Uitdagingen

7Zebra’s creëert ruimte voor overheid, ondernemers, partners en inwoners om samen maatschappelijke uitdagingen op te pakken.

lees meer ››

Impact

7Zebra’s laat resultaat achter. Daarom is de impact van de zebrahoef ons handelsmerk. Deze footprint staat symbool voor de verandering die de zebra’s in gang zetten.

lees meer ››

Nieuws

7Zebra’s houdt je op de hoogte.

lees meer ››

Streepjescode

7Zebra’s onderscheidt zich door de streepjescode, een unieke aanpak die als een merkteken verweven is in alle opdrachten.

lees meer ››

Portfolio

7Zebra’s is in diverse rollen bezig met wat er speelt in de samenleving: van de fysieke leefomgeving tot economie en veiligheid, van het sociaal domein tot democratische vernieuwing.

lees meer ››

Zebraveren

7Zebra’s inspireert met eigen producties en materialen: van publicaties, onderzoeksmethoden en gesprekstechnieken tot trainingen en themaontmoetingen.

lees meer ››

7Zebra's

7Zebra’s is een kudde bijzondere individuen, met elk een uniek strepenpatroon. Door samen op te trekken bieden de zebra’s een breed scala aan talenten en mogelijkheden.

lees meer ››

Contact

7Zebra’s haalt haar energie uit de samenwerking met betrokken opdrachtgevers, zowel in kleine opdrachten als in intensieve trajecten van lange adem.

lees meer ››

Actieve betrokkenheid van begin tot eind

Als opdrachtgever word je scherp gehouden.

Hoe is het om ouder te worden in Schiedam en Vlaardingen? Wat streven beide gemeenten na als het gaat om het welbevinden van hun oudere inwoners? Wat doen de gemeenten zelf en met andere partijen om te bevorderen dat oudere inwoners kunnen blijven meedoen in hun gemeenschap? Hoe pakt dit in de praktijk uit; wat gaat goed en wat zou er volgens ouderen en betrokkenen anders, of beter kunnen?

De rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen wilde deze vragen beantwoord krijgen. Met als doel om de gemeenteraden inzicht te bieden in hoe het is om ouder te worden in Schiedam en Vlaardingen en hen handvatten te geven voor hun kaderstellende rol bij het vaststellen van de nota’s Wmo/sociaal domein. Als 7Zebra’s kregen we het verzoek dit onderzoek met en voor de rekenkamercommissie uit te voeren. Een belangrijk deel van het onderzoek waren de gesprekken met ouderen en hun helpers over aspecten die er voor hen toe doen om zo lang mogelijk maatschappelijk te participeren en zelfredzaam te zijn.

“Als Rekenkamercommissie kozen we eind 2018 voor een onderzoek naar de leefsituatie van ouderen in Schiedam en Vlaardingen. Het doel van het onderzoek was om de gemeenteraden te adviseren over aandachtspunten in hun beleid, gegeven de algemene doelstellingen van de Wmo om de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van alle – dus ook oudere – inwoners te stimuleren. Anders dan andere onderzoeken dus geen beleidsonderzoek, maar vanuit de leefsituatie van inwoners tot aanbevelingen en aandachtspunten voor toekomstig beleid komen.”

“Wie zou zo’n onderzoek voor ons kunnen doen? Het leed geen twijfel dat we, gezien onze eerdere ervaringen met hen, 7Zebra’s uit zouden nodigen om offerte uit te brengen. Natuurlijk: de visie die uit hun offerte sprak was onconventioneel en licht tegendraads, maar ook helemaal passend bij de andere benadering die ons voorstond. Het besluit over de gunning van de opdracht vergde daarom geen grote discussie.”

“In de uitvoering werden we toch weer verrast door de grote betrokkenheid van de zebra’s, en door hun aanstekelijk enthousiasme en grote creativiteit: bij de inrichting van het onderzoek, bij het onderhouden van contacten met vele uiteenlopende partijen (van gemeenteraad tot zorginstelling tot individuele ouderen) en bij het nadenken over de vormgeving van de eindproducten.”

“Als opdrachtgever werden we voortdurend scherp gehouden. Werken met 7Zebra’s vraagt actieve betrokkenheid van begin tot eind. Dit leidt uiteindelijk tot een gedragen eindproduct. Een eindproduct waar we als Rekenkamer met trots naar kijken.”

Rob Gilsing, lid Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen

Site by Alsjeblaft!