Communicatie – het verrassende gesprek

Samenwerken met een brede blik – integraal, multidisciplinair, actiegericht, vanuit de bedoeling, ruimtegevend – maakt communiceren nog spannender. Begrijpen we elkaar ook echt? Kunnen we zo luisteren en waarnemen dat we elkaar verstaan en zienswijzen kunnen verbinden? 7Zebra’s put uit een bron aan werkvormen om het verrassende gesprek te laten ontstaan. En is regelmatig schaduwschrijver om in tekst en beeld verhalen op te tekenen die bijblijven en impact hebben.

Het verrassende gesprek
We motiveren onze opdrachtgevers om zelf stappen te zetten in een proces dat we met hen uitdenken. Daar gebruiken we allerlei werkvormen, materialen en gesprekstechnieken bij. Want creativiteit brengt de inhoud verder. Er kan een gedeelde taal ontstaan, die partijen verbindt uit verschillende windrichtingen. Zo benutten we metaforen om jargon te doorbreken. We bouwen, reizen, koken, sporten en musiceren.

Het persoonlijke verhaal
Over wie hebben we het eigenlijk?! Aan menig gesprekstafel blijft in het midden wie in de samenleving ‘iets’ moet merken van wat er wordt besproken. Waardoor onvoldoende helder wordt wat er in beleid en uitvoering moet gebeuren. Daarom geven we de (groepen) mensen waar het om gaat een gezicht en een stem. Met onze opdrachtgevers creëren we profielen of persona’s, leven we ons in in hun waarden, wensen en behoeften, zetten we feiten en cijfers op een rij en halen we actief verhalen op. Zo komt in de communicatie de leefwereld van mensen centraal te staan. In plaats van de systeemwereld van organisaties.

Ghostwriting
Praktische doeners en slimme denkers verdienen het dat hun aanpakken, strubbelingen en resultaten zichtbaar worden. Daarom hanteren we als ghostwriter vaak hun pen. En slaan we meteen een brug tussen leef- en systeemwereld.

Ruimte
Het is verbazingwekkend hoe anders mensen communiceren als ze niet in de ‘vergaderstand’ zitten. De fysieke ruimte heeft zonder meer invloed op het gespreksresultaat. Daarom organiseren we de ontmoeting bij voorkeur in de omgeving waar het onderwerp betrekking op heeft: wijkgebouw, school, politiebureau, strandtent, winkelcentrum.

Site by Alsjeblaft!