Streepjescode

7Zebra’s heeft een werkwijze die heel flexibel is, maar ook steeds een aantal karakteristieke elementen bevat. Een unieke streepjescode waar zij stellig in gelooft! Iedere zebra heeft een eigen persoonlijkheid. Het is de code die hen als kudde verbindt. In alle opdrachten verweven zij de streepjes tot een passend patroon. Met dit merkteken onderscheidt 7Zebra’s zich van vakgenoten.

Begin met het einde voor ogen

Morgen betekent bij 7Zebra’s vandaag. Hoe ziet de situatie eruit als de opdracht klaar is en wensen werkelijkheid zijn geworden? Weten naar welke verandering je toe werkt geeft richting, focus en enthousiasme.

In iedere opdracht beschrijven de zebra’s daarom het eindresultaat en de weg ernaartoe. Of het nu een beleids- of omgevingsvisie is, een wijkactieplan, maatschappelijke agenda, onderzoekrapport, living lab of conferentie, 7Zebra’s geeft een doorkijk hoe het gaat worden in de vorm van dummy’s en scripts van het eindresultaat. Als aan de voorkant alles goed doordacht is, ontstaat er ruimte om te improviseren. Het gaat om de balans tussen het weten en het nog niet weten. Daar is vastberadenheid voor nodig. En wendbaarheid om verrassende paden te durven bewandelen om het doel te bereiken.

Zet de samenleving echt centraal

Bij 7Zebra’s draait het om wat de samenleving ervan merkt. Zebra’s benadert vraagstukken consequent vanuit de wereld van de mensen waar het om gaat en de maatschappelijke routes die zij lopen. Wie speelt hier de hoofdrol?

Met speciale aandacht voor kwetsbare groepen als gezinnen in armoede, zwerfjongeren, mensen met een beperking, zorgbehoevende ouderen, mantelzorgers, statushouders, enzovoort. 7Zebra’s betrekt de werkvloer bij vraagstukken: professionals en vrijwilligers die achter voordeuren komen en thuis zijn in de wijk. Zebra’s zijn erop gespitst om de stem te horen van hoofdrolspelers, de ervaringsdeskundigen. Met hun inbreng zet 7Zebra’s iedereen op scherp om de goede dingen goed te doen.

Doordenk het samenspel

7Zebra’s heeft oog voor ieders motieven om het spel samen te spelen. Er is een nieuw samenspel aan het ontstaan waarin de samenleving nadrukkelijk initiatief neemt waar de overheid ruimte voor moet bieden.

7Zebra’s gelooft in de doe-het-samen-samenleving en gaat met opdrachtgevers in gesprek over hun veranderende rol. De zebra’s trainen in het strategisch en persoonlijk aangaan van relaties om al netwerkend duurzaam te veranderen. Van hoog tot laag, van uitvoering tot politiek-bestuurlijk, van vaste samenwerkingspartners tot nieuwe initiatiefnemers. 7Zebra’s vindt met opdrachtgevers uit hoe de nieuwe verhoudingen zich vertalen in resultaten voor, met en door de samenleving.

Doe en ervaar het zelf

7Zebra’s geeft opdrachtgevers de hoofdrol. Stelregel van 7Zebra’s is dat verantwoordelijkheden en relaties nooit uitbesteed mogen worden. De zebra’s creëren belevenissen als mijlpalen waar niemand om heen kan en wil.

Werken met een zebra betekent uitgedaagd en bemoedigd worden om het zelf te doen. Opdrachtgevers worden gefaciliteerd met gespreksmateriaal. En oefenen met werkvormen om zelf het verrassende gesprek aan te gaan met spelers die het eindresultaat mede bepalen: maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, bewoners, ondernemers, wetenschappers, kunstenaars en medeoverheden. Zij doen vaardigheden en ervaringen op die doorwerken als de zebra’s al lang zijn vertrokken.

Waardeer wat er is

7Zebra’s is een gouddelver. Iedere organisatie zit op goud, alleen wordt het vaak niet gezien. 7Zebra’s is wars van weer een nieuw circus zonder aansluiting met wat was en is. Alles is er al.

De zebra’s frissen ieders geheugen op door kennis en ervaring bij elkaar te brengen, die relevant is voor de opdracht. Voor hen is het een uitdaging om te speuren naar ambities en visies, feiten en cijfers, afspraken en besluiten, interne en externe relaties, meningen en sentimenten, voor- en tegenstanders. Om uit die informatieberg rode draden te trekken en deze toegankelijk te presenteren. 7Zebra’s creëert overzicht en inzicht in de huidige situatie ten opzichte van de gewenste. Daardoor worden vervolgstappen snel duidelijk.

Zet vormkracht en maatwerk in

7Zebra’s laat zien dat een open, creatieve benadering tot resultaat leidt. Wie meent dat een visie, nota, kader, programma, handreiking gewoon verschijnt in de vorm van een rapport komt bij 7Zebra’s bedrogen uit.

Zebra’s spelen met taal en vorm om de boodschap te brengen en te versterken, waardoor bewustwording en urgentie kunnen ontstaan. Zij werken samen met vormgevers, filmers, marktonderzoekers en andere creatieve geesten, die midden in de samenleving staan. Vraag zebra’s niet om een blauwdruk van een veranderproces of om een vastomlijnde trainingsmodule. 7Zebra’s bouwt ieder traject op maat, aandachtig, samen met betrokkenen. Dat luistert nauw. Want veranderen heeft niet met systemen te maken, maar met mensen.

Weet waar je aan begint

7Zebra’s maakt het niet makkelijk, wel spannend en leuk! Een proces met 7Zebra’s is onomkeerbaar en zeker niet vrijblijvend. Stenen gaan vanzelf rollen. Een zebraproces is vaak voertuig voor een grotere verandering, zorgt voor fricties en lawines.

Zebra’s weken mensen los uit hun dagelijkse doen en laten en schuwen de confrontatie niet, om het maatschappelijke resultaat te bereiken dat de opdrachtgever voor ogen staat. Zij brengen energie, beweging en speelsheid. Met rust en bezinning als tegenwicht. Zij scheppen in ieder proces condities voor de opdrachtgever om door te gaan als de kudde vertrekt. 7Zebra’s introduceerde de strippenkaart om als sparringpartner, of (team) coach in de buurt te blijven als een opdracht is afgerond.

(Foto: Saul Frelink)

Site by Alsjeblaft!