Uitdagingen

7Zebra’s creëert ruimte voor overheid, ondernemers, partners en inwoners om samen maatschappelijke uitdagingen op te pakken.

lees meer ››

Impact

7Zebra’s laat resultaat achter. Daarom is de impact van de zebrahoef ons handelsmerk. Deze footprint staat symbool voor de verandering die de zebra’s in gang zetten.

lees meer ››

Nieuws

7Zebra’s houdt je op de hoogte.

lees meer ››

Portfolio

7Zebra’s is in diverse rollen bezig met wat er speelt in de samenleving: van de fysieke leefomgeving tot economie en veiligheid, van het sociaal domein tot democratische vernieuwing.

lees meer ››

Zebraveren

7Zebra’s inspireert met eigen producties en materialen: van publicaties, onderzoeksmethoden en gesprekstechnieken tot trainingen en themaontmoetingen.

lees meer ››

7Zebra's

7Zebra’s is een kudde bijzondere individuen, met elk een uniek strepenpatroon. Door samen op te trekken bieden de zebra’s een breed scala aan talenten en mogelijkheden.

lees meer ››

Contact

7Zebra’s haalt haar energie uit de samenwerking met betrokken opdrachtgevers, zowel in kleine opdrachten als in intensieve trajecten van lange adem.

lees meer ››

Zet de samenleving echt centraal

2019-11-20 h3. Bij 7Zebra’s draait het om wat de samenleving ervan merkt. Zebra’s benadert vraagstukken consequent vanuit de wereld van de mensen waar het om gaat en de maatschappelijke routes die zij lopen. Wie speelt hier de hoofdrol?

Met speciale aandacht voor kwetsbare groepen als gezinnen in armoede, zwerfjongeren, mensen met een beperking, zorgbehoevende ouderen, mantelzorgers, statushouders, enzovoort. 7Zebra’s betrekt de werkvloer bij vraagstukken: professionals en vrijwilligers die achter voordeuren komen en thuis zijn in de wijk. Zebra’s zijn erop gespitst om de stem te horen van hoofdrolspelers, de ervaringsdeskundigen. Met hun inbreng zet 7Zebra’s iedereen op scherp om de goede dingen goed te doen.

Site by Alsjeblaft!