Visieontwikkeling

Hoe pakken nieuwe verhoudingen tussen overheid en samenleving uit in concrete situaties: wie leidt en wie volgt? 7Zebra’s brengt spelers bij elkaar die willen gaan voor een stip aan de horizon.

Het energieke gesprek met inwoners

Hoe werkt participatie in de provinciepraktijk? De visie van de provincie Utrecht op het samenspel met inwoners. En een leidraad als praktisch houvast gemaakt voor en door medewerkers en bestuur. Over hoe het de provincie direct en indirect in gesprek gaat met de omgeving.

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Visie op participatie
Leidraad participatie

Betrokken zebra’s: Anita & Jessica

De Stad als Podium

Resultaat van een intensief proces met inwoners, cultureel ondernemers, andere partners en betrokkenen van andere beleidsdomeinen om cultuur structureel te verweven in de Zutphense samenleving.

Opdrachtgever: Gemeente Zutphen

Cultuurnota De Stad als podium
Culturele Wandelkaart
Het verhaal van de stad door de wethouder

Betrokken zebra’s: Margot & Jessica

Leidraad participatie Hoogheemraadschap

Hoe werkt participatie in de waterschapspraktijk? Deze leidraad is een praktisch houvast gemaakt voor en door medewerkers en bestuur. Over hoe het Hoogheemraadschap naar de omgeving kijkt en zich in die omgeving beweegt.

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Ambities en definities
Principes

Betrokken zebra’s: Anita & Marte

Praktisch materiaal voor Dommelse participatie

Een visie met heldere uitgangspunten over waarom Waterschap De Dommel het belangrijk vindt om met de omgeving samen te werken. En praktische bouwstenen voor collega’s om aan participatie te werken op een manier die flexibel is én helder en herkenbaar voor de omgeving.

Opdrachtgever: Waterschap De Dommel

Participatievisie Waterschap De Dommel
Participatieaanpak – werkblad Samenspel

Betrokken zebra’s: Marleen & Marte

Groninger participatiewerkboek

Het Groninger Participatiewerkboek is een handvat om initiatiefnemers of ontwikkelaars te helpen een zorgvuldig participatieproces te organiseren. Bedoeld als uitnodiging om de goede vragen te stellen, doordachte participatieprocessen te ontwerpen, goede methoden voor een zinvolle dialoog te gebruiken en vooral om samen aan de slag te gaan. WIJ Groningen, Stadadviseert en ambtenaren uit allerlei delen van de gemeente bundelen in het werkboek hun praktijkkennis.

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

Groninger participatiewerkboek

Betrokken zebra’s: Marte

Kracht van het IPO

Cultureel veranderingstraject van binnenuit, leidend tot gedeelde waarden en uitgangspunten over de manier van omgaan met elkaar en relaties.

Opdrachtgever: Bureau Interprovinciaal Overleg

Streepjescode van IPO bureau

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Participatieprincipes voor Zwolle

Participatieprincipes om de raad houvast te geven bij het sturen op participatie, onder meer voor de omgevingsvisie.

Opdrachtgever: gemeente Zwolle

Leidende principes participatie Zwolle

Betrokken zebra’s: Boukje

Bouwkracht Assen

Veranderagenda voor het nieuwe huis voor zorg en welzijn, in vervolg op de nieuwe visie die de raad vaststelde.

Opdrachtgever: Gemeente Assen

Visie
Veranderagenda

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

De provincie Utrecht op tour naar een Omgevingsvisie

Een compleet participatietraject met partners, inwoners en young professionals. Stap voor stap, met mijlpalen, onderzoek en tussenproducten.

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Enquête resultaten
Participatie Omgevingsvisie Provincie Utrecht

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Beleidsvisie Jeugd en Wmo

Interactief traject met samenwerkingspartners en bewoners, leidend tot het ‘verhaal’ over hoe de nieuwe gemeente de ondersteuning en tranformatie van hulp en zorg organiseert.

Opdrachtgever: Gemeente Zevenaar

Sociale routekaart

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Sociale routekaart Sittard-Geleen

Visueel document dat de samenhang toont tussen beleidsplannen Wmo, Participatie en Jeugd. Met uitgangspunten voor de hele stad en conclusies over wat vastgehouden, versterkt, vernieuwd of verlaten moet worden.

Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen

Sociale routekaart Sittard-Geleen
Losse routekaart

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Beleidsvisie Vrijwillige inzet

Het resultaat van werk- en inloopsessies en gesprekken met razende reporters in de Week van de Vrijwillige inzet.

Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad

Oogstboek
Beleidsvisie ‘Zaanstad zet zich in’ schema
Beleidsvisie ‘Zaanstad zet zich in’

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Vorm geven aan de basisinfrastructuur in het sociaal domein

Maatschappelijke partners creëren met de gemeente een gedeeld toekomstbeeld over het functioneren van een infrastructuur met ontmoeting, informatie en ondersteuning als vertrekpunten.

Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort

Praatplaat wandelkaart

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Naar een integraal beleidsplan voor Openbare Ruimte en Gebouwen

Inwoners, ondernemers en partners drukken hun stempel op de toekomst van de openbare ruimte. We begeleidden het proces en schreven mee aan het actiegerichte beleidsstuk.

Opdrachtgever: Gemeente Gooise Meren

Infographic Beleidsplan Gooise Meren

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Gebiedsagenda’s 2019-2023

Wegwijzers voor wijkwerkers en inwoners in Ede Centraal, Ede Zuid en Bennekom, de Dorpen en Veldhuizen en Kernhem.

Opdrachtgever: Gemeente Ede

Gebiedsagenda Ede Buitendorpen
Gebiedsagenda Ede Centraal
Gebiedsagenda Ede Veldhuizen
Gebiedsagenda Ede Zuid en Bennekom

Betrokken zebra’s: Boukje, Jessica & Anita

Zeist door de tijd Omgevingsvisie

Als bouwsteen voor Omgevingsvisie brachten we bepalende beleidskeuzes in beeld.

Opdrachtgever: Gemeente Zeist

Routekaart Zeist Omgevingsvisie

Betrokken zebra’s: Marte

Op safari door het Dommeldal

Voor een goed gesprek met omwonenden van het Dommeldal gingen medewerkers en vrijwilligers van Natuurmonumenten op safari. Voorzien van reisgids en gespreksposter. De uitkomsten vertaalden we naar in een infographic.

Opdrachtgever: Natuurmonumenten

Reisgids
Infographic
Gespreksposter

Betrokken zebra’s: Anita & Marte

Ruimte voor ondernemerschap

Economische visie Gooise Meren 2040 met vijf lokale speerpunten.

Opdrachtgever: Gemeente Gooise Meren

Economische visie
Praatplaat

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Site by Alsjeblaft!