Nieuws

7Zebra’s houdt je op de hoogte.

lees meer ››

Portfolio

7Zebra’s is in diverse rollen bezig met wat er speelt in de samenleving: van de fysieke leefomgeving tot economie en veiligheid, van het sociaal domein tot democratische vernieuwing.

lees meer ››

Zebraveren

7Zebra’s inspireert met eigen producties en materialen: van publicaties, onderzoeksmethoden en gesprekstechnieken tot trainingen en themaontmoetingen.

lees meer ››

Visieontwikkeling

Hoe pakken nieuwe verhoudingen tussen overheid en samenleving uit in concrete situaties: wie leidt en wie volgt? 7Zebra’s brengt spelers bij elkaar die willen gaan voor een stip aan de horizon.

Leidraad participatie Hoogheemraadschap

Hoe werkt participatie in de waterschapspraktijk? Deze leidraad is een praktisch houvast gemaakt voor en door medewerkers en bestuur. Over hoe het Hoogheemraadschap naar de omgeving kijkt en zich in die omgeving beweegt.

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Ambities en definities
Principes

Betrokken zebra’s: Anita & Marte

Cultuurnota Zutphen 2021-2024: De Stad als Podium

Resultaat van een intensief proces met inwoners, cultureel ondernemers, andere partners en betrokkenen van andere beleidsdomeinen om cultuur structureel te verweven in de Zutphense samenleving.

Opdrachtgever: Gemeente Zutphen

Cultuurnota De Stad als podium (pdf)
Culturele Wandelkaart (pdf)

Betrokken zebra’s: Margot & Jessica

Praktisch materiaal voor Dommelse participatie

Een visie met heldere uitgangspunten over waarom Waterschap De Dommel het belangrijk vindt om met de omgeving samen te werken. En praktische bouwstenen voor collega’s om aan participatie te werken op een manier die flexibel is én helder en herkenbaar voor de omgeving.

Opdrachtgever: Waterschap De Dommel

Participatievisie Waterschap De Dommel (pdf)

Participatieaanpak – werkblad Samenspel (1 van de 5 werkbladen)

Betrokken zebra’s: Marleen & Marte

Groninger participatiewerkboek

Het Groninger Participatiewerkboek is een handvat om initiatiefnemers of ontwikkelaars te helpen een zorgvuldig participatieproces te organiseren. Bedoeld als uitnodiging om de goede vragen te stellen, doordachte participatieprocessen te ontwerpen, goede methoden voor een zinvolle dialoog te gebruiken en vooral om samen aan de slag te gaan. WIJ Groningen, Stadadviseert en ambtenaren uit allerlei delen van de gemeente bundelen in het werkboek hun praktijkkennis.

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

Groninger participatiewerkboek lage resolutie (pdf)

Betrokken zebra’s: Marte

Kracht van het IPO

Cultureel veranderingstraject van binnenuit, leidend tot gedeelde waarden en uitgangspunten over de manier van omgaan met elkaar en relaties.

Opdrachtgever: Bureau Interprovinciaal Overleg

Streepjescode van IPO bureau (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Participatieprincipes voor Zwolle

Participatieprincipes om de raad houvast te geven bij het sturen op participatie, onder meer voor de omgevingsvisie.

Opdrachtgever: gemeente Zwolle

Leidende principes participatie Zwolle (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje

Bouwkracht Assen

Veranderagenda voor het nieuwe huis voor zorg en welzijn, in vervolg op de nieuwe visie die de raad vaststelde.

Opdrachtgever: Gemeente Assen

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

De provincie Utrecht op tour naar een Omgevingsvisie

Een compleet participatietraject met partners, inwoners en young professionals. Stap voor stap, met mijlpalen, onderzoek en tussenproducten.

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Enquête resultaten (pdf)
Participatie Omgevingsvisie Provincie Utrecht

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Beleidsvisie Jeugd en Wmo

Interactief traject met samenwerkingspartners en bewoners, leidend tot het ‘verhaal’ over hoe de nieuwe gemeente de ondersteuning en tranformatie van hulp en zorg organiseert.

Opdrachtgever: Toekomstige gemeente Zevenaar: Zevenaar en Rijnwaarden

Sociale routekaart (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Sociale routekaart Sittard-Geleen

Visueel document dat de samenhang toont tussen beleidsplannen Wmo, Participatie en Jeugd. Met uitgangspunten voor de hele stad en conclusies over wat vastgehouden, versterkt, vernieuwd of verlaten moet worden.

Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen, samen met 170 (in)formele partners

Sociale routekaart Sittard-Geleen (pdf)
Losse routekaart (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Beleidsvisie Vrijwillige inzet

Het resultaat van werk- en inloopsessies en gesprekken met razende reporters in de Week van de Vrijwillige inzet.

Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad

Oogstboek (pdf)
Beleidsvisie ‘Zaanstad zet zich in’ schema (pdf)
Beleidsvisie ‘Zaanstad zet zich in’ (pdf)

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Vorm geven aan de basisinfrastructuur in het sociaal domein

Maatschappelijke partners creëren met de gemeente een gedeeld toekomstbeeld over het functioneren van een infrastructuur met ontmoeting, informatie en ondersteuning als vertrekpunten.

Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort

Praatplaat wandelkaart (pdf)

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Naar een integraal beleidsplan voor Openbare Ruimte en Gebouwen

Inwoners, ondernemers en partners drukken hun stempel op de toekomst van de openbare ruimte. We begeleidden het proces en schreven mee aan het actiegerichte beleidsstuk.

Opdrachtgever: Gemeente Gooise Meren

Infographic Beleidsplan Gooise Meren (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje & Jessica

Gebiedsagenda’s 2019-2023

Wegwijzers voor wijkwerkers en inwoners in Ede Centraal, Ede Zuid en Bennekom, de Dorpen en Veldhuizen en Kernhem.

Opdrachtgever: Gemeente Ede, volgend op eerdere samenwerking

Gebiedsagenda Ede Buitendorpen (pdf)
Gebiedsagenda Ede Centraal (pdf)
Gebiedsagenda Ede Veldhuizen (pdf)
Gebiedsagenda Ede Zuid en Bennekom (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje, Jessica & Anita

Zeist door de tijd Omgevingsvisie

Als bouwsteen voor Omgevingsvisie brachten we bepalende beleidskeuzes in beeld.

Opdrachtgever: Gemeente Zeist, in samenwerking met paar regiopartners (provincie Utrecht, Veiligheidsregio, Omgevingsdienst)

Routekaart Zeist Omgevingsvisie [link]
Zeist door de Tijd, tijdlijn voor Omgevingsvisie (pdf)

Betrokken zebra’s: Marte

Op safari door het Dommeldal

Voor een goed gesprek met omwonenden van het Dommeldal gingen medewerkers en vrijwilligers van Natuurmonumenten op safari. Voorzien van reisgids en gespreksposter. De uitkomsten vertaalden we naar in een infographic.

Opdrachtgever: Natuurmonumenten, in nauwe samenwerking met de districtscommissie van Natuurmonumenten, waterschap en gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Waalre en Valkenswaard.

Reisgids (pdf)
Infographic (pdf)
Gespreksposter (pdf)

Betrokken zebra’s: Anita & Marte

Ruimte voor ondernemerschap

Economische visie Gooise Meren 2040 met vijf lokale speerpunten.

Opdrachtgever: Gemeente Gooise Meren, om het lopende samenwerkingsproces in goede banen te leiden.

Economische visie (pdf)
Praatplaat (pdf)

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Site by Alsjeblaft!