Economie – ruimte voor ondernemerschap

Vrijetijdseconomie, circulaire economie, sociale economie, inkomen en arbeidsmarkt. Economische ontwikkelingen en belangen maken deel uit van de kijk op de fysieke leefomgeving en sociale samenhang. Voor 7Zebra’s speelt de economische dimensie in uiteenlopende opdrachten. Soms is economie het vertrekpunt van een opdracht.

Ruimte voor ondernemerschap
Om welk domein het ook gaat – sociaal of fysiek – ondernemerschap krijgt ruim baan. Overheden jagen duurzame initiatieven aan, stimuleren en faciliteren. Nieuwe initiatiefnemers pakken de ruimte die de Omgevingswet biedt. Maatschappelijk resultaat is het leidende principe. De tijd dat producten en diensten werden gefinancierd ligt achter ons. Output heeft plaatsgemaakt voor outcome. 7Zebra’s introduceerde maatschappelijk aanbesteden als methodiek om op een eigentijdse manier met partners afspraken te maken over dat maatschappelijk resultaat.

Site by Alsjeblaft!