Nieuws

7Zebra’s houdt je op de hoogte.

lees meer ››

Portfolio

7Zebra’s is in diverse rollen bezig met wat er speelt in de samenleving: van de fysieke leefomgeving tot economie en veiligheid, van het sociaal domein tot democratische vernieuwing.

lees meer ››

Zebraveren

7Zebra’s inspireert met eigen producties en materialen: van publicaties, onderzoeksmethoden en gesprekstechnieken tot trainingen en themaontmoetingen.

lees meer ››

Visieontwikkeling

De nieuwe verhoudingen tussen overheid en samenleving zijn een feit. Hoe dat uitpakt in concrete situaties is een puzzel: wie leidt en wie volgt? 7Zebra’s beoefent de kunst om spelers bij elkaar te brengen die willen gaan voor een stip aan de horizon. Want bij elke maatschappelijke opgave komen bewoners, ondernemers, (maatschappelijke) partners, ambtenaren, bestuurders en raadsleden elkaar tegen. Soms als initiatiefnemer, soms als betrokkene. Elke opgave is anders. Dus ook de spelregels en ieders betrokkenheid, rol, taken en verantwoordelijkheden.

Groninger participatiewerkboek

Het Groninger Participatiewerkboek is een handvat om initiatiefnemers of ontwikkelaars te helpen een zorgvuldig participatieproces te organiseren. Bedoeld als uitnodiging om de goede vragen te stellen, doordachte participatieprocessen te ontwerpen, goede methoden voor een zinvolle dialoog te gebruiken en vooral om samen aan de slag te gaan. WIJ Groningen, Stadadviseert en ambtenaren uit allerlei delen van de gemeente bundelen in het werkboek hun praktijkkennis.

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

Groninger participatiewerkboek lage resolutie (pdf)

Betrokken zebra’s: Marte

Gebiedsagenda’s 2019-2023

Wegwijzers voor wijkwerkers en inwoners in Ede Centraal, Ede Zuid en Bennekom, de Dorpen en Veldhuizen en Kernhem.

Opdrachtgever: Gemeente Ede, volgend op eerdere samenwerking

Gebiedsagenda Ede Buitendorpen (pdf)
Gebiedsagenda Ede Centraal (pdf)
Gebiedsagenda Ede Veldhuizen (pdf)
Gebiedsagenda Ede Zuid en Bennekom (pdf)

Betrokken zebra’s: Boukje, Jessica & Anita

Zeist door de tijd

Als bouwsteen voor Omgevingsvisie brachten we bepalende beleidskeuzes in beeld.

Opdrachtgever: Gemeente Zeist, in samenwerking met paar regiopartners (provincie Utrecht, Veiligheidsregio, Omgevingsdienst)

Routekaart Zeist Omgevingsvisie [link]
Zeist door de Tijd, tijdlijn voor Omgevingsvisie (pdf)

Betrokken zebra’s: Marte

Op safari door het Dommeldal

Voor een goed gesprek met omwonenden van het Dommeldal gingen medewerkers en vrijwilligers van Natuurmonumenten op safari. Voorzien van reisgids en gespreksposter. De uitkomsten vertaalden we naar in een infographic.

Opdrachtgever: Natuurmonumenten, in nauwe samenwerking met de districtscommissie van Natuurmonumenten, waterschap en gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Waalre en Valkenswaard.

Reisgids (pdf)
Infographic (pdf)
Gespreksposter (pdf)

Betrokken zebra’s: Anita & Marte

Ruimte voor ondernemerschap

Economische visie Gooise Meren 2040 met vijf lokale speerpunten.

Opdrachtgever: Gemeente Gooise Meren, om het lopende samenwerkingsproces in goede banen te leiden.

Economische visie (pdf)
Praatplaat (pdf)

Betrokken zebra’s: Jessica & Boukje

Site by Alsjeblaft!