DemoCreatie eigentijdse vormen van samenspel

De samenwerking tussen overheid, markt en bewoners is in beweging. Gemeenten zijn in gesprek met burgers en ondernemers over de verdeling van taken. De ruimte voor initiatiefrijke inwoners om zelf verantwoordelijkheid te nemen wordt steeds groter. Marktpartijen en maatschappelijke instellingen willen meer maatwerk bieden. 7Zebra’s maakt werk van eigentijdse manieren van keuzes maken.

Masterclass David van Reybrouck
100 Utrechters en belangstellenden werden een paar jaar geleden geloot om deel te nemen aan de masterclass van David van Reybrouck. Hij kwam naar Utrecht om college en stad te steunen in de ambities op vlak van democratische vernieuwing. Dit is zijn verhaal…

Waarden en randvoorwaarden wegen om elkaars belangen beter te begrijpen
Het DemoCreatiespel helpt bewoners, ondernemers, raadsleden en ambtenaren om in concrete situaties te oefenen met belangenafweging en collectieve besluitvorming. In verschillende rondels ga je in gesprek over de waarden die aan de basis liggen van een initiatief en de randvoorwaarden die ervoor zorgen dat een initiatief te realiseren is. Hoe kun je die perspectieven combineren tot een levensvatbaar voorstel? Spelenderwijs krijg je inzicht in elkaars rollen en functies en lukt het om tot meer gedragen besluiten te komen.

Speel het DemoCreatiespel:
  • Als training democratische vernieuwing voor nieuwe raadsleden
  • Als oefening voor ambtenaren in democratisch samenspel mogelijk te maken
  • Als werkatelier voor initiatiefnemers om hun ideeën en voorstellen aan te scherpen
  • Als spraakmakende workshop van een dagdeel met alle betrokkenen, met vooraf een gedegen intake en achteraf een verslag en advies.

Marte vertelt je graag meer over DemoCreatie.

Site by Alsjeblaft!