Gespreksmateriaal

7Zebra’s ontwikkelt materiaal om bespreekbaar te maken wat vaak onder de oppervlakte blijft. Het biedt waardevolle gespreksstof voor onszelf en voor opdrachtgevers, vooral bij de start van een traject.

In gesprek over rollen

Het veranderende samenspel is een leerschool om uit te vinden hoe het werkt in verschillende rollen. 7Zebra’s gebruikt daar allerlei werkmateriaal bij. Basismateriaal dat we toespitsen op de vragen die spelen. We gaan er graag met je over in gesprek. Een preview van de rollenmap vind je hier.

Kwaliteit kun je leren

Kwaliteit kun je leren

Kwaliteit is gewoon waar iedereen blij van wordt – zichtbaar en voelbaar. 7Zebra’s benoemde de aspecten waar het bij kwaliteit om gaat: Kwaliteit kun je leren (pdf). Met de streepjescode als toetssteen: doen we de goede dingen goed, komen we verder, kijkend door de ogen van de samenleving? Kwaliteit is gewoon waar iedereen blij van wordt – zichtbaar en voelbaar. 7Zebra’s benoemde de aspecten waar het bij kwaliteit om gaat. Met de streepjescode als toetssteen: doen we de goede dingen goed, komen we verder, kijkend door de ogen van de samenleving?

De magie van samenwerken …

Ons samenspel is steeds onderwerp van gesprek om te zorgen dat we doen wat we graag willen doen en ons verder brengt: Magie van het samenwerken (pdf). Als persoon en als kudde.

Kaarten met 7Zebra’s

Inspiratieset voor een goed gesprek over wat speelt, raakt en nodig is.

Sociale wandelkaart

Gespreksinstrument dat de beweging in het Sociaal Domein visualiseert, vanuit het perspectief van inwoners(groepen). Hoe lopen zij hun routes door de samenleving? Hoe benutten zij hun netwerk, nemen zij initiatief, weten zij voorzieningen te vinden en maken zij er gebruik van? En: hoe waarderen zij de dienstverlening? Bekijk hier de sociale wandelkaart als tafelkleed (pdf)

Site by Alsjeblaft!