Evaluatieinstrumenten

7Zebra’s zoekt alternatieve manieren om uiteenlopende opgaven te monitoren. Vaak geïnspireerd door gebeurtenissen in ons eigen leven. We gaan op zoek naar de cruciale knoppen en schakels om daadwerkelijk iets voor elkaar te krijgen.

De Cirkel van Welbevinden

De cirkel van welbevinden helpt vrijwilligers en professionals in het sociaal domein om de mensen die zij helpen, ondersteunen en stimuleren te blijven benaderen als een persoonlijkheid. Met een eigen stijl van leven, hoe ‘hulpeloos’ zij ook zijn. Door diensten op de verschillende leefgebieden te waarderen met smileys wordt meteen duidelijk waar de schoen wringt en wat tot tevredenheid stemt. Het zet de toon om te praten over verbeteringen en concreet actie te ondernemen. Zowel in gesprekken met de klant en diens naasten als met collega’s.

Dromenvang-methode

7Zebra’s ontwikkelde de Dromenvang-methode met Feniks, Stedelijk Centrum voor Emancipatie in Tilburg. Als aansprekend en realistisch alternatief om vast te stellen welk effect deelname aan activiteiten heeft op de ontwikkeling en participatie van vrouwen. Deelnemers kijken naar alle levensdomeinen en geven betekenis aan hun eigen proces: hoe kom ik in mijn eigen kracht en wie helpen mij daarbij? Wat is goed en wat kan beter? De methode is in eerste instantie ontwikkeld voor laaggeschoolde vrouwen met diverse achtergronden. Mede dankzij een subsidie van het ministerie van SZW. Uit de vele enthousiaste reacties blijkt dat de methode ook zeer goed toepasbaar is voor andere doelgroepen.

Site by Alsjeblaft!