om cruciale prestaties te monitoren in het sociaal domein.

Opdrachtgever: Rekenkamer Zeist, geïnspireerd door onze sociale wandelkaart

Eindrapport monitor meedoen in Zeist (pdf)

Betrokken zebra’s: Margot & Jessica

Het verhaal van GGD Regio Utrecht

Over de maatschappelijke opgaven vanuit de visie van positieve gezondheid, waar de GGDrU aan bijdraagt met en voor de 26 gemeenten in de regio Utrecht.

Opdrachtgever: GGD Regio Utrecht, die ‘het verhaal’ op interactieve wijze tot leven wilde brengen.

Waardenparaplu (pdf)

Betrokken zebra’s: Jessica

Cultuurspelers verzelfstandigen, (hoe) werkt dat?

Onderzoek naar de verzelfstandiging van drie culturele instellingen en de huidige kaders voor het samenspel tussen gemeente en instellingen

Opdrachtgever: Rekenkamer Arnhem

Onderzoeksrapport (pdf)
Bestuurlijke nota (pdf)
Schrijfplaat (pdf)

Betrokken zebra’s: Anita & Margot

Het culturele samenspel in Schiedam

Hoe ziet het samenspel tussen gemeente en tien culturele instellingen met budgetsubsidie eruit?

Opdrachtgever: Rekenkamer Schiedam-Vlaardingen, geïnspireerd door onze open en vernieuwende manier om samen met culturele instellingen vragen te beantwoorden.

Onderzoeksrapport (pdf)
Bestuurlijke nota (pdf)
Praatplaat (pdf)

Betrokken zebra’s: Jessica & Margot

Site by Alsjeblaft!