Nieuws

7Zebra’s houdt je op de hoogte.

lees meer ››

Portfolio

7Zebra’s is in diverse rollen bezig met wat er speelt in de samenleving: van de fysieke leefomgeving tot economie en veiligheid, van het sociaal domein tot democratische vernieuwing.

lees meer ››

Zebraveren

7Zebra’s inspireert met eigen producties en materialen: van publicaties, onderzoeksmethoden en gesprekstechnieken tot trainingen en themaontmoetingen.

lees meer ››

Visieontwikkeling

De nieuwe verhoudingen tussen overheid en samenleving zijn een feit. Hoe dat uitpakt in concrete situaties is een puzzel: wie leidt en wie volgt? 7Zebra’s beoefent de kunst om spelers bij elkaar te brengen die willen gaan voor een stip aan de horizon. Want bij elke maatschappelijke opgave komen bewoners, ondernemers, (maatschappelijke) partners, ambtenaren, bestuurders en raadsleden elkaar tegen. Soms als initiatiefnemer, soms als betrokkene. Elke opgave is anders. Dus ook de spelregels en ieders betrokkenheid, rol, taken en verantwoordelijkheden.

Groninger participatiewerkboek

Het Groninger Participatiewerkboek is een handvat om initiatiefnemers of ontwikkelaars te helpen een zorgvuldig participatieproces te organiseren. Bedoeld als uitnodiging om de goede vragen te stellen, doordachte participatieprocessen te ontwerpen, goede methoden voor een zinvolle dialoog te gebruiken en vooral om samen aan de slag te gaan. WIJ Groningen, Stadadviseert en ambtenaren uit allerlei delen van de gemeente bundelen in het werkboek hun praktijkkennis.

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

Groninger participatiewerkboek lage resolutie (pdf)

Betrokken zebra’s: Marte

Kracht van het IPO

Cultureel veranderingstraject van binnenuit, leidend tot gedeelde waarden en uitgangspunten over de manier van omgaan met elkaar en relaties.

Opdrachtgever: Bureau Interprovinciaal Overleg

Streepjescode van IPO bureau (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

participatieprincipes voor Zwolle

Participatieprincipes om de raad houvast te geven… Om vooraf te sturen op en achteraf participatieprocessen te toetsen, onder meer voor de omgevingsvisie.

Opdrachtgever: gemeente Zwolle

Leidende principes participatie Zwolle (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje

Bouwkracht Assen

Veranderagenda voor het nieuwe huis voor zorg en welzijn, in vervolg op de nieuwe visie die de raad vaststelde.

Opdrachtgever: Gemeente Assen

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

De provincie Utrecht op tour naar een Omgevingsvisie

Participatietraject met partners, inwoners en young professionals, met mijlpalen, onderzoek en tussenproducten.

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Enquête resultaten (pdf)
Participatie Omgevingsvisie Provincie Utrecht

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Beleidsvisie Jeugd en Wmo

Interactief traject met samenwerkingspartners en bewoners, leidend tot het ‘verhaal’ over hoe de nieuwe gemeente de ondersteuning en tranformatie van hulp en zorg organiseert.

Opdrachtgever: Toekomstige gemeente Zevenaar: Zevenaar en Rijnwaarden

Sociale routekaart (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Sociale routekaart Sittard-Geleen

Visueel document dat de samenhang toont tussen beleidsplannen Wmo, Participatie en Jeugd. Met uitgangspunten voor de hele stad en conclusies over wat vastgehouden, versterkt, vernieuwd of verlaten moet worden.

Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen, samen met 170 (in)formele partners

Sociale routekaart Sittard-Geleen (pdf)
Losse routekaart (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Beleidsvisie Vrijwillige inzet

Het resultaat van werk- en inloopsessies en gesprekken met razende reporters in de Week van de Vrijwillige inzet.

Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad

Oogstboek (pdf)
Beleidsvisie ‘Zaanstad zet zich in’ schema (pdf)
Beleidsvisie ‘Zaanstad zet zich in’ (pdf)

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Vorm geven aan de basisinfrastructuur in het sociaal domein

Maatschappelijke partners creëren met de gemeente een gedeeld toekomstbeeld over het functioneren van een infrastructuur met ontmoeting, informatie en ondersteuning als vertrekpunten.

Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort

Praatplaat wandelkaart (pdf)

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Naar een integraal beleidsplan voor Openbare Ruimte en Gebouwen

Inwoners, ondernemers en partners drukken hun stempel op de toekomst van de openbare ruimte. We begeleidden het proces en schreven mee aan het actiegerichte beleidsstuk.

Opdrachtgever: Gemeente Gooise Meren

Infographic Beleidsplan Gooise Meren (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Gebiedsagenda’s 2019-2023

Wegwijzers voor wijkwerkers en inwoners in Ede Centraal, Ede Zuid en Bennekom, de Dorpen en Veldhuizen en Kernhem.

Opdrachtgever: Gemeente Ede, volgend op eerdere samenwerking

Gebiedsagenda Ede Buitendorpen (pdf)
Gebiedsagenda Ede Centraal (pdf)
Gebiedsagenda Ede Veldhuizen (pdf)
Gebiedsagenda Ede Zuid en Bennekom (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje, Jessica & Anita

Zeist door de tijd Omgevingsvisie

Als bouwsteen voor Omgevingsvisie brachten we bepalende beleidskeuzes in beeld.

Opdrachtgever: Gemeente Zeist, in samenwerking met paar regiopartners (provincie Utrecht, Veiligheidsregio, Omgevingsdienst)

Routekaart Zeist Omgevingsvisie [link]
Zeist door de Tijd, tijdlijn voor Omgevingsvisie (pdf)

Betrokken zebra’s: Marte

Op safari door het Dommeldal

Voor een goed gesprek met omwonenden van het Dommeldal gingen medewerkers en vrijwilligers van Natuurmonumenten op safari. Voorzien van reisgids en gespreksposter. De uitkomsten vertaalden we naar in een infographic.

Opdrachtgever: Natuurmonumenten, in nauwe samenwerking met de districtscommissie van Natuurmonumenten, waterschap en gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Waalre en Valkenswaard.

Reisgids (pdf)
Infographic (pdf)
Gespreksposter (pdf)

Betrokken zebra’s: Anita & Marte

Ruimte voor ondernemerschap

Economische visie Gooise Meren 2040 met vijf lokale speerpunten.

Opdrachtgever: Gemeente Gooise Meren, om het lopende samenwerkingsproces in goede banen te leiden.

Economische visie (pdf)
Praatplaat (pdf)

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Site by Alsjeblaft!