Nieuws

7Zebra’s houdt je op de hoogte.

lees meer ››

Portfolio

7Zebra’s is in diverse rollen bezig met wat er speelt in de samenleving: van de fysieke leefomgeving tot economie en veiligheid, van het sociaal domein tot democratische vernieuwing.

lees meer ››

Zebraveren

7Zebra’s inspireert met eigen producties en materialen: van publicaties, onderzoeksmethoden en gesprekstechnieken tot trainingen en themaontmoetingen.

lees meer ››

Veiligheid

Veiligheid is een primaire voorwaarde voor welzijn en economische ontwikkeling. Werken aan krachtige wijken, dorpen, steden gaat over het leggen van verbindingen tussen veiligheid, de fysieke leefomgeving, de sociaal-economische agenda. In die brede maatschappelijke context creëert 7Zebra’s zebrapaden. De afgelopen jaren hebben we verschillende projecten gedaan die gaan over veiligheid.

Soepel door de strafrechtketen

Routekaart voor een rechtvaardig en veilig Nederland, om lokaal gesprekken te voeren over wat wel en niet werkt rond het snel, slim en transparant mogelijk afdoen van strafzaken.

Opdrachtgever: Ministerie van Veiligheid en Justitie

Het verhaal gaat … voort … verhaallijnen in de strafrechtketen (pdf)
Routekaart voor een rechtvaardig en veilig Nederland (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Communicatiestrategie Handhavingsbeleid Werk en Inkomen

Motiverende aanpak om mensen te stimuleren en toe te rusten om zich financieel te redden.

Opdrachtgever: Gemeente Rheden, volgend op een eerdere opdracht

Route naar arbeid- en werkgerelateerde participatie voor inwoners van zestien tot zevenenzestig (pdf)

Betrokken zebra’s: Marte & Jessica

Samen veilig

Vanuit het perspectief van slachtoffers en daders van huiselijk geweld ontstaat een regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Eerst voor de regio Arnhem, aansluitend voor de regio Apeldoorn.

Opdrachtgever: Centrumgemeente Arnhem, in coproductie met 17 gemeenten in Arnhem-Achterhoek. Volgend op eerdere samenwerking met gemeente Zevenaar.

Routekaart Samen Veilig (pdf)

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Site by Alsjeblaft!