Maatschappelijke uitdagingen

Maatschappelijke uitdagingen laten zich niet in hokjes dwingen. Het vraagstuk of thema waar het over gaat heeft altijd raakvlakken met andere. In iedere opdracht zijn onderzoek, innovatie, participatie en communicatie vanzelfsprekende elementen. En het zijn altijd de mensen en de organisaties die het verschil maken. 7Zebra’s overziet met opdrachtgevers het hele inhoudelijke plaatje en het samenspel. Om vervolgens te focussen op het vraagstuk dat opgepakt moet worden. Dat is een uitdaging op zich.

Mens en organisatie – jij maakt het verschil

Verandering begint bij de persoonlijke gedrevenheid van mensen, die andere stappen gaan zetten, vaak tegen de ‘gevestigde orde’ in. De kracht ervan wordt bepaald door ieders persoonlijke gedrevenheid en door organisatie- en politieke belangen. 7Zebra’s creëert ruimte om patronen te doorbreken en samen al doende nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

Lees meer ››››

Visieontwikkeling – begin met het einde voor ogen

7Zebra’s maakt maatschappelijke urgentie zichtbaar door expliciet te benoemen wat er gaande is. En nodigt partners uit om zich onomwonden uit te spreken over waar ze zich met elkaar hard voor willen maken. Zo ontwerpen en begeleiden we visietrajecten waarin partijen elkaar vinden en samen de schouders zetten onder een aanpak waar de samenleving echt iets van merkt. Sleutel tot succes is dat we de route naar het eindresultaat inzichtelijk en behapbaar maken. En uitgaan van de impact die iedere speler daarin kan en wil hebben.

Lees meer ››››

Procesbegeleiding – routes naar resultaat

Weten waar je naartoe werkt geeft energie en kan tegelijkertijd verlammend werken. Want er is zoveel te doen door zoveel partijen die allemaal plannen uitvoeren. Hoe vind je met elkaar de goede weg om samen maatschappelijke doelen te bereiken? 7Zebra’s brengt partijen bij elkaar om het samenspel te doordenken tussen samenleving, overheid en partners. En invulling te geven aan begrippen als multidisciplinaire samenwerking, ketensamenwerking en regie.

Lees meer ››››

Onderzoek – tellen en vertellen

Voor iedere uitdaging is het relevant om te tellen en te vertellen. Feiten en cijfers aan de ene kant. Inkleuring ervan door verhalen en observaties van direct betrokkenen aan de andere kant. Voor 7Zebra’s is onderzoek een vanzelfsprekend element. Soms concentreert een zebraopdracht zich op een specifieke onderzoeksvraag.

Lees meer ››››

Communicatie – het verrassende gesprek

Samenwerken met een brede blik – integraal, multidisciplinair, actiegericht, vanuit de bedoeling, ruimtegevend – maakt communiceren nog spannender. Begrijpen we elkaar ook echt? Kunnen we zo luisteren en waarnemen dat we elkaar verstaan en zienswijzen kunnen verbinden? 7Zebra’s put uit een bron aan werkvormen om het verrassende gesprek te laten ontstaan. En is regelmatig schaduwschrijver om in tekst en beeld verhalen op te tekenen die bijblijven en impact hebben.

Lees meer ››››

Sociaal domein – ontmoeten en meedoen

Meer dan ooit doet de overheid een beroep op de eigen kracht van mensen en op die van hun naasten en informele netwerken. Het beleid gaat nadrukkelijk uit van eigen mogelijkheden van mensen: wat kunnen ze (nog) wèl? In die beweging heeft 7Zebra’s oog voor diegenen voor wie ontmoeten en meedoen minder vanzelfsprekend is. Zoals kwetsbare ouderen, zwerfjongeren, gezinnen in armoede, mensen met een psychische kwetsbaarheid, mantelzorgers. Hoe lopen zij hun routes door de samenleving? Voelen zij zich begrepen? Wat zijn hun dromen?

Lees meer ››››

Democratische vernieuwing – bouwen aan vertrouwen

De verhoudingen tussen overheid en samenleving zijn continu in beweging. Hoe het nieuwe samenspel uitpakt in concrete situaties is een puzzel: wie leidt en wie volgt? 7Zebra’s beoefent de kunst om spelers bij elkaar te brengen die willen gaan voor een stip aan de horizon. Met rolverdeling, een trekker en een set spelregels realiseren we een nieuw democratisch proces om zo de kwaliteit van oplossingen te vergroten. 7Zebra’s deelt haar brede ervaring met participatie, onder andere in relatie tot de Omgevingswet.

Lees meer ››››

Fysieke leefomgeving – ruimte om te leven

De komst van de Omgevingswet biedt overheden volop kansen om de samenleving te betrekken bij de fysieke leefomgeving: alles wat je voelt, ziet, hoort en ruikt, waar je op staat en wat daaronder ligt. Met schijnwerpers op grote thema’s als klimaatverandering, energietransitie, bereikbaarheid en gezondheid stimuleert 7Zebra’s het gesprek over duurzaam samenleven en hoe de fysieke leefomgeving daaraan bijdraagt.

Lees meer ››››

Economie – ruimte voor ondernemerschap

Vrijetijdseconomie, circulaire economie, sociale economie, inkomen en arbeidsmarkt. Economische ontwikkelingen en belangen maken deel uit van de kijk op de fysieke leefomgeving en sociale samenhang. Voor 7Zebra’s speelt de economische dimensie in uiteenlopende opdrachten. Soms is economie het vertrekpunt van een opdracht.

Lees meer ››››

Veiligheid – alerte samenleving

Veiligheid is een primaire voorwaarde voor welzijn en economische ontwikkeling. Werken aan krachtige wijken, dorpen, steden gaat over het leggen van verbindingen tussen veiligheid, de fysieke leefomgeving en de sociaaleconomische agenda. In die brede maatschappelijke context creëert 7Zebra’s zebrapaden tussen leefwereld en systeemwerelden.

Lees meer ››››

Site by Alsjeblaft!