Impact

7Zebra’s laat resultaat achter. Daarom is de impact van de zebrahoef ons handelsmerk. Deze footprint staat symbool voor de verandering die de zebra’s in gang zetten.

lees meer ››

Nieuws

7Zebra’s houdt je op de hoogte.

lees meer ››

Streepjescode

7Zebra’s onderscheidt zich door de streepjescode, een unieke aanpak die als een merkteken verweven is in alle opdrachten.

lees meer ››

Portfolio

7Zebra’s is in diverse rollen bezig met wat er speelt in de samenleving: van de fysieke leefomgeving tot economie en veiligheid, van het sociaal domein tot democratische vernieuwing.

lees meer ››

Zebraveren

7Zebra’s inspireert met eigen producties en materialen: van publicaties, onderzoeksmethoden en gesprekstechnieken tot trainingen en themaontmoetingen.

lees meer ››

7Zebra's

7Zebra’s is een kudde bijzondere individuen, met elk een uniek strepenpatroon. Door samen op te trekken bieden de zebra’s een breed scala aan talenten en mogelijkheden.

lees meer ››

Contact

7Zebra’s haalt haar energie uit de samenwerking met betrokken opdrachtgevers, zowel in kleine opdrachten als in intensieve trajecten van lange adem.

lees meer ››

Democratische vernieuwing – bouwen aan vertrouwen

De verhoudingen tussen overheid en samenleving zijn continu in beweging. Hoe het nieuwe samenspel uitpakt in concrete situaties is een puzzel: wie leidt en wie volgt? 7Zebra’s beoefent de kunst om spelers bij elkaar te brengen die willen gaan voor een stip aan de horizon. Met rolverdeling, een trekker en een set spelregels realiseren we een nieuw democratisch proces om zo de kwaliteit van oplossingen te vergroten. We faciliteren de beweging van organisaties naar organiseren: werk verzetten in een netwerk van collega’s en partners, die elkaar keihard nodig hebben om de goede dingen goed te doen. 7Zebra’s deelt haar brede ervaring met participatie, onder andere in relatie tot de Omgevingswet.

Een nieuw samenspel
7Zebra’s richt zich op nieuwe verhoudingen tussen overheid en samenleving. De overheid wil immers meer ruimte bieden aan instellingen, bedrijven en inwoners om aan de slag te gaan met de kansen en problemen die zij zelf zien en ervaren. Hoe doe je dat? Een kwestie van pionieren. Van grenzen oprekken. Van samen anders doen. Bijvoorbeeld door maatschappelijk aanbesteden, als eigentijdse manier om met partners afspraken te maken over resultaat boeken voor de samenleving. Of door ruimte te vinden om ideeën en initiatieven te realiseren met de zebramethode van De regels en de rek en het Democreatiespel. Zo werken we aan participatieve democratie.

Inhoud is leidend
Bij elke maatschappelijke uitdaging komen bewoners, ondernemers, (maatschappelijke) partners, ambtenaren, bestuurders en raadsleden elkaar tegen. Ieder vraagstuk is anders. Dus ook ieders betrokkenheid, rol, taken en verantwoordelijkheden. We begeleiden teams bij overheden om hun werk in een nieuw samenspel in te vullen. De veranderingen in het sociaal domein en de Omgevingswet geven daar veel ruimte voor. Waarbij de inhoud altijd leidend is voor het interactieve proces. Je moet immers wel een vraag hebben om in dialoog naar een passend antwoord te kunnen zoeken.

Party-cipatie
7Zebra’s is ervan overtuigd dat we Nederland mooier, beter en begripvoller maken als meer en verschillende groepen mensen invloed hebben op wat er in hun leefomgeving gebeurt. We begeleiden processen waarin bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners hun gedrevenheid, kennis en creativiteit inzetten voor maatschappelijke uitdagingen. In lezingen en workshops wisselen we onze ervaringen uit om van elke interactie een feestje te maken. Want “Why have a meeting when you can have a party”, zoals de Amerikaanse participatie-expert Jim Diers zegt. Onze PARTY-cipatieprincipes hebben we op een rij gezet. Zeven tips om je voordeel mee te doen, zodat meer mensen zich uitgenodigd voelen om te participeren.

Site by Alsjeblaft!