Fysieke leefomgeving – ruimte om te leven

De komst van de Omgevingswet biedt overheden volop kansen om de samenleving te betrekken bij de fysieke leefomgeving: alles wat je voelt, ziet, hoort en ruikt, waar je op staat en wat daaronder ligt. Met schijnwerpers op grote thema’s als klimaatverandering, energietransitie, bereikbaarheid en gezondheid stimuleert 7Zebra’s het gesprek over duurzaam samenleven en hoe de fysieke leefomgeving daaraan bijdraagt. Landelijk ontwikkelden we de Inspiratiegids voor participatie Omgevingswet. Provinciaal en lokaal zijn we betrokken bij de totstandkoming van omgevingsvisies en gebiedsagenda’s.

Kaleidoscoop
De fysieke leefomgeving gaat over veel aspecten, zienswijzen en standpunten. De kunst is om er met een ruimtelijke, ecologische, culturele, economische en sociale blik naar te kijken. De metafoor van de kaleidoscoop helpt om te beseffen dat alles ertoe doet en met elkaar te maken heeft. Draai je de ‘scope’ dan vormen alle deeltjes weer een nieuw geheel. Met onze opdrachtgevers slaan wij bruggen tussen de verschillende invalshoeken.

Dagelijks leven
De fysieke leefomgeving is van iedereen. Gebruikers hebben een stem en zijn mede verantwoordelijk voor hun omgeving. Het betekent dat we aansluiten bij het dagelijks leven van bewoners. Hoe kunnen zij bijdragen aan mooiere, leukere, betere straten en buurten? Aan de overgang naar duurzame energiebronnen en de maatregelen om de klimaatverandering aan te kunnen? En wat kunnen zij dan verwachten van de overheid?

Site by Alsjeblaft!