Uitdagingen

7Zebra’s creëert ruimte voor overheid, ondernemers, partners en inwoners om samen maatschappelijke uitdagingen op te pakken.

lees meer ››

Impact

7Zebra’s laat resultaat achter. Daarom is de impact van de zebrahoef ons handelsmerk. Deze footprint staat symbool voor de verandering die de zebra’s in gang zetten.

lees meer ››

Nieuws

7Zebra’s houdt je op de hoogte.

lees meer ››

Streepjescode

7Zebra’s onderscheidt zich door de streepjescode, een unieke aanpak die als een merkteken verweven is in alle opdrachten.

lees meer ››

Portfolio

7Zebra’s is in diverse rollen bezig met wat er speelt in de samenleving: van de fysieke leefomgeving tot economie en veiligheid, van het sociaal domein tot democratische vernieuwing.

lees meer ››

Zebraveren

7Zebra’s inspireert met eigen producties en materialen: van publicaties, onderzoeksmethoden en gesprekstechnieken tot trainingen en themaontmoetingen.

lees meer ››

7Zebra's

7Zebra’s is een kudde bijzondere individuen, met elk een uniek strepenpatroon. Door samen op te trekken bieden de zebra’s een breed scala aan talenten en mogelijkheden.

lees meer ››

Contact

7Zebra’s haalt haar energie uit de samenwerking met betrokken opdrachtgevers, zowel in kleine opdrachten als in intensieve trajecten van lange adem.

lees meer ››

Resultaat telt: meer dan goede bedoelingen

Het draait om wat de samenleving ervan merkt.

“Goed uit je doppen kijken is niet voldoende als je niets ziet met je hart.”
Toon Hermans – ereburger van Sittard

In een energiek proces met de gemeente Sittard-Geleen en meer dan 60 samenwerkingspartners kwam een routekaart tot stand. Het is een hulpmiddel om het samenspel vanuit Wmo, Jeugdwet en Participatiewet slim te organiseren. Het geeft inzicht in de opgaven van iedereen die actief is in het brede sociale domein. Het draait om inwoners en hun omgeving. De insteek is dat zij hun participatieroutes kunnen bewandelen zonder daarbij obstakels tegen te komen. Bijvoorbeeld in de vorm van regels die elkaar tegenspreken, rechten en plichten die verschillend worden geïnterpreteerd, of een onduidelijke taak- en rolverdeling tussen formele en informele ondersteuners. Toon Hermans is een inspiratiebron: “Wat je vandaag moet doen, moet je doen zoals je morgen denkt dat je het had moeten doen.”

“Van ‘t begin af goed gevoel. Enthousiaste positieve en energieke vrouwen die in alles een uitdaging zien, meteen doorvragen om na een goede inhoudelijke discussie en het leggen van verbanden met andere opdrachten of ontwikkelingen in het land ook tot concrete afspraken te komen. Leuk is dan ook weer hoe dat gestalte krijgt in een offerte die begint met een beschrijving van het eindresultaat en daarna pas de uitwerking hoe daar te komen. Vervolgens doortastend zijn in de aanpak en voorstellen, de verantwoordelijk laten liggen waar die het beste op zijn plek is, niet beroerd zijn om hand en spandiensten te verrichten, altijd weer meedenken en flexibel in uitvoering van de opdracht. En mooi, en wat mij betreft ook een echt extraatje/toevoeging, is de wijze waarop zij met woorden en beelden werken. Heel inspirerend en bijzonder!”

Daphne Kagelmaker
Beleidsmedewerker Welzijn en Zorg Gemeente Sittard-Geleen

Dit artikel is een bijdrage van Marte Kappert

Site by Alsjeblaft!