Nieuws

7Zebra’s houdt je op de hoogte.

lees meer ››

Portfolio

7Zebra’s is in diverse rollen bezig met wat er speelt in de samenleving: van de fysieke leefomgeving tot economie en veiligheid, van het sociaal domein tot democratische vernieuwing.

lees meer ››

Zebraveren

7Zebra’s inspireert met eigen producties en materialen: van publicaties, onderzoeksmethoden en gesprekstechnieken tot trainingen en themaontmoetingen.

lees meer ››

Sociaal domein

Dankzij de decentralisaties kunnen gemeenten inwoners sneller en beter helpen bij hun zorg- of ondersteuningsvragen. 7Zebra’s bedacht de sociale wandelkaart om te bespreken in hoeverre zij daarin op de goede weg zijn. De wandelkaart visualiseert de participatiepraktijk in het sociaal domein: kunnen mensen hun weg vinden en slagen zij erin mee te doen in de samenleving? De afgelopen jaren hebben we verschillende projecten gedaan die aansluiten op de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Ouder worden in Schiedam en Vlaardingen

Handvatten voor de kaderstellende rol van de gemeenteraden.

Opdrachtgever: Rekenkamer Schiedam-Vlaardingen 2019

Conclusies een aanbevelingen Schiedam (pdf)
Conclusies en aanbevelingen Vlaardingen (pdf)
Onderzoeksflyer (pdf)
Onderzoeksrapport Schiedam (pdf)
Onderzoeksrapport Vlaardingen (pdf)

Betrokken zebra’s: Margot & Jessica

Gebiedsagenda’s 2019-2023

Wegwijzers voor wijkwerkers en inwoners in Ede Centraal, Ede Zuid en Bennekom, de Dorpen en Veldhuizen en Kernhem.

Opdrachtgever: Gemeente Ede, volgend op eerdere samenwerking

Gebiedsagenda Ede Buitendorpen (pdf)
Gebiedsagenda Ede Centraal (pdf)
Gebiedsagenda Ede Veldhuizen (pdf)
Gebiedsagenda Ede Zuid en Bennekom (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje, Jessica & Anita

Meedoen in Zeist

Gespreksinstrument voor gemeenteraad en partners om cruciale prestaties te monitoren in het sociaal domein.

Opdrachtgever: Rekenkamer Zeist, geïnspireerd door onze sociale wandelkaart

Eindrapport monitor meedoen in Zeist (pdf)

Betrokken zebra’s: Margot & Jessica

Het verhaal van GGD Regio Utrecht

Over de maatschappelijke opgaven vanuit de visie van positieve gezondheid, waar de GGDrU aan bijdraagt met en voor de 26 gemeenten in de regio Utrecht.

Opdrachtgever: GGD Regio Utrecht, die ‘het verhaal’ op interactieve wijze tot leven wilde brengen.

Waardenparaplu (pdf)

Betrokken zebra’s: Jessica

Cultuurspelers verzelfstandigen, (hoe) werkt dat?

Onderzoek naar de verzelfstandiging van drie culturele instellingen en de huidige kaders voor het samenspel tussen gemeente en instellingen

Opdrachtgever: Rekenkamer Arnhem

Onderzoeksrapport (pdf)
Bestuurlijke nota (pdf)
Schrijfplaat (pdf)

Betrokken zebra’s: Anita & Margot

Het culturele samenspel in Schiedam

Hoe ziet het samenspel tussen gemeente en tien culturele instellingen met budgetsubsidie eruit?

Opdrachtgever: Rekenkamer Schiedam-Vlaardingen, geïnspireerd door onze open en vernieuwende manier om samen met culturele instellingen vragen te beantwoorden.

Onderzoeksrapport (pdf)
Bestuurlijke nota (pdf)
Praatplaat (pdf)

Betrokken zebra’s: Jessica & Margot

Site by Alsjeblaft!